Miksi modulaarinen mittausjärjestelmä on niin mullistava ratkaisu?

A man's hand reaching for a modular cube
Niina Reponen
Julkaistu:
Teollisuustuotanto ja -prosessit
Teollisuuden mittaukset

Mitä modulaarisuus on

Modulaarisuuden perusajatuksena on, että moduuleja tai osia voidaan yhdistellä järjestelmään joustavasti. Modulaariset osat on suunniteltu käytettäviksi itsenäisinä ratkaisuina tai kokonaisuuden osina. Moduulit voidaan erottaa toisistaan ja yhdistellä uusiksi kokonaisuuksiksi, mikä lisää joustavuutta ja käytön monipuolisuutta. 

Modulaarisen rakenteen ansiosta ratkaisu voidaan räätälöidä sovelluksen tarpeisiin ilman hankalaa ja kallista räätälöintiä. Näin modulaarisuus pienentää järjestelmän monimutkaisuutta.
Vaikka modulaarisuus ei ole uusi käsite, sitä ei ole koskaan käytetty yhtä paljon kuin nykyään. Sitä käytetään yhä enemmän esimerkiksi autoissa, tietokoneissa, huonekaluissa, putkistoissa ja rakennuksissa.

Modulaarisuus yleistyy myös teollisuuden mittausjärjestelmissä. Vaihdettavat mittapäät, lähettimet ja ohjelmistot tuovat käyttäjille merkittäviä hyötyjä monenlaisissa mittaussovelluksissa. 

Lisääntynyt joustavuus mittaustarpeiden muuttuessa
Modulaaristen mittausjärjestelmien suuri etu on niiden joustavuus. Plug and play ‑rakenteen ansiosta mittapäät on helppo vaihtaa, joten samalla järjestelmällä voidaan mitata useita eri parametreja. Koska vaihto sujuu nopeasti, käyttökatkokset pysyvät lyhyinä, mikä voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä.

Kahden mittapään käyttöä tukevat lähettimet, kuten Vaisala Indigo500, tuovat vieläkin enemmän joustavuutta. Samalla lähettimellä voidaan mitata esimerkiksi prosessin tulo- ja lähtöolosuhteita, tai sillä voidaan seurata samanaikaisesti useita parametreja, esimerkiksi hiilidioksidia, kosteutta, kastepistettä, lämpötilaa tai höyrystynyttä vetyperoksidia. Lisäksi mittapäät on helppo vaihtaa.

Vaivaton asennus, huolto ja kalibrointi plug and play ‑rakenteen ansiosta
Modulaarinen plug and play ‑rakenne takaa myös sujuvan asennuksen. Mittapäät on helppo liittää lähettimeen, ja järjestelmä on heti käyttövalmis. Jos tarvitaan asennus- tai liitäntäkaapeleita, samaa kaapelia voidaan yleensä käyttää kaikille järjestelmän moduuleille, mikä alentaa kustannuksia ja helpottaa järjestelmän käsittelyä.

Myös huolto ja kalibrointi on helppoa, koska mittapäät on helppo poistaa huoltoa varten irrottamatta lähettimen runkoa. Tämä myös helpottaa vaihtomittapäiden asennusta.

Vaisalan modulaarinen Indigo-tuotesarja
Vaisalan Indigo-tuotesarja nostaa teollisuuden mittaukset uudelle tasolle. Keskenään vaihtokelpoiset älykkäät mittapäät, lähettimet ja Indigo Insight ‑ohjelmisto muodostavat vahvan dataketjun, joka varmistaa toimintojen energiatehokkuuden ja turvallisuuden sekä lopputuotteen korkean laadun. ​

Indigo-tuotesarjan älykkäät mittapäät tarjoavat joustavan ratkaisun kosteuden, kastepisteen, lämpötilan, öljyn kosteuden, hiilidioksidin (CO2) ja vetyperoksidihöyryn (H2O2) mittaukseen.

Lue lisää Vaisalan Indigo-tuotesarjasta.

Kirjoita kommentti