Batteritillverkning

Noggranna fukt- och koncentrationsmätningar

Kontakta oss

Batteritillverkning i industriell skala sker i miljöer av nästan renrumstyp, där omgivningsförhållandena är stabila och under kontroll, med superlåg luftfuktighet som bibehålls för säkerhet, kapacitet och effektivitet. Detta beror på att tillverkningen innefattar hantering av kemikalier som är känsliga för fukt och kan utgöra en säkerhetsrisk om fuktnivån eller luftfuktigheten stiger. 

Strikt processkontroll är ett måste genom hela tillverkningsprocessen, liksom förebyggande av kontaminering och upprätthållande av renlighet. 

Vaisalas mätlösningar hjälper tillverkare att producera fler högkvalitativa produkter på ett mer hållbart och kostnadseffektivt sätt. Effektiva in-situ-mätdata bidrar till att optimera processer, vilket sänker produktionskostnaderna. Våra pålitliga produkter tål de mest extrema förhållanden och aggressiva kemikalier. 

Tillverkning av litiumbatterier

Tillverkningsprocessen för litiumjonbatterier är känslig för fukt. För hög luftfuktighet i produktionsrummet kan få litiumet att reagera med fukten och omvandlas till litiumhydroxid och vätgas. Låg relativ luftfuktighet och exakt fuktkontroll är ett måste vid tillverkning i industriell skala.  En utmanande produktionsmiljö kräver ett instrument för detektering av vattenånga med pålitlig prestanda och stark motståndskraft mot processbiprodukter som kan finnas i atmosfären.

Vaisala erbjuder en kemiskt resistent polymerdaggpunktssensor som aktivt manipuleras för att uppnå långsiktig tillförlitlighet med mycket liten mätvärdesdrift. Kalibrerade enheter som använder denna sensor finns tillgängliga som lågkostnadstransmitter eller fullt konfigurerbara fältinstrument.

Tillverkning av blybatterier: svavelsyrekoncentration

Blysyre- och gelbatterier används ofta för bilar och elfordon som behöver lång hållbarhet.

Svavelsyra (H2SO4) används för att aktivera blyelementen i blybatteriet för att få krafteffekten. Syra framställs genom att blanda med vatten. Korrekta syrakoncentrationsnivåer är avgörande för att säkerställa den framgångsrika kraftaktiveringseffekten av blysyrebatteriet.

Ladda ned applikationskommentar

Tillverkning av blysyrebatterier: Optimering av härdningskammare

Vid tillverkning i industriell skala torkas och härdas batterier i härdningskammare för att skapa jämna kvalitetsprodukter med förväntad kapacitet och lång livscykel. Nyckelparametrarna i härdningskammare är relativ luftfuktighet (RH) och temperatur. RH i torkkammare under härdningsprocessen är hög och kräver noggrant kontrollerade värden för vatten och ånga samt varma, torr luftinjektioner.

Vaisalas Indigo520 med HMP7, den relativa luftfuktighets- och temperaturproben, ger snabb respons under förhållanden med hög luftfuktighet och snabbt föränderliga luftfuktighetsförhållanden. Utnyttja kamrarna fullt ut och minska stilleståndstiden i produktionen.

Fördelar:

  • Indigo520 erbjuder visualiserad information om torkkammare, vilket möjliggör snabbt beslutsfattande och snabb respons
  • Kvalitetsplåtar och optimerad genomträngning
  • Optimerad naturgas- och vattenförbrukning
  • Prober med ång- och trycksäker konstruktion
  • Anslutning till PLC med MODBUS RTU RS-485

Relaterade produkter

DM70 Hand-Held Dewpoint Meter

Handheld Dewpoint Meter DM70

Handheld Dewpoint Meter DM70 for spot-checking applications and field calibration offers accurate and fast measurement for industrial dew point applications, such as compressed air, metal treatment, additive manufacturing as well as food and plastics drying.

Relaterat innehåll

Kontakta oss

Är du intresserad av att få mer information om en specifik applikation eller produkt? Hör av dig, så återkommer vi!

Kontakta oss