Industriella mått

Kontakta oss


Vaisalas affärsområde Industrial Measurements ger kunderna insyn i sina egna processer. Våra produkter förser dem med korrekta och tillförlitliga mätdata som gör det möjligt för dem att fatta beslut för optimerade industriella processer.

Vi hjälper våra kunder att

förbättra produktkvaliteten
öka produktiviteten
maximera energieffektiviteten
förbättra underhållsverksamheten
uppfylla regelefterlevnad

Med tillförlitliga data från våra instrument kan kunderna öka processeffektiviteten, produktkvaliteten, produktiviteten och avkastningen men minska energiförbrukningen, avfallet och utsläppen. Våra övervakningssystem hjälper också våra kunder som verkar i de reglerade miljöerna att uppfylla sin regelefterlevnad.

Industrial Measurements kunder verkar i olika typer av miljöer från halvledarfabriker och höghus till kraftverk och hälsotekniska laboratorier där tillförlitlig mätning och övervakning av omgivningsförhållandena är en förutsättning för framgångsrik verksamhet. 

Vaisalas mätprodukter och system används för att mäta och övervaka parametrar som temperatur, luftfuktighet, daggpunkt, tryck, koldioxid, väteperoxidånga, metan, fukt i olja, lösta gaser i transformatorolja och de lösta fasta ämnena i vätskor.

Våra livscykeltjänster tillhandahåller omfattande vård genom våra mätinstruments livscykel. Som tillförlitlig partner till våra globala kunder möjliggör vi hållbara beslut genom att upprätthålla mätdata med maximal precision under produktens eller systemets hela livscykel.