Vaisala luopuu osasta Transportation-liiketoimintayksikön tuotteita ja kenttäpalveluita

Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
10.2.2016 at 14.15

Vaisala luopuu osasta Transportation-liiketoimintayksikön tuotteita ja kenttäpalveluita

Vaisala on päättänyt yksinkertaistaa Weather-liiketoiminta-alueeseen kuuluvan Transportation-liiketoimintayksikön toimintamallia parantaakseen sen kannattavuutta. Jatkossa Transportation-liiketoimintayksikkö keskittyy tuotejohtajuuteen, toimituskyvyn tehostamiseen ja informaatiopalvelujen kehittämiseen. Muutosten tavoitteena on liiketoiminnan kasvattaminen, kannattavuuden parantaminen ja asiakaslähtöisyyden vahvistaminen.

Transportation-liiketoimintayksikkö luopuu kenttäpalveluista kaikissa muissa maissa paitsi UK:ssa, koska ne eivät enää ole kilpailukykyisiä hintapaineen kasvaessa.

Transportation-liiketoimintayksikkö luopuu myös automaattisen US-lentosääjärjestelmän (U.S. AWOS) valmistuksesta. U.S. AWOS perustuu yksinomaan FAA:n (Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen) valvomille pienlentokentille suunniteltuun teknologiaan, joka ei hyödynnä Vaisalan yhtenäistä teknologia-alustaa.

"Ensisijainen tavoitteemme on myydä nämä liiketoiminnat tahoille, jotka voisivat tarjota työtä nykyisille työntekijöille ja joilla on paremmat valmiudet liiketoiminnan kehittämiseen. Jos tämä suunnitelma ei toteudu, tullaan kyseiset liiketoiminnot ajamaan alas kuluvan vuoden aikana. Vaisalan tavoitteena on parantaa Transportation-liiketoiminnan kannattavuutta keskittymällä tuotteisiin, jotka pohjautuvat Vaisalan yhtenäiseen teknologia-alustaan. Lisäksi tavoitteena on tarjota korkeatasoista asiakastukea ja kehittää informaatiopalveluja. UK:ssa tulemme jatkamaan kenttäpalvelujen toimittamista asiakkaille sekä palvelujen kehittämistä. FAA sekä lentokentät Yhdysvalloissa pysyvät meille tärkeinä asiakkaina myös jatkossa ja sääinstrumenttiemme myynti heille jatkuu normaalisti. Tämä muutos ei vaikuta mitenkään myyntiin ICAO:n (Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö) sääntelyn piiriin kuuluville lentokentille Yhdysvaltojen ulkopuolella", toteaa Antero Jarvinen, Transportation-liiketoimintayksikön johtaja.

Näiden muutosten odotetaan johtavan noin 60 henkilötyövuoden vähennykseen pääasiassa Yhdysvalloissa. Vuotuisten kustannusvähennysten arvioidaan olevan 6 miljoonaa euroa. Säästöjen odotetaan parantavan vuoden 2017 kannattavuutta. Muutoksiin liittyvät kertaluonteiset kulut raportoidaan vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa ja niiden arvioidaan olevan 3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja
Kjell Forsén, toimitusjohtaja
Puh. (09) 8949 2202

Jakelu
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 80-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi        www.twitter.com/VaisalaGroup