Ilmastonmuutos

Hurricane from a beach

Ilmastonmuutos lisää muun muassa äärisääilmiöitä, ja sen vaikutukset näkyvät niin yhteiskunnassa, ympäristössä kuin taloudessa. Luotettavien havaintojen ja ennusteiden avulla suojataan ihmishenkiä ja infrastruktuuria, jotka ovat alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Ilmastonmuutoksen hillitseminen puolestaan vaatii kasvavassa määrin tekoja myös teollisuudelta prosessien optimoimiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

Vaisalan rooli ilmastonmuutoksen saralla

Vaisala auttaa asiakkaitaan rakentamaan säähavaintoverkkoja ja lisäämään valmiuksia äärisääilmiöiden ennustamiseksi. Lisäämme valtioiden kykyä havainnoida ilmastonmuutosta sekä valmistautua sen vaikutuksiin huippuluokan ympäristöhavaintojen ja -ennusteiden sekä varoitusjärjestelmien avulla. Tarjoamme myös tiedeyhteisölle keinoja ympäristön havainnointiin, mikä auttaa levittämään tietoa ilmastonmuutoksesta.

Lisäksi Vaisalan laitteilla voidaan mitata luontoperäisten hiilinielujen hiilensidontaa. Vaisalan mittausinstrumenteilla teollisuusasiakkaamme saavat paremman näkyvyyden prosesseihinsa. Tarkka ja luotettava mittausdata mahdollistaa päätökset, jotka tehostavat tuotantoprosesseja, vähentävät päästöjä ja pienentävät lopputuotteiden hiilijalanjälkeä.