Batteritillverkning

Kontakta oss

Batteritillverkning i industriell skala sker i miljöer av nästan renrumstyp, där omgivningsförhållandena är stabila och under kontroll, med extremt låg luftfuktighet som bibehålls för säkerhet, kapacitet och effektivitet. Denna nivå av precision är nödvändig eftersom elektrolyter är otroligt känsliga för fukt och kommer att börja sönderdelas i alltför fuktiga förhållanden, vilket direkt påverkar batteriets prestanda eller till och med kräver ombearbetning. Vidare innebär tillverkningsprocessen hantering av fuktkänsliga kemikalier som, om de utsätts för förhöjda fuktnivåer, kan utgöra säkerhetsrisker. 

Strikt processkontroll, förebyggande av kontaminering och renlighet är absolut nödvändigt under hela tillverkningsprocessen. 

 

 Tillverkning av litiumbatterier

 

Image
Vaisala offering for battery manufacturing
Click to enlarge

 

 

Längre bak, mitten, längre fram i produktionskedjan

Producera mer högkvalitativa produkter mer hållbart och kostnadseffektivt mitt i produktionskedjan, och sänk kostnaderna för energiintensiva moment såsom torkning och torrum, som drar cirka 40 % av den totala energianvändningen under tillverkningen. Skydda litium från att reagera med fukt och omvandlas till litiumhydroxid och vätgas.  

Mät korrekt och i realtid: 

  • temperatur (T)
  • daggpunkt (Td)
  • relativ luftfuktighet (RH) 
  • vätskekoncentrationer (nD) 

 

Övervaka på ett sömlöst sätt temperatur och relativ luftfuktighet längre fram i produktionskedjan. 

Mät aggressiva kemikalier korrekt i processer längre bak i produktionskedjan. 

Mätningar i världsklass med de tekniskt bäst lämpade produkterna, särskilt för extremt torra förhållanden och för kritiska fyllnings- och tätningsåtgärder, är endast tillgängliga från Vaisala.  
 

Fördelarna med en snabbt reagerande sond i ett torrt rum för batteritillverkning

Torkning är en av de dyraste operationerna i ett torrrum för batteritillverkning. Torkning är också en känslig handling eftersom övertorkning är dyrt och undertorkning är farligt. 

Bekämpa det tysta, men dödliga fuktviruset effektivt och exakt. 

Lär dig varför allt kan misslyckas om en daggpunktssond i en torktumlare reagerar långsamt. 

Pålitlighet och enkelhet i dina kritiska batteritillverkningsmätpunkter

Gör smarta val och minska din arbetsbelastning och osäkerhet i batteritillverkningen genom att välja korrekta och pålitliga mätinstrument. 

Mångsidiga mätningslösningar med Indigo

Upptäck vattenånga med ett mätinstrument som har pålitlig prestanda i utmanande produktionsmiljöer. Indigotransmitters har också stark tålighet mot processbiprodukter som kan finnas i atmosfären. 

Vaisala erbjuder en kemiskt resistent polymerdaggpunktssensor som aktivt manipuleras för att uppnå långsiktig pålitlighet med mycket liten mätvärdesavvikelse. Kalibrerade enheter som använder denna sensor finns tillgängliga som lågkostnadstransmitter eller fullt konfigurerbara fältinstrument. 

Våra pålitliga produkter tål de mest extrema förhållanden och aggressiva kemikalier. 

Läs mer om Indigo500-transmittrarna

Säker användning av handskboxar

Handskboxar är ett viktigt verktyg i batteritillverkningen som tillhandahåller en kontrollerad, förseglad och inert atmosfär som upprätthåller låga nivåer av fukt och syrgas och skyddar litiumet, elektroderna och andra material från att reagera med och nedbrytas av fukt eller syrgas. 

Bibehåll önskade låga luftfuktighetsnivåer och håll luftfuktigheten under strikt kontroll vid användning av handskboxen och håll elektrolyter säkra från sönderdelning, samtidigt som du säkerställer kvalitet, säkerhet och prestanda för batterikomponenter med Vaisalas små och integrerbara mätprober. 

Direkt installation i handskboxen kombinerat med sondens kemiska tolerans och snabba reaktionstid möjliggör extremt snabb sekvenskontroll.
 

Daggpunktstransmitter DMT152 för mycket torra miljöer

Varför Vaisala

SPARA ENERGI

Spara energi vid all torkaranvändning i ett torrum. Hantera torkaren exakt och dra nytta av probens snabba svarstid för omedelbara torkarjusteringar. 

KOMPATIBEL MED LÅG DAGGPUNKT

Övervaka torrumsförhållanden med Vaisala Indigo-produkter och säkerställ konsekvent och målinriktad drift för både standardmässiga och specialiserade förhållanden. Högpresterande Vaisala Indigo-produkter är redan lämpliga för framtidens torrkrav.

VARMA/TORRA/KEMISKA PROCESSER

Vaisalas produkter är bra till allt eftersom mätproberna är konstruerade för de mest krävande miljöerna.

SAMLA IN DATA OCH BEHANDLA SÄKERT

Samla in data med Indigo-produkter, utrusta torrummet med lokala skärmar och mata data till övervaknings- och datainsamlingssystemet (SCADA) för omedelbara justeringar och säker behandling. 

FULLT SORTIMENT

Mångsidiga mätningslösningar, inklusive mätområde, temperatur, provtagningslösningar, stöd för olika digitala utdata och prober med kemisk tolerans. 

Ekosystemutförande i konstruktion möjliggör blandning och matchning av prober som uppfyller specifika behov.

Tillverkning av laddningsbara batterier: driver den gröna omställningen inom transport. Ett Vaisala-webbseminarium.

Lämplig för tillverkare av batterier till elbilar (EV), EV-batteriforskare och alla som är intresserade av laddningsbara EV-batterier, professor Tanja Kallio D.Sc. (Tekn.) från Aalto-universitetet delar med sig av sina insikter om batteriteknikforskning, litiumjonbatteriers roll i den gröna omställningen, fuktens effekter på tillverkningen och ger en tjuvtitt på framtida utveckling och teknik. 

 

Anmäl dig här

Använder du NMP i tillverkningsprocesser av litiumjonbatterier?

Kontakta oss

Uppströmsprocesser vid tillverkning av litiumjonbatterier

Gå till tillämpningar

Tillverkning av blybatterier

Läs mer

Forskning om halvledare och där bortom

Litiumjonbatterier (Li-ion), litiumsvavelbatterier (Li-S), natriumjonbatterier och halvledarbatterier. 

Batteritekniken utvecklas i en hastighet som aldrig förr i jakten på hitta kraftfullare, säkrare och mindre produkter för att möta den alltmer växande efterfrågan. Trots de nya framstegen är dessa nya tekniker ännu känsligare för fukt och kräver korrekt kontroll och övervakning.

Vaisala har färdiga lösningar för FoU, laboratorie- och uppskalningstillverkning. I fall där ett mätbehov identifieras men saknar ett lämpligt instrument hittar vi lösningar. 

Samarbeta med den mest pålitliga mätleverantören för pålitliga resultat och säkra experiment, och förbered framtida utveckling med klassens bästa luftfuktighets- och daggpunktsprober.

 

Kontakta oss

Relaterat innehåll

Relaterade produkter

DM70 Hand-Held Dewpoint Meter

Handheld Dewpoint Meter DM70

Handheld Dewpoint Meter DM70 for spot-checking applications and field calibration offers accurate and fast measurement for industrial dew point applications, such as compressed air, metal treatment, additive manufacturing as well as food and plastics drying.

Kontakta oss

Är du intresserad av att få mer information om en specifik applikation eller produkt? Hör av dig, så återkommer vi!

Kontakta oss