Vaisala vahvistaa asemaansa tuulen etämittauksessa ostamalla Leosphere SAS:n ja tämän seurauksena päivittää vuoden 2018 taloudellista ohjeistustaan

Webinar: Use cases for 3D scanning lidar
Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
4.10.2018 klo 8.30

Vaisala vahvistaa asemaansa tuulen etämittauksessa ostamalla Leosphere SAS:n ja tämän seurauksena päivittää vuoden 2018 taloudellista ohjeistustaan

Vaisala ostaa ranskalaisen Leosphere SAS:n koko osakekannan. Leosphere kehittää, valmistaa ja huoltaa tuulen etämittaamiseen tarkoitettuja lidar (light detection and ranging) -laitteita, joita käytetään tuulienergia-, ilmailu-, meteorologia- ja ilmanlaatusovelluksissa. Kaupan velaton hinta on 38 miljoonaa euroa. Yrityskauppa tullaan rahoittamaan osin käteisvaroin ja osin korollisella vieraalla pääomalla. Yrityskauppa tukee Vaisalan Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liiketoimintajohtajuus- ja kasvustrategiaa. Tämä kauppa vahvistaa asemaamme globaalina johtajana tuulen etämittausteknologioissa, jotka ovat merkityksellisiä keskeisille asiakassegmenteillemme.

"Leospheren johtavat maahan ja tuuliturbiineihin asennettavat mittalaitteet täydentävät erinomaisesti Vaisalan Weather and Environment -liiketoiminta-alueen tarjontaa tuulen etämittauksessa. Tuulilidarit ovat erittäin korkean suorituskyvyn mittalaitteita, ja ne pystyvät mittaamaan tuulen nopeutta ja suuntaa tarkasti jopa yli kymmenen kilometrin etäisyydeltä. Ne täydentävät Vaisalan sodar-mittalaitteiden (sonic detection and ranging) tarjoamaa. Lisäksi lidarteknologialla on houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia ilmailusektorilla, jossa lidareiden avulla voidaan parantaa turvallisuutta sekä nousun että laskeutumisen yhteydessä, ja toisaalta optimoida kiitoteiden kapasiteettia. Leospheren tiimi tuo Vaisalaan laseriin pohjautuvaan ja optiseen etähavainnointiin liittyvää osaamista sekä sovellusasiantuntemusta. Leosphere on alansa globaali teknologiajohtaja, joka panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen aivan kuin Vaisala. Olemme innoissamme ja iloisia toivottaessamme Leospheren henkilöstön tervetulleeksi Vaisalaan", sanoo Jarkko Sairanen, EVP Weather and Environment.

Leospheren vuoden 2017 liikevaihto oli 27 miljoonaa euroa ja sen liiketulos (EBIT) ylsi kaksinumeroiselle tasolle. Yhtiö myy tuulilidareita yli 40 maahan, ja sillä on maailmanlaajuinen jakelija- ja palveluntarjoajaverkosto. Yhtiö työllistää noin 125 henkilöä. Vaisala raportoi Leospheren tuloksen osana Weather and Environment -liiketoiminta-alueen taloudellista tulosta kaupan vahvistamisen jälkeen lokakuussa 2018.

Tämän yrityskaupan seurauksena Vaisala arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan 340-360 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 30-36 miljoonaa euroa. Ostetun liiketoiminnan arvioidaan kasvattavan Vaisalan vuoden 2018 neljännen neljänneksen liikevaihtoa noin 10 miljoonaa euroa noin 10 % liiketulosmarginaalilla. Vaisala arvioi kirjaavansa neljännellä neljänneksellä noin 6 miljoonan euron kulun, joka koostuu tähän yrityskauppaan liittyvistä transaktiokuluista ja aineettomien oikeuksien poistoista. Jatkossa tähän yrityskauppaan liittyvien vuotuisten poistojen arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 puolivuosikatsauksen yhteydessä Vaisala arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan 330-350 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35-45 miljoonaa euroa.

Lisätietoa
Jarkko Sairanen, EVP Weather and Environment, Vaisala
Puh. 050 552 7336

Kaarina Muurinen, talousjohtaja, Vaisala
Puh. 040 577 5066

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi

 

Kuva: Benny Svardal