Lataustalous on nyt täällä

Latausasemaan liitetty sähköauto
China
Julkaistu:
Teollisuustuotanto ja -prosessit
Teollisuuden mittaukset

Miten Vaisalan anturien tukemat Guangdong LIK Industryn olosuhdetestikaapit mullistavat akkujen valmistuksen

Maailmanlaajuisesti akkutuotannon määrä on kovassa kasvussa. Tämä luo kysyntää monenlaisille teknologioille, kuten laadukkaille olosuhdetestikaapeille.

Teollinen akkujen valmistus tapahtuu lähes puhdashuonetyyppisissä ympäristöissä, joissa olosuhteet on pidettävä jatkuvasti vakaina ja hallittuina. Näissä ympäristöissä ilmankosteus täytyy pitää erittäin matalalla tasolla, jotta voidaan varmistaa turvallisuus, tuottavuus ja tehokkuus. Kosteuden hallinta ulottuu koko valmistusketjuun, ja teollisuustuotannon monimutkaistuessa ja laajentuessa yhdenkin komponentin vikaantuminen lämpötilaan tai kosteuteen liittyvien ympäristötekijöiden vuoksi voi aiheuttaa häiriön koko tuotantojärjestelmään. Siksi monille teollisuuden tarkkuustuotteille täytyy tehdä koko ajan tiukempia ja yksityiskohtaisempia olosuhdesopeutuvuustestejä, ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille.

Vastauksena tähän nopeasti kasvavaan tarpeeseen Guangdong LIK Industry on kehittänyt akkujen valmistajille sarjan olosuhdetestikaappeja, jotka perustuvat Vaisalan erittäin tarkkoihin antureihin. Nämä testikaapit ovat jo käytössä paitsi Kiinan kansallisessa tarkastuskeskuksessa myös useissa suuryrityksissä sekä Kiinassa että kansainvälisesti.

Guangdong LIK Industryn toimitusjohtaja Wang Jiangang selittää: "Tarkkuustuotteiden olosuhdemukautuvuus on koko ajan yhä tärkeämpää sekä tehokkuuden että kustannusten näkökulmasta. Tällä hetkellä testikaapimme palvelevat pääasiassa kolmea sektoria: sähköautoja, akkujen suojapiirilevyjä ja akateemisessa tutkimuksessa käytettäviä olosuhdetestilaitteita."

Image
Vaisala high precision sensors support the stable operation of the products developed by Guangdong LIK Industry.
Vaisala high precision sensors support the stable operation of the products developed by Guangdong LIK Industry.


Tarkka testaus on avain tulevaan menestykseen

Sähköautoteknologian nopean kehittymisen myötä tarve testata auton eri osien – kuten akkujen – sopeutuvuutta eri olosuhteisiin on myös kasvanut nopeasti. Erityisesti lämpötilalla ja kosteudella on merkittävä vaikutus autonosien heikkenemiseen, joten on erityisen tärkeää ennustaa tarkkaan, miten nämä muuttujat vaikuttavat niiden suorituskykyyn. Wang toteaa: "Tällä hetkellä kilpailijamme pystyvät tarjoamaan vain mittauskaappeja, joiden lämpötila-alue on ‑80 … +200. Yhteistyössä Vaisalan kanssa voimme tarjota tarkan lämpötilan säätelyn välillä –250 … +200 ℃. Tämä laajempi alue ratkaisee monet kylmäaineen hiiltymiseen, eristekerroksiin ja lineaarisen logiikan hallintaan liittyvät merkittävät haasteet."

Image
Supported by partners including Vaisala, Guangdong LIK Industry provides test chambers and environmental cabin products with wider temperature ranges and better spatial uniformity.
Supported by partners including Vaisala, Guangdong LIK Industry provides test chambers and environmental cabin products with wider temperature ranges and better spatial uniformity.


Mitä testikammioiden tulevaan kehitykseen tulee, Wang uskoo sen suuntautuvan vähitellen kohti automaattista toimintaa, entistä pienempiä rakenteita ja energiansäästöä.

Monet kilpailijat käyttävät edelleen energiaa kuluttavia kuuma- ja kylmäsuojauksia lämpötilan säätelyyn, mutta Guangdong LIK Industry on ottanut useita energiansäästöä tukevia edistysaskeleita. Esimerkiksi lämmitysratkaisussa jäähdytysmoduuli asetetaan nollalähtöteholle, ja jäähdytettäessä lämmitysmoduuli pysäytetään suoraan.

Biotekniikan tohtori Wang selittää: "Tämä energiansäästötapa vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta se edellyttää tarkkojen lämpötila- ja kosteustietojen keräämistä. Siksi tarvitsemme Vaisalan erittäin tarkkojen mittaustuotteiden tukea. Mitä tarkempi kerätty signaali on, sitä vähemmän datassa on vaihtelua ja sitä vakaampi ohjattu lähtö on. Tuloksena on pienempi energiankulutus."


Muuttamassa maailmaa – yhdessä Vaisalan kanssa

Guangdong LIK Industry aloitti yhteistyön Vaisalan kanssa vuonna 2013, ja yritysten välille on vuosien mittaan rakentunut läheinen ja molempia osapuolia hyödyttävä kumppanuussuhde. Wangin sanoin: "Näiden 15 vuoden aikana viestintämme ja yhteistyömme Vaisalan kanssa on ollut johdonmukaisesti selkeää ja keskittynyttä sekä tuotesovellusten että teknologiainnovaatioiden osalta."

Guangdong LIK Industry käyttää testikaapeissaan pääasiassa kahta Vaisalan tuotetta. Vaisala HMM100 on avoimen arkkitehtuurin kosteusmoduuli, joka voidaan integroida testikaappiin ja jossa käytettävillä Vaisalan HUMICAP® 180R ‑antureilla on erinomainen mittaustarkkuus. HMM100 vaatii vain hyvin vähän huoltoa, ja se on helppo asentaa ja kalibroida.

Image
HMM100 group
The Vaisala HMM100 humidity module


Vaisalan HMM170 lämpötila- ja kosteusmoduuli sopii erityisen hyvin Guangdong LIK Industryn testikaappiin, joka on tarkoitettu haastavissa olosuhteissa käytettäville tuotteille. Sillä on hyvä kosteudensietokyky ja laaja lämpötilan mittausalue, ja se pystyy mittaamaan ja siirtämään parametreja tarkasti. Moduulissa käytetään Vaisalan HUMICAP R2 ‑anturia, jolla on erittäin hyvä korroosionkestävyys. Sitä voidaan käyttää tyhjöympäristöissä ja painekammioissa, ja se voi jopa mitata öljyssä olevaa vettä.

Image
Vaisala HMM170 module
The Vaisala HMM170 temperature and humidity module


Valmistajien vaatiessa koko ajan enemmän tarkkuutta ja käytettävyyttä yhä useammat asiakkaat haluavat päivittää mittauslaitteistonsa. Kuten tohtori Wang oivaltavasti sanoo: "Yhteinen tavoitteemme ja missiomme Vaisalan kanssa on muuttaa maailmaa innovaatioilla ja parantaa laatua käyttämällä parempaa teknologiaa tarkasti kohdennetulla tavalla."

 

 

 

Akkujen valmistus

Akkujen valmistus

Tutustu akkualan sivuillamme, miten lyijy- ja happoakkujen valmistuksessa tehdään tarkkoja kosteus- ja pitoisuusmittauksia.