Vaisala ja Lahden kaupunki pilotoivat hyperlokaalia ilmanlaaturatkaisua kaupungeille

Vaisala's air quality sensors in Lahti
Julkaistu:
Lehdistötiedotteet

Vaisala
Lehdistötiedote
20.5.2021

Vaisala ja Lahden kaupunki pilotoivat hyperlokaalia ilmanlaaturatkaisua kaupungeille

Vaisalan tavoitteena on parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua osana Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -projektia. Projektissa Vaisala tutkii kustannustehokkaita, tarkkoja ja reaaliaikaisia ilmanlaadun seurantaratkaisuja pienten ja keskikokoisten kaupunkien tarpeisiin.

Vaisalan ilmanlaadun seurantaratkaisussa kaupunkien ilmanlaatua monitoroidaan tarkkojen, kustannustehokkaiden ja pienikokoisten ilmanlaatuanturien avulla. Euroopan ympäristöpääkaupunkiprojektissa ilmanlaatua mitataan Lahteen toukokuussa asennettujen antureiden avulla, ja antureista saatavaa dataa analysoidaan monipuolisesti.

“On hienoa saada Vaisalan huipputeknologiaa mukaan projektiimme. Katu- ja rakennuspöly, liikenteen päästöt sekä puunpoltto vaikuttavat ilmanlaatuun ja siten myös kaupunkilaisten terveyteen, myös täällä Lahdessa. Haluamme mitata ilmanlaatua entistäkin tarkemmin. Oikeanlaisen datan avulla kaupunkilaiset saavat tarkempaa tietoa ympäristöstään ja pysyvät aktiivisina ja sitoutuneina. Ajantasainen tieto voi saada heidät myös katsomaan ympäristöään uusin silmin sekä saavuttamaan siten syvemmän yhteyden ympäristönsä lisäksi myös ympäröivään yhteisöön”, sanoo Saara Vauramo, ohjelmajohtaja, Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021.

Hyperlokaali ilmanlaadun seurantaratkaisu jokaisen ulottuville

EU-lainsäädännön mukaisesti monissa kaupungeissa seurataan tällä hetkellä ilmanlaatua ja sen muutoksia kiinteillä mittausasemilla. Lainsäädäntö mahdollistaa kuitenkin myös uusien teknologioiden hyödyntämisen, ja pienikokoisten ilmanlaatuantureiden viimeaikainen kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia ilmanlaadun seurannan parantamiseen. Ne tarjoavat tarkkaa mittaustietoa, mutta niiden määrä on usein rajattu sijainti- ja kustannussyistä johtuen. Vaisalan ilmanlaatuanturit toimivat erittäin tärkeinä lisämittauspisteinä kiinteille mittausasemille ja täydentävät olemassa olevista laitteista saatavaa dataa. Tämä mahdollistaa tarkemmat tiedot päästölähteistä ja -muutoksista. Näillä pienikokoisilla ilmanlaatuantureilla voidaan helposti seurata ilmanlaadun kannalta kriittisiä alueita kuten vilkkaasti liikennöityjä katuja, teollisuusalueita sekä puunpolttoa asutusalueilla.

“Ilmansaasteet ovat monimuotoinen ongelma. Huonolla ilmanlaadulla on merkittäviä terveydellisiä ja taloudellisia seurauksia. Suomessa pitkäaikaisen pienhiukkasille altistumisen on arvioitu aiheuttavan jopa noin 1 800 ennenaikaista kuolemaa vuodessa. On hienoa päästä näyttämään, mitä kattavilla ilmanlaaturatkaisuillamme voidaan saavuttaa Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki -projektissa. Kannustamme Euroopan Unionin päättäjiä ja kaupunkeja harkitsemaan kompakteja ilmanlaatuantureita tasokkaaseen ja edulliseen ilmanlaadun mittaamiseen Euroopassa”, kertoo Jarkko Sairanen, Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja.

“Antureita voi myös helposti siirtää tarvittaessa. Useat pienet eurooppalaiset kaupungit eivät välttämättä omaa tällä hetkellä ollenkaan ilmanlaadun seurantalaitteistoja. Uudet ratkaisut, kuten pienikokoiset anturit, mahdollistavat helpon ja kustannustehokkaan tavan saada ilmanlaatudataa sekä tehokkaamman päätöksenteon yrityksissä ja yhteiskunnassa”, kertoo Hannamari Jaakkola, kaupunkisää- ja ympäristömarkkinapäällikkö. ”Pilottiprojektimme JCDecaux’n kanssa on hyvä esimerkki siitä, miten pystymme parantamaan ihmisten ymmärrystä hyperlokaalista ilmanlaadusta. Projektissa kaupunkilaiset saavat ilmanlaatutietoa kahdella keskeisellä julkisen liikenteen pysäkillä Helsingissä.”

Ympäristötietoisuus ja toiminta paremman tulevaisuuden hyväksi ovat nykypäivänä paljon käsiteltyjä aiheita. Vaisalan innovaatiot tukevat yhteiskuntia ja kestäviä ratkaisuja sekä edistävät yhteisöjen elämänlaatua, turvallisuutta ja tehokkuutta. Tämä kaikki auttaa yhteisöjä sopeutumaan tämän päivän ympäristöhaasteisiin. Lisäksi monilla teollisuudenaloilla Vaisalan mittausratkaisut ovat tärkeä työkalu päästö- ja jätemäärien vähentämiseksi sekä energian säästämiseksi. Optimoidut teolliset prosessit ja olosuhteet helpottavat toimintojen kehittämistä kestävämpään suuntaan.

Lisätietoja Vaisalan ilmanlaaturatkaisuista löytyy verkkosivuiltamme (englanniksi).

Lisätietoja lehdistölle:
Tarja Österberg, viestintäpäällikkö
Puh. 050 4871974
[email protected]

Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.
vaisala.fi
twitter.com/VaisalaSuomi
linkedin.com/vaisala
###

 

Liitteet