blog

Höyrystyneen vetyperoksidin tehokas mittaaminen - anturien vertailu

Millainen anturi tulisi valita suhteellisen kosteuden mittaamiseen ympäristössä, jossa on höyrystynyttä vetyperoksidia?

Kosteusmittaukset höyrystynyttä vetyperoksidia käyttävissä biodekontaminaatiosovelluksissa” ‑sovelluskuvauksessa kuvailemme VH2O2:n vaikutusta koteuden mittaamiseen ja kuinka valita oikea anturi. Vertaamme HUMICAP®-antureita, katalyyttisia HUMICAP®-antureita ja PEROXCAP®-antureita osoittaaksemme, miten vakiona HPP270-sarjan mittapäihin kuuluvat kemikaalien poiston kaltaiset ominaisuudet takaavat luotettavat ja toistettavat mittaukset.

Lisätietoja vetyperoksidihöyryä hyödyntävästä biodekontaminaatiosta

Vaisalan PEROXCAP® HPP270 -sarjan mittapäissä on sekä digitaaliset että analogiset lähdöt. Mittapäät on kehitetty valmistajille, palveluntarjoajille ja loppukäyttäjille, jotka käyttävät biodekontaminaatioprosesseissa kaasumaista vetyperoksidia. Vetyperoksidin lisäksi mittapää mittaa lämpötilan ja kosteuden suhteellisen saturaation, suhteellisen kosteuden, kastepisteen ja höyryn paineen perusteella. Mittapäitä voi käyttää sekä valvontaan että ohjaukseen. Lisätietoja tehokkaasta biodekontaminaatiosta HPP270-sarjan mittapäiden avulla on seuraavissa artikkelissa.

Kirjoita kommentti