Vaisalan viewLinc-järjestelmä tarkkailee Uuden lastensairaalan kudospankin olosuhteita

New Children’s Hospital in Helsinki
Finland
Julkaistu:
Teollisuuden mittaukset
Life Science
Vastuullisuus

Vaisala on Helsinkiin auenneen Uuden lastensairaalan kunnialahjoittaja. Vaisala on toimittanut lastensairaalaan mittalaitteita monitoroimaan hoitotilojen ilmankosteus-, hiilidioksidi- ja lämpötila-arvoja. Lisäksi Vaisalan viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmä valvoo elintärkeän kudospankin olosuhteita vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. 

Uudessa sairaalassa hoidetaan potilaita kaikkialta Suomesta. Sairaalaa alettiin rakentaa vuonna 2014 ja se aukesi vaiheittain vuoden 2018 syksyllä. Uusi sairaalarakennus toi mukanaan uusien tilojen lisäksi kokonaan uuden talotekniikan ja terveen sisäilman. Vaisala toimitti lastensairaalaan ilmankosteuden, lämpötilan ja hiilidioksidin mittalaitteita sekä viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmän. 

Useimmat Vaisalan mittalaitteista on asennettu sairaalan yhteistiloihin, joita käytetään ympäri vuorokauden. Vaisalan laitteista saatavaa mittausdataa käytetään rakennuksen lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin valvonnassa ja säätämisessä. Elintärkeitä kudospankin olosuhteita valvoo Vaisalan viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmä.

Uuden lastensairaalan kudospankissa säilytetään sydämen ja verisuonten varaosia 
 Uuden lastensairaalan kudospankki on osa sairaalan toimintayksikköä, jossa suoritetaan ihmiskudosten käsittelyyn, säilömiseen, säilytykseen ja jakeluun liittyviä toimia. Tavallisimpia materiaaleja kudospankissa ovat verisuonet, kuten esimerkiksi alaraajojen laskimot ja valtimot, sydänläpät sekä keuhkovaltimon ja aortan osat. Uuden lastensairaalan kudospankki palvelee ensisijaisesti sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastoa, missä siirteitä käytetään pääasiassa synnynnäisestä sydänviasta kärsivien potilaiden leikkaushoitoon. 

Kudospankki on ollut merkittävä osa lastensairaalan leikkaus- ja anestesiaosastoa jo vuodesta 1973 alkaen. Uudet tilat mahdollistivat uuden teknologian asentamisen kudospankin olosuhteita valvomaan.

”Ilman laadukasta kudospankkia sydänkudossiirteet pitäisi tilata ulkomailta tai lapset pitäisi lähettää leikattavaksi ulkomaille”, sanoo Sari Tähtiharju Uuden lastensairaalan kudospankista. ”Sydänkudossiirteitä käytetään noin kaksi siirrettä viikossa ja niillä hoidetaan noin 100 lasta vuosittain”, Tähtiharju jatkaa.

Jatkuva valvonta kudossiirteiden laadun takeena
Kudospankin kriittisiä parametreja kuten esimerkiksi lämpötilaa, ilmankosteutta ja ilmanlaatua on valvottava ja seurattava jatkuvasti. Jatkuvatoiminen olosuhdevalvontajärjestelmä takaa olosuhteiden jatkuvan seurannan ja auttaa varmistamaan, että kudossiirteiden käsittelyyn ja säilytykseen liittyvät olosuhteet ovat kudoksen eheyden ja puhtauden kannalta asianmukaiset. 

Seurannan lisäksi parametrien arvot on tallennettava, jotta voidaan osoittaa, että olosuhteet pysyvät määriteltyjen säilytysolosuhteiden mukaisina. Kudospankkien toiminnalle on asetettu vaatimuksia sekä Suomen että EU:n lainsäädännössä, ja niitä valvoo Fimea. Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmä kehitettiin alun perin lääketeollisuuden tarpeisiin, joten järjestelmällä on sairaalaympäristön vaatimat hygienia- ja ylläpito-ohjeet. Se on lisäksi yhteensopiva GxP-säädösten ja standardien kuten esimerkiksi FDA 21 CFR Part 11:n, EU Annex 11:n ja ICH:n kanssa. Vaisalan viewLinc-järjestelmä mahdollistaa olosuhteista kertovien tietojen eheyden, selainpohjaisen seurannan sekä nopean ja helpon raportoinnin. Tarkkojen mittaustietojen lisäksi järjestelmä lähettää hälytyksiä henkilökunnalle, jos olosuhteet ylittävät ennalta määritellyt arvot.

Ota yhteyttä