Maatalouden vesitilanteen seuranta

Maailmanlaajuisen väestönkasvun takia maatalouteen kohdistuu suuri maatalouden paine menetelmien ja käytäntöjen parantamiseksi jotta satoja voidaan kasvattaa. Tuottavaan maatalouteen liittyvä pääasiallinen huolenaihe on tehokas ja toimiva vedenjakelu, joka tuottaa helppokäyttöisesti vettä peltojen kastelua varten. Pääasiallinen vedenjakelun epävarmuustekijä liittyy epätasaisesti jakautuvaa sateeseen ja ilmastonmuutoksen vaikutukseen veden saatavuuteen.
Kastelun virheellinen suunnittelu aiheuttaa veden tuhlausta. Siksi on tärkeää tietää, paljonko vettä on ja miten paljon siitä voidaan käyttää kasteluun.

Vaisalan hydrometeorologisia asemia käytetään sateen määrän tarkkailemiseen ja vesimäärän mittaamiseen tekojärvissä. Lisäksi Vaisalan järjestelmät laskevat suoraan kokonaishaihdunnan, minkä perusteella voidaan päätellä, paljonko vettä kasveille tarvitaan.

Aiheeseen liittyviä tuotteita

Aiheeseen liittyvät artikkelit