Liikkumisen tulevaisuus

City highway crossing at night

Automaatio, digitalisaatio ja innovatiiviset energialähteet muuttavat liikennettä ja liikkumisen muotoja. Itseohjautuvat ajoneuvot edellyttävät tuekseen entistä tarkempia ympäristöhavaintoja. Havainnot ja analyysit ympäristöstä ja teiden kunnosta lisäävät liikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta eri olosuhteissa. Toisaalta fossiilisten polttoaineiden ympäristövaikutukset ovat lisänneet tarvetta löytää niille vaihtoehtoja.

Vaisalan rooli liikkumisen tulevaisuuden saralla

Vaisalan ratkaisut yhdistelevät mittausteknologiaa, konenäköhavaintoja, ennusteita sekä avointa dataa ja tarjoavat siten informaatiota liikennetoimijoille. Sen pohjalta he voivat tehdä valistuneita päätöksiä ja varmistaa, että liikenne sujuu tehokkaasti ja turvallisesti niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Myös esimerkiksi dronet ja itseohjautuvat ajoneuvot tarvitsevat luotettavaa säädataa.

Vaisalan ratkaisujen avulla voidaan myös kehittää ja edistää esimerkiksi polttokennojen, litiumakkujen ja biokaasun hyödyntämistä kulkuvälineiden energialähteinä.
 

Konenäön, liikkumisen ja sään tulevaisuus

Säällä tulee jatkossa olemaan suuri vaikutus siihen, miten ihmiset ja tavarat liikkuvat, riippumatta tämän liikkumisen mahdollistavista ajoneuvoista, teknologioista ja palveluista. Jos ihminen pystyy tunnistamaan kuvassa tai videossa olevan esineen luotettavasti, voimme myös ”opettaa” tietokoneen tunnistamaan saman esineluokan automaattisesti. Tämä merkitsee, että Vaisalan palveluille on useita erilaisia teitä tulevaisuuteen ja tässä on joitain ideoita. Minne omasta mielestäsi meidän kannattaa suunnata seuraavaksi?