blog

Höyrystyneen vetyperoksidin tehokas mittaaminen - anturien vertailu

Millainen anturi tulisi valita suhteellisen kosteuden mittaamiseen ympäristössä, jossa on höyrystynyttä vetyperoksidia?

Kosteusmittaukset höyrystynyttä vetyperoksidia käyttävissä biodekontaminaatiosovelluksissa” ‑sovelluskuvauksessa kuvailemme VH2O2:n vaikutusta koteuden mittaamiseen ja kuinka valita oikea anturi. Vertaamme HUMICAP®-antureita, katalyyttisia HUMICAP®-antureita ja PEROXCAP®-antureita osoittaaksemme, miten vakiona HPP270-sarjan mittapäihin kuuluvat kemikaalien poiston kaltaiset ominaisuudet takaavat luotettavat ja toistettavat mittaukset.

Lisätietoja vetyperoksidihöyryä hyödyntävästä biodekontaminaatiosta

Vaisalan PEROXCAP® HPP270 -sarjan mittapäissä on sekä digitaaliset että analogiset lähdöt. Mittapäät on kehitetty valmistajille, palveluntarjoajille ja loppukäyttäjille, jotka käyttävät biodekontaminaatioprosesseissa kaasumaista vetyperoksidia. Vetyperoksidin lisäksi mittapää mittaa lämpötilan ja kosteuden suhteellisen saturaation, suhteellisen kosteuden, kastepisteen ja höyryn paineen perusteella. Mittapäitä voi käyttää sekä valvontaan että ohjaukseen. Lisätietoja tehokkaasta biodekontaminaatiosta HPP270-sarjan mittapäiden avulla on seuraavissa artikkelissa.

Vetyperoksidihöyry (H2O2) verrattuna etyleenioksidihöyryyn (EtO)

Asiakaskäyntien yhteydessä olemme saaneet todistaa alalla tapahtuvia biodekontaminaatiota ja sterilisointia koskevia muutoksia. Monet asiakkaistamme ja alkuperäisistä laitevalmistajista ennakoivat, että vetyperoksidihöyryä aletaan käyttää yhä enemmän etyleenioksidin sijaan. Tämän trendin ymmärtämiseksi on hyödyllistä verrata vetyperoksidihöyryä etyleenioksidiin ja selvittää, mihin sovelluksiin kukin niistä parhaiten soveltuu.

Vastaukset biodekontaminaatiota koskeviin kysymyksiin

Live-webinaareissamme olemme vastaanottaneet paljon kysymyksiä H2O2-biodekontaminaatiosta. Tässä blogissa vastaamme joihinkin yleisimmistä kysymyksistä, kuten seuraaviin:

  • Miksi on tärkeää mitata suhteellista saturaatiota käyttäen H2O2-höyryn ppm-arvoa?
  • Miten Vaisalan mittapää kestää kondensaatiota?
  • Mitä materiaaleja Vaisalan PEROXCAP® HPP272 -anturissa on käytetty?
  • Kuinka voin integroida HPP272-anturin omaan järjestelmääni?
  • Mitä eroa on sterilisoinnilla ja biodekontaminaatiolla?
  • Voiko loppukäyttäjä kalibroida mittapään uudelleen? Jos voi, miten se tapahtuu?

Huoneen biodekontaminaatio vetyperoksidihöyryllä

Vetyperoksidigeneraattoreita käytetään huoneiden biodekontaminaatioon tehohoitoyksiköissä, leikkaussaleissa ja ensiapupoliklinikalla, ambulansseissa, veripankeissa, elintarvikkeiden ja juomien käsittelyssä sekä varastoinnissa, eläintenhoitotiloissa ja laboratorioissa, tutkimushuoneissa ja monissa muissa sovelluksissa. Tässä sovelluskuvauksessa kuvaillaan höyrystyneen vetyperoksidin käyttöä suurissa kammioissa ja huoneissa.

Kirjoita kommentti