Infosys seuraa sisäilman laatua Vaisalan ilmanvaihdon mittalaitteilla

Infosys Head Office in Bengaluru, India. Photo courtesy of Infosys.
Bengaluru
Karnataka, India
Julkaistu:
Rakennukset ja sisäilman laatu
Teollisuuden mittaukset

Paras sisäilman laatu Vaisalan ilmanvaihdon mittalaitteilla

Infosys on Intian toiseksi suurin IT-konsulttiyhtiö. Sillä on yli 200 000 työntekijää ja yli 10 miljardin dollarin liikevaihto. Bangaloressa sijaitsevan pääkonttorin lisäksi yhtiöllä on 16 kehityskeskusta eri puolilla Intiaa ja kampus Kiinassa. Infosys käyttää Vaisalan ilmanvaihdon mittalaitteita kaikissa projekteissaan.

Infosys

Infosys tarjoaa liiketoiminnan konsultointia, IT- ja ulkoistamispalveluja. Infosys on yksi harvoista intialaisista IT-yhtiöistä, jotka suunnittelevat ja rakentavat omat kampuksensa ja toimistorakennuksensa ja ylläpitävät niitä itse. Kampusten pinta-ala on yleensä yli 40 hehtaaria, ja ne on tarkoitettu vähintään 20 000 työntekijälle. Kampuksilla on toimistorakennusten lisäksi työntekijöille erilaisia palveluja, kuten majoitusta, ravintoloita, kauppoja sekä tiloja liikuntaan ja vapaa-ajan viettoon. Valtaosassa tiloja on mekaaninen ilmanvaihto. 

 

Infosys Global Education Center (GEC) in Mysore Campus, Mysore, India.
Infosys Global Education Center (GEC), Mysore, Intia. Kuva: Infosys. 

 

Tarve tarkoille ilmanvaihdon mittalaitteille

Infosys uskoo, että kaikki mitattavissa oleva on myös hallittavissa. Yhtiön 16 kampuksen rakennuksen pinta-ala on yhteensä yli 4 miljoonaa neliömetriä, josta noin 35 prosenttia on ilmastoitua. Ilmanvaihdon tehokas etähallinta edellyttää erilaisia mittalaitteita. Ilmanvaihtojärjestelmien kunnonvalvonta on ratkaisevan tärkeää, sillä Infosys haluaa tarjota työntekijöilleen laadullisesti parasta sisäilmaa ja sen avulla maailman tuottavimmat työtilat. Sisäilman laatu vaikuttaa suoraan työntekijöiden tuottavuuteen.

Infosysin vaatimukset

Infosys valitsi ilmanvaihdon mittalaitteiden toimittajan laajojen selvitysten perusteella. Lähettimien oli täytettävä yhtiön tiukat vaatimukset. ”Parhaita mittalaitteita etsiessämme päädyimme Vaisalaan. Testasimme Vaisalan lähettimiä perusteellisesti omassa laboratoriossamme ja havaitsimme niiden täyttävän tarkkuutta, luotettavuutta ja takuuta koskevat vaatimuksemme”, sanoo Infosysin infrastruktuuritiimin aluepäällikkö Vikas Makkar. Perusteellisten tutkimusten ja testien jälkeen Infosys on käyttänyt Vaisalan ilmanvaihdon mittalaitteita kaikissa projekteissaan vuodesta 2015 alkaen.

”Ilmanvaihdon mittalaitteet ovat meille erittäin tärkeitä, koska mittaamme ja todennamme jatkuvasti rakennusten suorituskykyä integroitujen taloautomaatiojärjestelmien avulla ”, Makkar kertoo. ”Uskomme, että lähettimet ovat taloautomaatiojärjestelmämme kaikkien energiaa säästävien ominaisuuksien perusta. Ne säätelevät esimerkiksi tarpeenmukaista ilmanvaihtoa ja jäähdytystä sekä tuulettimien ja pumppujen toimintaa. Lisäksi ne tuottavat meille arvokasta tietoa, jonka avulla pystymme suunnittelemaan entistä parempia rakennuksia.” 

Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää

Energiatehokkuuden lisäksi Infosysille on tärkeää huolehtia sisäilman hyvästä laadusta. ”Uskomme, että hyvällä sisäilmalla on suora vaikutus työntekijöiden terveyteen ja tuottavuuteen”, Makkar toteaa. Tämä on erityisen tärkeää Infosysille, koska se toimii työvoimavaltaisella alalla.  Yhdysvaltalaisen National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)  –tutkimuslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan hiilidioksidipitoisuuden pienikin muutos, esim. 100 ppm, heikentää työntekijöiden strategisia ja kriisinhallinnan taitoja merkittävästi. Ilmanvaihdon mittalaitteet edistävät olennaisesti työntekijöiden tuottavuutta ja hyvinvointia.

Asiakkaan käyttämät ilmanvaihdon tuotteet

Infosys käyttää Vaisalan lähettimiä pääasiassa lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidin mittaamiseen. Yhtiön valitsemat mittalaitteet ovat HMD110, GMD20, GMW90-sarja, HMW90-sarja ja GMT220-sarja. Infosys mittaa vastaavia muuttujia toimiston ulkopuolella HMS112-lähettimillä.

Ota yhteyttä 

HVAC sensor installation in a dining room in Bangalore campus, Bangalore, India.
Vaisalan ilmanvaihdon mittalaitteet on asennettu myös Bangaloren kampuksen ravintolaan, Banglalore, Intia