blog

Tienhoidon digitaalinen tulevaisuus

White car on a winter road through a snow covered forest. Bottom view
Julkaistu: 16. Tammi 2018
Tiesään mittaus
Sää ja ympäristö

Tulevaisuudessa tienhoidon ammattilaiset hyödyntävät työssään ajoneuvojen tietojärjestelmiä. Ajoneuvojen älykkäät järjestelmät ilmoittavat heille, kun on syytä aloittaa tienpintojen suolaus tai kun näkyvyys on heikentynyt sateen tai sumun takia. Järjestelmät pystyvät viestimään tienhoitajalle, kun polanne tai aurausvallit ovat vaarallisen korkeat, ja huomauttavat jopa siitä, jos liikennemerkit tai opasteet ovat vaurioituneet. Jälkiasennettavien sensorien ja järjestelmien ansiosta tämä kaikki on mahdollista jo nyt. Enää ei tarvitse odottaa autonomisten autojen tulemista markkinoille ennustetun 5-7 vuoden päästä. Jo olemassa oleva teknologia mahdollistaa kustannussäästöt ja tehostaa tienhoidon päätöksenteon ja valvonnan toimintoja.

Vaisalan vastuulla on tarjota parhaat tekniset menetelmät ja järjestelmät tienhoidon ja - kunnossapidon asiakkailleen, jotta he voivat keskittyä liiketoiminnan ja palveluidensa kehittämiseen. Tiesääasemat ja tieolosuhdetietojen kehittymisestä kertova päätöksenteontukijärjestelmä (eng. Decision Support System, DSS) on ollut jo vuosia Vaisalan kärkituotteita. Nämä tarkat mittalaitteet ja koneoppiminen yhdistettynä mittaushistoriaan ja säätietoon muodostavat jatkossakin tiedon tuottamisen digitaalisen selkärangan.

Konenäköpalvelu ja etävalvonta tieverkon kunnossapidon apuna

Vaisala täydensi syksyllä 2017 mobiilia tiedontuotantoaan hankkimalla kehittyneen konenäön ratkaisuihin erikoistuneen Vionicen. Hankinnan ansiosta tienhoidon ja kunnossapidon päätöksentekijöillä on käytössään paras mahdollinen informaatio, sillä Vionicen tuotteet tarjoavat helpon visuaalisen tiedonhallinnan sekä automaattisen tiedontuotannon ratkaisut omaisuuden hallintaan, liikenteeseen ja kunnossapitoon. Kokonaisuus ei rajoitu vain teille, vaan se toimii yhtä hyvin rautateiden ja energiaverkkojen hoidossa. Koneoppiminen ja neuroverkot yhdistävät tietoja ja oppivat tulkitsemaan ympäristöä, kuten ihminen.

Konenäkö ja videokuvan kautta tapahtuva ympäristön ilmiöiden tulkinta tekevät mobiilista mittauksesta kustannustehokasta, ja se tulee korvaamaan etenkin aikaa vievää maastossa tapahtuvaa liikkumista. Jo nyt Suomessa on runsaasti kokeiluja, missä kaupallinen liikenne tuottaa reaaliaikaisesti tieliikenteen tilannekuvan, liukkaustietoa sekä havainnoi tieverkon liikennemerkkien näkyvyyteen tai vaurioihin liittyviä poikkeamia.

Vaisala haluaa olla suunnannäyttäjä ja siksi RoadAI-konenäköjärjestelmä sekä tiesääasemat tullaan integroimaan tulevaisuudessa yhdeksi modulaariseksi kokonaisuudeksi.

Tulevaisuudessa tilannekuva, päätöksenteko ja urakoiden valvonta perustuu kasvavassa määrin etävalvontaan. Työn tehostumisen vaatimus ohjaa säästämään aikaa ja yksinkertaiset työt jätetään ”tekoälyn” tehtäväksi. Analogia vaikkapa lääkärin työhön on vahva. Päätöksen tueksi saatava tieto tulee automaattisesti mutta päätös ja toimenpiteet hoidetaan itse.

 

Kirjoittaja:

Kirjoita kommentti