Jatkuvasti muuttuvat sääolosuhteet voivat tehdä ulkoilman kosteuden mittauksesta haasteellista. Oikean mittalaitteen valinta on tärkeää rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän toiminnalle, sillä jäähdytyslaitteiden energiatehokkuuden optimointi on usein riippuvainen ulkoilman suhteellisen kosteuden mittauksista tai kosteuteen perustuvista lasketuista parametreista. Jos ulkoilman kosteusmittaukset ovat epätarkkoja, rakennuksen ohjausjärjestelmät, energiatehokkuus ja ihmisten kokema mukavuus eivät ole optimaalisella tasolla. Mittalaitteen valinta jätetään usein vähälle huomiolle, vaikka kyseessä on tärkeä päätös, joka rakennuksen omistajan täytyy tehdä ajoittain rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Vapaajäähdytys

Kun ulkoilma on riittävän kuivaa ja viileää, lämpötilaohjattu ilmapuolen ekonomaiseri voi käyttää ulkoilmaa rakennuksen jäähdyttämiseen ilman lisäkäsittelyä. Tätä sanotaan vapaajäähdytykseksi. Ekonomaiseri koostuu ulko- ja paluuilmapelleistä, peltien toimilaitteista, ulkoilman entalpiaa (lämpötilaa ja kosteutta) mittaavasta anturista tai kuivalämpötila-anturista, poistoilman lämpötila-anturista sekä ekonomaiserin ohjaimesta. Jotkin ekonomaiserit säätelevät entalpiaa käyttämällä ulkoilmaa silloin, kun sen entalpiataso on matalampi kuin sisäilmassa. Ulkoilmassa, jolla on matala lämpötila tai entalpiataso, voi kuitenkin olla paljon kosteutta. Parempi ratkaisu onkin käyttää ulkoilmaa, jonka kastepistelämpötila on haluttua sisäilman kastepistetasoa matalampi, jolloin voidaan estää kosteuden kerääntyminen rakennukseen.

Vesipuolen ekonomaiserissa tapahtuu vapaajäähdytys, kun käyttöneste (jäähdytetty vesi) ei kulje jäähdyttimen läpi vaan jäähdytystornit viilentävät sen suoraan. Jäähdytystornit poistavat prosessilämmön haihduttamalla vettä ja jäähdyttävät käyttönesteen lähelle ilman märkälämpötilaa. Käyttöneste ja haihdutettu neste ovat kumpikin yleensä vettä. Ulkoilman märkälämpötilalukemaa tarvitaan jäähdytystornin tehokkuuden määrittämiseen ja vapaajäähdytyksen aloittamiseen. Tämä käytäntö soveltuu viileisiin, kuiviin ilmastoihin, joissa ilman märkälämpötila on merkittävästi kuivalämpötilaa matalampi.

Käytettiinpä ekonomaiseria sitten ilma- tai vesipuolella, isännöitsijän täytyy voida luottaa siihen, että ulkoanturit antavat tarkkoja tietoja. Anturien mittausepätarkkuus ja epävakaus voivat aiheuttaa häiriöitä erityisesti paljon energiaa kuluttavissa rakennuksissa, kuten datakeskuksissa. Laadukasta ulkoilman kosteuslähetintä, jolla on pieni toleranssi, tarvitaan muiden parametrien, kuten kosteuspisteen, entalpian ja märkälämpötilan, laskemiseen. Luotettava ulkoanturi palautuu saturoituneista olosuhteista, ja joissakin antureissa on jopa saturoitumista estävä sisäinen lämmitystoiminto.

Ulkolähetinvalikoima

Vaisalan ulkoilman kosteuslähettimissä käytetään anturiteknologiaa, joka varmistaa tarkkuuden ja vakauden haastavissakin olosuhteissa. Vaisala HUMICAP®-anturit palautuvat saturaatiosta täysin. Hyvin kosteisiin ympäristöihin on saatavilla myös kosteuden tiivistymisen estävä lämmitysvaihtoehto. Vaisalan ulkolähetinvalikoima sisältää tuotteita erilaisten kosteusparametrien (suhteellinen kosteus, kastepiste, märkälämpötila, entalpia, sekoitussuhde) sekä lämpötilan, tuulen, sadannan, hiilidioksidin ja ilmanpaineen mittaamiseen. Lähettimillä on useimpiin ilmastoihin riittävä laaja käyttölämpötila-alue, joustavat asennusvaihtoehdot sekä säältä suojaavat aurinko- ja säteilysuojat.
 

Katso webinaari ulkoilman kosteusmittauksista ilmanvaihtosovelluksissa.

Liittyvät tuotteet

HMS80 Series Humidity and Temperature Transmitters

Kosteus- ja lämpötilalähetinsarja HMS80

Kosteus- ja lämpötilalähetinsarja HMS80 on optimoitu ulkona tehtäviin ilmanvaihtojärjestelmien mittauksiin. Sarjan tuotteet on varustettu säteilysuojalla, joka varmistaa kosteus- ja lämpötilamittausten tarkkuuden ulko-olosuhteissa.
Precipitation

Weather Transmitter WXT530 Series

The perfect mix of accurate air pressure, temperature, humidity, rainfall, wind speed, and wind direction data to measure weather conditions without the expense or magnitude of an automatic weather station.

Aiheeseen liittyvät artikkelit