Seibu Giken luottaa Vaisalan kastepistelähettimiin

Seibu Giken luottaa Vaisalan kastepistelähettimiin
Japan
Julkaistu:
Teollisuuden mittaukset

”Vaisalan tuote osoittautui erinomaisen vakaaksi. DMT242:lla oli nopein vasteaika, ja se noudatti tarkasti peilityyppisen kastepistemittarin arvoja laajalla alueella.” Herra Taguri, kosteudenpoistajien suunnittelun tiimijohtaja ja Seibu Gikenin teknologiaosaston johtaja, Seibu Giken Co., Ltd.

Tunnettu ilmankuivauslaitteistojen Seibu Giken on käyttänyt Vaisalan DRYCAP® DMT242 -kastepistelähettimiä yli kymmenen vuoden ajan adsorptiolla toimivien kosteudenpoistajien ilmanlaadun mittaamiseen. Lähetin on säännönmukaisesti lisätty Seibu Giken -kosteudenpoistajiin ja -ilmastointilaitteisiin sen hyvän tarkkuuden ja nopean vasteajan vuoksi.

Seibu Giken kehittää uutta teknologiaa

Seibu Giken Co., Ltd. tunnetaan alalla pioneeriyrityksenä, joka kehittää tuotteita toiminnallisen hunajakennoteknologian pohjalta. Seibu Giken on myös kehittänyt maailman ensimmäisen adsorptiolla toimivan piidioksidia hyödyntävän kuivausroottorin, joka on mahdollistanut laajan valikoiman erittäin pienen kastepisteen ilmankuivaustuotteita. Erittäin kuivan ilman käytöllä on useita merkittäviä etuja loppukäyttäjille, kuten pienet käyttökustannukset, puhdas työympäristö ja ympäristönsuojelu.

Kastepisteen hallinta laadun varmistamiseksi

Esimerkiksi litiumioniakkujen ja litteiden näyttöjen kaltaisten tuotteiden valmistusprosessit edellyttävät erittäin tarkkaa kosteustason hallintaa tasaisen laadun varmistamiseksi. Kastepiste on siksi yksi tärkeimmistä seurattavista suureista. Seibu Giken pyytää usein ulkopuolisia mielipiteitä ennen suunnitelmien viimeistelemistä. Tähän kuuluu asiakkaan kuunteleminen ja tarpeiden selvittäminen tarkasti ennen ehdotuksen tekemistä. Vakaan kuivan ilman syötön tuottaminen on yksi adsorptiolla toimivien kosteudenpoistajien päätavoitteista. Perusvaatimuksena on kuivan ilman laadun tarkistaminen syöttökohdassa. Loppukäyttäjälle on puolestaan tärkeää mitata ilmanlaatua kuivatiloissa ja koko tilassa, jossa kosteudenpoistajaa käytetään.

DMT242 erottuu nopeudellaan ja tarkkuudellaan

Alun perin Seibu Giken käytti sisäisessä kehitystyössään kastepistearvojen tarkan mittaamisen vaatimuksia varten peilityyppistä kastepistemittausta. Useiden erilaisten haittatekijöiden vuoksi vertailutestissä arvioitiin kolmen eri yrityksen erilaisia kastepisteanturityyppejä, ja niitä verrattiin peilityyppisiin mittareihin. Vaisala DRYCAP® DMT242 -kastepistelähettimen nopea vasteaika erottui selvästi edukseen muista ehdokkaista.

“Selvitimme myös, että ero peilityyppisen mittarin lukemaan oli hyvin pieni”, sanoo Taguri (ensimmäisessä kuvassa yllä). ”Kastepisteen mittausalueeksi oli asetettu -10 °C...-60 °C. Testauksessa kerättiin kolmen eri merkin mittaustiedot suhteellisen korkealta mittausalueelta 0 °C...-10°C, keskialueelta -30 °C sekä -60 °C:n alueelta. Näissä testeissä Vaisalan DMT242 erottautui erittäin nopealla vasteajallaan, ja samalla se tuotti hyvin tarkkoja ja lähellä peilityyppistä mittaria olevia mittauslukemia. Se oli myös vakain testatuista mittareista.” Taguri kehuu myös Vaisalan huoltoa: “Yrityksen huoltokäytäntö on erittäin käyttökelpoinen, sillä saamme tarvittaessa korvaavan yksikön, mikä lyhentää käyttökatkoksia. Aikaisemmin saatettiin joutua tekemään kastepistekalibrointi sekä korjaustöitä ennen loppukäyttäjän sijainnissa tapahtuvaa säännöksiin liittyvää tarkistusta. Vaisala toteutti tämän palvelun yhdessä viikossa.”

Monitor with Japanese language

Kohti tulevia sovelluksia

Seibu Gikenin adsorptiota hyödyntäviä kosteudenpoistajia käytetään esimerkiksi litiumparistojen, ladattavien akkujen, tallennusakkujen, litteiden näyttöjen ja orgaanisten EL-näyttöjen valmistajien tutkimus- ja kehityslaboratorioissa. Nämä kaikki vaativat matalaa kastepistettä, mutta jotkut loppukäyttäjät ovat nyt siirtymässä kohti yhä kuivempia kastepistealueita.

Sen lisäksi, että jatkuvalla kastepistemittauksella säästetään energiaa oikeiden valmistusolosuhteiden ylläpidossa, myös ympäristön suojeleminen on monille yrityksille tärkeä asia. Seibu Giken tukee loppukäyttäjien pyrkimyksiä teknisillä innovaatioilla, ja myös Vaisala etsii puolestaan aina uusia teknologisia edistysaskelia, jotka auttavat asiakkaita ja loppukäyttäjiä tässä asiassa.

Haasteet Ratkaisu Edut
Monet valmistusprosessit edellyttävät adsorptiota käyttävien kosteudenpoistajien erittäin alhaisen kastepisteen hallintaa suorituskyvyn ja laadun takaamiseksi. Vaisalan DRYCAP® DMT242 -kastepistelähetin antaa todistetusti erittäin tarkkoja mittauslukemia, jotka ovat lähellä peilityyppisen mittarin lukemia. Sillä on myös nopea vasteaika sekä erinomainen vakaus. Seibu Giken pystyy esittämään visuaalisia tietoja kuivatilojen kastepisteolosuhteista tarjotessaan loppukäyttäjille ratkaisuja tehokkaaseen kosteudenhallintaan.
Peilityyppiset kosteusmittarit olivat kalliita ja vaativat säännöllistä huoltoa. Vakaiden kastepistemittausten saaminen huollon jälkeen vei tunteja, joten peilityyppisiä mittareita ei voitu asentaa loppukäyttäjille toimitettuihin kosteudenpoistajiin. Tuotetta kalibroitaessa tai huollettaessa Vaisala toimitti korvaavan yksikön, joten prosessia ei tarvinnut katkaista. Vaisala DRYCAP® DMT242 -kastepistelähetin tarjoaa nopean vasteajan ilman ylläpitotarvetta, mikä lyhentää katkoaikoja tunneilla.
Kastepistemittarien valmistajien tarjoama tuki ei tullut nopeasti.   Kastepisteen mittaus verkossa auttaa vähentämään energiankulutusta toiminnan aikana ja auttaa siten loppukäyttäjiä saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa.