Sisäilman epäpuhtauskuormituksen selvittäminen luotettavalla hiilidioksidimittauksella

Ilmanvaihdon mittalaitteet auttavat mittaamaan sisäilman hiilidioksidipitoisuutta
Product manager Anu Katka
Anu Kätkä
Julkaistu:
Rakennukset ja sisäilman laatu

Lukuisien tutkimusten mukaan me ihmiset vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa, joten sisäilman laadun merkitys terveydellemme on valtava. Covid-19-pandemian vuoksi terveellinen sisäilma on nyt entistäkin ajankohtaisempi aihe. Miten siis voimme selvittää, onko hengittämämme ilma hyvälaatuista? 

Sisäilman epäpuhtaudet voivat olla kemiallisia tai hiukkasperäisiä. Ilman kemiallisia epäpuhtauksia voivat aiheuttaa itse rakennus – sen rakentamisessa käytetyt materiaalit ja kemikaalit – rakennuksessa olevat huonekalut, siellä tapahtuva toiminta, tai me ihmiset itse. 

Kun hengitämme ulos, vapautamme ympäröivään sisäilmaan hiilidioksidia (CO2) ja muita epäpuhtauksia. Hiilidioksidin mittaaminen on paljon tarkempi tapa tunnistaa elävien olentojen läsnäolo kuin mikään perinteinen läsnäolon tunnistusjärjestelmä. Voit puijata passiivista infrapuna-anturia olemalla täysin paikallasi, mutta et voi pidättää hengitystäsi minuuttia tai paria kauempaa. Ilmassa olevan hiilidioksidin määrä on näin ollen varsin hyvä elävistä olennoista peräisin olevien epäpuhtauksien mittari. Aiemmin emme ehkä kuitenkaan ole tulleet juuri ajatelleeksi, että ihmisperäiset epäpuhtaudet sisältävät myös viruksia.

Vaikka hiilidioksidi ei olekaan sinällään ihmiselle myrkyllistä, se korvaa ilmassa happea, joten suuret pitoisuudet voivat olla tappavia. Tutkimusten mukaan hengenvaarallista alhaisemmatkin pitoisuudet aiheuttavat ihmisille fyysisiä oireita ja heikentävät aivotoimintaa. Korkeat CO2 -pitoisuudet ovat erityisen haitallisia vaativammille aivotoiminnoille, kuten päätöksenteolle, strategiselle ajattelulle, kriisitilanteisiin reagoinnille ja oppimiselle. Viime aikoihin saakka korkeat CO2-pitoisuudet eivät ehkä ole olleet riittävän suuri motivaatiotekijä, jotta olisimme kiinnittäneet kunnolla huomiota asianmukaisen tuuletuksen ja hyvän sisäilman laadun varmistamiseen ainakaan kaikissa rakennuksissa. Covid-19 on kuitenkin muuttanut tämän ajattelutavan perusteellisesti.

HVAC device in mall

CO2-pitoisuus sisäilman laadun ilmaisimena

Voidaan sanoa, että CO2-pitoisuus paljastaa sisäilman epäpuhtauskuormituksen, ja hyvä tuuletus on tietenkin erittäin tärkeää rakennusten sisäilman pitämiseksi raikkaana ja terveellisenä. Huoneiden ja muiden sisätilojen CO2-mittausta käytetään yleisesti syötteenä tarpeenmukaiselle ilmanvaihdolle osana rakennusautomaatiojärjestelmää; riittävän alhainen CO2-pitoisuus kertoo meille, että ilmanvaihtojärjestelmä tekee tehtävänsä asianmukaisesti.

Kaikissa rakennuksissa ei ole kuitenkaan vielä tällaisia valmiuksia. REHVAn (Euroopan lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiliitto) mukaan esimerkiksi eurooppalaisissa kouluissa ilmanvaihto tuottaa usein haasteita. Nykyään monissa Euroopan kouluissa on painovoimainen ilmanvaihto mekaanisen sijaan, eikä riittävää painovoimaista ilmanvaihtoa voida aina taata.

Tarkoittaako tämä, että meidän on tehtävä monimutkaisia ja kalliita remontteja, jotta saamme rakennukset hyväksyttävälle tasolle? Ei välttämättä, ainakaan heti. Kotona tai koulussa voimme käyttää vaikkapa vanhaa ja toimivaksi todistettua keinoa eli avata ikkunan. Meidän pitäisi valvoa CO2-pitoisuutta ainakin tiloissa, joissa vietämme aikaa, jotta saamme tiedon tilan saavuttaessa tai ylittäessä suositellun CO2-rajan. Suosittelemme käyttämään ammattilaistasoisia CO2-lähettimiä, joita voi käyttää myös itsenäisinä yksiköinä. Tämä on helppo tapa päästä alkuun hiilidioksidin valvonnassa; ilmanvaihtojärjestelmää päivittäessäsi varmista, että lähettimet on mahdollista yhdistää järjestelmän ohjaukseen. Muista myös, että luotettava ja laadukas lähetin, jolla on pitkä käyttöikä, on viisas valinta.

Yhteenvetona: ei unohdeta, että laadukkaalla, terveellisellä sisäilmalla on valtaisa myönteinen vaikutus terveyteemme ja hyvinvointiimme ja että luotettavan CO2-mittauksen perusteella ohjattu hyvä ilmanvaihto on oikea tapa saada se aikaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Miksi mittaamme hiilidioksidia ilmanvaihtosovelluksissa?

Lämmitystä, ilmanvaihtoa ja ilmastointia ei tyypillisesti pidetä haastavana hiilidioksidianturien sovellusalueena. Tässä julkaisussa kerrotaan, miksi hiilidioksidia on tarpeen mitata ja miten tarpeenmukainen ilmanvaihto toimii.

Kuinka paljon CO₂-taso vaikuttaa työntekijöiden tuottavuuteen?

Oikealla ilmastoinnilla ja tarkalla CO₂-mittauksella 100 työntekijän yritys voi säästää jopa 900 000 euroa vuodessa – yli 1 000 työntekijän yritys voi odottaa saavansa miljoonien eurojen säästöt.

Sisäilman mittaukset ja rakennusjärjestelmän hallinta

Rakennuksista kannattaa tehdä älykkäämpiä, jotta ne säästävät energiaa ja niiden käyttäjät pysyvät tyytyväisinä ja terveinä. Kestävien tulosten saavuttamiseksi rakennusjärjestelmän ohjauksen on perustuttava luotettaviin sisäilmamittauksiin.

Kirjoita kommentti