Liikkumisen tulevaisuus

City highway crossing at night

Automaatio, digitalisaatio ja innovatiiviset energialähteet muuttavat liikennettä ja liikkumisen muotoja. Itseohjautuvat ajoneuvot edellyttävät tuekseen entistä tarkempia ympäristöhavaintoja. Havainnot ja analyysit ympäristöstä ja teiden kunnosta lisäävät liikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta eri olosuhteissa. Toisaalta fossiilisten polttoaineiden ympäristövaikutukset ovat lisänneet tarvetta löytää niille vaihtoehtoja.

Vaisalan rooli liikkumisen tulevaisuuden saralla

Vaisalan ratkaisut yhdistelevät mittausteknologiaa, konenäköhavaintoja, sääennusteita sekä avointa dataa ja tarjoavat siten informaatiota tieverkoston ylläpitäjille ja käyttäjille. Sen pohjalta he voivat tehdä asianmukaisia päätöksiä ja varmistaa, että liikenne sujuu tehokkaasti ja turvallisesti niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Lisäksi Vaisala toimittaa autojen navigaatiojärjestelmiin luotettavaa säädataa, jota tulevaisuudessa tarvitsevat myös esimerkiksi itseohjautuvat ajoneuvot ja dronet.

Vaisalan ratkaisut mahdollistavat myös laadukkaiden polttokennojen, litiumakkujen ja biokaasun hyödyntämisen kulkuvälineiden energialähteinä.