Höyrystyneen vetyperoksidin mittapään kytkeminen Indigo-lähettimeen

Joni Partanen
Joni Partanen
Tuotepäällikkö
Julkaistu:
Life Science

Olemme aiemmin julkaisseet kaksi Vaisalan höyrystyneen vetyperoksidin HPP270-mittapäiden asennuksen opastusvideota:

Tässä videossa näytämme, miten HPP270-mittapää liitetään Indigo500-lähettimeen

Auki kirjoitettu suomennos on alla

Hei, olen Joni Partanen. Tässä videossa näytän, miten höyrystyneen vetyperoksidin HPP272-mittapää liitetään Indigo500-lähettimeen.

Indigo500-lähettimen lisäominaisuuksiin lukeutuu suurempi määrä analogisia lähtöjä. Indigo520-lähettimessä on neljä analogista lähtöä, kun mittapäässä on vain kaksi. Lisäksi Indigo500-lähettimelle on enemmän virtalähdevaihtoehtoja. Tämä yksikkö käyttää verkkovirtaa. Voit käyttää myös Modbus-TCP-protokollaa tapauksissa, joissa haluat käyttää Ethernet-yhteyttä.

Tässä on muutama esimerkki prosessiliitännöistä, joita voit käyttää sovelluksessasi. Käytetään näitä kahta liitäntää ja asennetaan HPP270-mittapää.

Nyt on aika kytkeä mittalaite lähettimeen. Kannattaa huomata, että tämä Indigo520 tukee kahta mittapäätä samanaikaisesti. Tässä asennuksessa käytän kuitenkin vain yhtä mittapäätä. Mittapää on nyt kytketty, ja on aika määritellä näytön asetukset.

Huomaa, että ensimmäinen asia, jonka HPP270-mittapää tekee, on anturin puhdistus. Puhdistus on nyt meneillään, ja voimme nähdä sen aktiivisista ilmoituksista. Ensimmäiseksi haluamme asettaa näytölle lukemia.

Siirry aloitusnäytön asetuksiin: HPP270-mittapään kohdalla olemme kiinnostuneita vetyperoksidipitoisuudesta. Asetetaan se ensimmäiseksi parametriksi. Toinen voi olla suhteellinen saturaatio, ja kolmas voi olla lämpötila.

Nyt voimme määrittää jotain myös kaavionäkymään – esimerkiksi vetyperoksidipitoisuuden ja suhteellisen saturaation. Ja kaavion asteikoksi 15 minuuttia. Nyt voimme nähdä joitain lukemia, mutta huomaa, että toistaiseksi näkyy vain lämpötila. Tämä johtuu siitä, että puhdistus on nyt meneillään.

Seuraava asia, jonka haluamme tehdä, on näiden mittaustietojen lähettäminen ohjaus- tai tiedonhankintajärjestelmään. Siirry kohtaan Valikko ja sitten Lähdöt. Käytämme analogisia lähtöjä. Asetetaan kanavan lähdöksi yksi vetyperoksidipitoisuus ja sille minimiarvoksi nolla ja maksimiarvoksi 2 000 ppm tässä sovelluksessa.

Meillä on myös virhelähtö. Jos jokin on vialla – mittapään yhteys on katkennut tai jotain vastaavaa – lähetin lähettää 3,6 milliampeerin signaalin. Teemme saman toiselle lähdölle ja käytämme suhteellista saturaatiota lähtöparametrina. Tässä 4 milliampeeria tarkoittaa 0 %:n suhteellista saturaatiota ja 20 milliampeeria 100 %:a. Virhe ja ylipäästöraja voivat olla samat. Haluamme tietää myös lämpötilan, joten siitä tulee kolmas lähtömme. Sanotaan vaikka, että lämpötila sovelluksessamme on nollasta 60:een celsiusastetta.

Nyt kun lähdöt on konfiguroitu, on aika tarkistaa, että ohjausjärjestelmä lukee saman arvon kuin lähetin lähettää. Testaamme, että analogialähtöjen signaali välittyy järjestelmään odotetusti. Indigo500-lähettimessä on testitilatoiminto. Testaamme ensin kanavan yksi, ja teemme sen aktivoimalla testitilan, joka pakottaa analogisen lähdön signaaliksi 4 milliampeeria.

Nyt käytän yleismittaria analogisen lähdön signaalin näyttämiseen. Kytketään se milliampeeritilaan ja varmistetaan, että mittaamme tasavirtaa. Avaamme kannen ja etsimme analogiset lähtöliitännät yksi, kaksi ja kolme. Simuloimme ensimmäisessä kanavassa 4 milliampeerin arvoa. Jos laitan mittapäät tähän plus- ja miinusnapoihin, saan lukeman 4,01 milliampeeria. Hyvältä näyttää.

Testataan myös asteikon yläarvo eli 20 milliampeeria. Ja siinä se on: 20,01. Hyvältä näyttää tämäkin. Nyt sitten toistamme tämän mittauksen kaikille kolmelle kanavalle. Kaikki kolme kanavaa on testattu, ja on aika sulkea kansi ja poistua testitilasta. Tämä on tärkeää, koska emme halua jättää laitetta testitilaan, kun varsinainen prosessi käynnistyy.

Nyt palaamme aloitusnäyttöön, ja tässä voimme nähdä lukemat: höyrystyneen vetyperoksidin arvo on 2 ppm tällä hetkellä, suhteellinen saturaatio on 10 %RS ja lämpötila on 23,2 °C. Tässä voimme nähdä kaavionäytössä, että HPP272-mittapää on nyt kytkettynä lähettimeen ja asennettuna prosessiin. Testasimme, että analogiset lähdöt on konfiguroitu oikein ja että lähtöjen lukemat ovat odotetunlaiset. Olemme siis valmiita mittaamaan. Kiitos katselemisesta!

Jos sinulla on kysymyksiä, ota meihin yhteyttä.


 

Webinaari: Vesiperoksidihöyryyn liittyvät laskelmat ja kaavat

Tässä webinaaritallenteessa keskustelemme tavoista laskea kosteuden ja vetyperoksidihöyryn eri muuttujia, kuten suhteellista saturaatiota, ppm-arvoa ja seoksen kastepistettä. Kun ymmärrät näiden muuttujien olemuksen hyvin, voit hyödyntää tätä tietoa käytännössä esimerkiksi laskemalla erilaisten biodekontaminaatioprosessien VH2O2-pitoisuudet.
 
Aiheet: 

  • Höyrystyneen vetyperoksidin mittaamisen teoria
  • Yleisten laskentakaavojen katsaus
  • Käytännön laskentaesimerkkejä eri VH2O2-biodekontaminaatiomenetelmille:
    • Avoin kierto
    • Suljettu kierto
    • Vapaa haihtuminen

Katso nyt

Kirjoita kommentti