Fordonsindustrin

Ladda ned broschyr

Vaisala tillhandahåller förstklassiga mätningar av luftfuktighet, daggpunkt och vätskor, liksom tillförlitliga och robusta produkter för olika verksamhetsområden inom fordonsindustrin, inklusive elbilstillverkning. Vid allt från design och testning till produktion behöver de produkter som används i fordonsindustrin vara konstruerade för de mest krävande förhållanden. Det kan handla om höga temperaturer, snabbt föränderliga förhållanden som relativ luftfuktighet och temperatur och luft som innehåller lösningsmedel och andra kemiska ångor. De påverkar alla både produktkvalitet och produktivitet.

Vaisalas sensorer som används för styrning och utvärdering under hela utvecklings- och tillverkningsprocesserna måste prestera på högsta nivå. Det är förklaringen till att Vaisala är förstahandsval globalt för de ledande varumärkena på området.

Utforska våra noggranna och tillförlitliga mätlösningar för olika processer och verksamhetsområden i fordonsindustrin. 

Motortestning

Dynamometertestning sker ofta vid mycket låga och mycket höga temperaturer. Hög tillförlitlighet och drifttid är önskvärt i testcellsinstrumentering.

Vaisalas BAROCAP® barometrar och HUMICAP® luftfuktighets- och temperaturtransmitters har tillräckligt breda mätområden för att klara praktiskt taget alla testförhållanden. En fjärrprob med sensoruppvärmning finns för kondenserande förhållanden. Andra alternativ omfattar grafisk display för historik och mättrender, datainsamling och överföring till dator och flexibel kalibrering. Dessutom erbjuder en ny Indigo520-transmitter utrustad med barometertrycksmätning kombinerat med Indigo-kompatibla luftfuktighets- och temperaturprober tre-i-ett-mätningar i en enhet.

BYT TILL INDIGO520 FRÅN PTU300

Billackeringsbås

Moderna billacker är känsliga för miljöförhållanden under lackering. Luftfuktighetskontroll av anläggningen, lackeringsbås och tryckluft säkerställer en effektiv process och en högkvalitativ finish.

Vaisala tillhandahåller exakta luftfuktighets- och daggpunktsinstrument med extremt låg avdrift på lång sikt, flexibla installationsalternativ och kemiskt hållbara sensorer. Dessutom erbjuder Vaisala en familj av egensäkra luftfuktighetsinstrument för riskfyllda platser. Dessa instrument måste installeras korrekt med tillämpliga säkerhetsbarriärer eller isolatorer. Se alltid bruksanvisningen för fullständig information om installation och ledning av egensäkra instrument.

Guide: Ta din torra tryckluft till en högre nivå

VVS och IAQ för fordonsindustrin

Se till att dina produktionsanläggningar är helt kompatibla med gällande VVS-föreskrifter. Undvik att dina medarbetare exponeras för farliga luftburna partiklar under vanliga processer som svetsning, bearbetning, skärning och slipning samt plastbearbetning. Styr och upprätthåll utmärkt inomhusluftkvalitet i hela anläggningen, inklusive kontor och produktionsområden med Vaisalas överlägsna mätlösningar.

Inomhusluftskvalitet

VVS-mätning

Lager och förvaring inom fordonsindustrin

Vaisalas tillförlitliga lösningar för atmosfärisk mätning fungerar som en extra försäkring vid förvaring av värdefulla fordonskomponenter. Det är viktigt att kunna kontrollera atmosfären vid förvaring av elektronik, sensorer, metalldelar, lacker, oljor, lösningsmedel och andra nödvändiga material. För hög luftfuktighet och temperatursvängningar är de parametrar som främst behöver mätas och styras. 

 

Läs mer om mätning och övervakning av lager

Frostskyddsmedel, kylvätskor och urea för fordonsindustrin

Vaisala erbjuder mätlösningar även för tillverkare av motorkylmedel och frostskyddsmedel, och för tillverkare av urea, AdBlue och DEF för fordonsindustrin.

Etenglykol används inom fordonsindustrin som frostskyddsmedel och motorkylvätska, eftersom det har mycket lägre fryspunkt än vatten. Etenglykol i bilens kylsystem hanterar motortemperaturen genom att avlägsna, cirkulera och därmed sprida samt styra värme. Rätt blandning och nivå av etenglykol är viktigt för att motorn ska fungera felfritt och felaktig blandning kan leda till att fordonet behöver återkallas med kostsamma konsekvenser för både plånbok och anseende. 

Urea för fordonsindustrin, även kallat karbamid, är ett urinämne som måste blandas ytterst noggrant för att uppnå önskad koncentration. Läs mer i applikationskommentarerna:

Relaterade produkter

Vaisala Polaris PR53GP

Vaisala Polaris™ PR53GP-processrefraktometer

Mät koncentrationer av socker/Brix, syror, alkaliska lösningar, alkoholer, kolväten, lösningsmedel och andra lösningar direkt i rörledningar och tankar samt under produktionstransport, och utför kvalitetskontroll inom sockerindustrin samt kemiska, petrokemiska och andra industrier.
DM70 Hand-Held Dewpoint Meter

Handheld Dewpoint Meter DM70

Handheld Dewpoint Meter DM70 for spot-checking applications and field calibration offers accurate and fast measurement for industrial dew point applications, such as compressed air, metal treatment, additive manufacturing as well as food and plastics drying.

HMP60 Humidity and Temperature Probe

HMP60 is a simple, durable and cost-effective humidity probe suitable for volume applications, integration into other manufacturers' equipment, incubators, glove boxes, greenhouses, fermentation chambers and data loggers.

Kalibrering och tjänster

Kalibrering är en central del i kvalitetskontrollen inom fordonsindustrin. Vaisalas kalibreringstjänst håller högsta kvalitet, är ackrediterad enligt ISO 17025-standarden och uppfyller de stränga kraven från fordonsindustrin. Läs mer och boka tjänsten! 

Ackrediterad kalibreringstjänst

 

Blogg: Indigo500-serien med stöd för dubbla prober

Stöd för dubbla prober betyder att en och samma transmitter eller övervakningsutrustning har gränssnitt för två oberoende mätinstrument och kan visa, registrera och överföra data från båda. Det gör det möjligt att ha flera parametrar eller enklare övervaka redundanta parametrar i samma utrymme eller på olika platser.

Vad är fördelarna med att använda två prober som mäter två olika parametrar?

Läs mer

Rekommenderat innehåll

Kontakta oss

Är du intresserad av att lära dig mer om våra lösningar för fordonsindustrin? Hör av dig, så återkommer vi!

Kontakta oss