VAISALA KESKITTÄÄ TUOTANTOTOIMINTAANSA YHDYSVALLOISSA

Julkaistu:
Pörssitiedotteet
Vaisala-konserni keskittää Yhdysvaltojen tuotantotoimintansa yhteen
toimipisteeseen, Boulderiin Coloradoon. Tällä hetkellä Vaisalalla on
tuotantotoimintaa Yhdysvalloissa viidessä eri toimipisteessä.
Yhdysvaltojen markkinoiden merkitys Vaisalalle on kasvanut jatkuvasti
viime vuosina ja kasvaa edelleen. Keskittämisen tavoitteena on
tuottavuuden ja tehokkuuden lisääminen. Boulderissa sijaitsee myös
useita tärkeitä meteorologisia tutkimuskeskuksia ja laboratorioita,
jotka ovat Vaisalan keskeisiä yhteistyötahoja. Vaisalan Bostonin,
Columbuksen ja Sunnyvalen toimipisteet jatkavat toimintaansa myynti-,
asiakaspalvelu- ja tuotekehitystoimipisteinä.

"Yhdysvaltojen osuus Vaisala-konsernin liikevaihdosta on ollut
kasvussa viime vuosien aikana. Toimintojen keskittäminen on osoitus
sitoutumisesta sekä Yhdysvaltojen markkinoihin että yhdysvaltalaisiin
asiakkaisiin", toteaa Vaisala-konsernin toimitusjohtaja Pekka Ketonen.

Vaisala siirtää pudotussondien tuotannon Bostonista,
lentosääjärjestelmien tuotannon ja huoltotoiminnat Columbuksesta sekä
sääasemien tuotannon Sunnyvalesta vuoden 2002 loppuun mennessä
Boulderiin. Lisäksi tuuliantureiden tuotanto siirretään Sunnyvalen
toimipisteestä Suomeen. Samassa yhteydessä alihankintojen määrää
lisätään. Bostonin, Columbuksen ja Sunnyvalen toimipisteissä jatketaan
myynti-, asiakaspalvelu- ja tuotekehitystoimintaa.

Vaisala rakentaa Boulderiin uudet toimitilat Colorado Tech Center -
teknologiapuiston alueelle. Rakennustyöt alkavat kuluvan vuoden
maaliskuussa ja ensimmäinen rakennusvaihe, jossa rakennetaan 4000
neliömetriä toimitilaa, saadaan päätökseen vuoden 2002 lopussa.
Investoinnin arvo on USD 4,7 miljoonaa.

Vaisala on menestyvä kansainvälinen teknologiakonserni, joka kehittää
ja valmistaa elektronisia mittausjärjestelmiä ja -laitteita.
Tuotteiden sovellusalueina ovat meteorologia, ympäristötieteet,
liikenne ja teollisuus. Vaisalan palveluksessa on yli 1100 alansa
ammattilaista ja konsernin liikevaihto vuonna 2001 oli 183,5 miljoonaa
euroa. Vaisalan markkina-alue kattaa koko maailman. Vuonna 2001
viennin osuus liikevaihdosta oli 96 %. Vaisalan A-sarjan osakkeet on
listattu Helsingin Arvopaperipörssissä.


Lisätietoja:
Olli Karikorpi, talousjohtaja      (09) 8949 2215, 040 777 2933


Vaisala Oyj