Vad gör ett modulbaserat mätsystem revolutionerande?

En hand som sträcker sig efter en modulkub
Niina Reponen
Published:
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning

Modularitet som koncept

Grundtanken med modularitet är att moduler eller komponenter ska kunna kombineras på ett flexibelt sätt i ett system. Modulära komponenter är utformade för att kunna användas både fristående och som en del i en integrerad helhet. Komponenterna kan tas isär och kombineras på nytt och på så sätt användas på ett flexibelt och varierat sätt. 

Med ett modulärt utförande kan en lösning skräddarsys efter tillämpningens specifika behov utan resurskrävande anpassningar. Därigenom bidrar modularitet till att minska komplexiteten i ett system.
Även om modulkonceptet inte är nytt så blir det allt vanligare inom vitt skilda områden, som i bilar, datorer, möbler, rörsystem och byggnader.

Modulprincipen vinner även mark inom industriella mätsystem. Utbytbara prober, transmittrar och program ger användarna fantastiska fördelar inom en mängd olika mätapplikationer. 

Ökad flexibilitet för varierande mätbehov  
En viktig fördel med modulära mätsystem är flexibiliteten. Med plug and play-utförande kan du enkelt byta prober för att kunna mäta olika parametrar. Att snabbt kunna byta prober garanterar också ett minimalt driftavbrott, vilket kan resultera i betydande kostnadsbesparingar.

Transmittrar som medger dubbla prober, som bland annat Vaisala Indigo500, ger en ännu större flexibilitet. Samma transmitter kan till exempel användas för att mäta både inlopps- och utloppsförhållandena i en process eller till och med helt olika parametrar samtidigt – som CO2, fuktighet, daggpunkt, temperatur eller förångad väteperoxid – och proberna kan enkelt bytas med varandra.   

Smidig installation, underhållning och kalibrering med plug and play-design
En modulär plug and play-konstruktion garanterar även en smidig installation. Proberna kan lätt fästas på transmittern, och så är systemet klart att användas. Om installations- eller anslutningskablar behövs brukar de normalt vara gemensamma inom ett och samma modulutförande, vilket gör det mer kostnadseffektivt och enklare att hantera.

Underhåll och kalibrering blir också enklare eftersom proberna lätt kan tas bort för service utan att även transmitterkroppen måste tas bort. Detta gör det också mycket lättare att installera bytesprober.

Vaisalas modulära Indigo-familj
Den modulära Indigo-familjen från Vaisala tar industriell mätning till en helt ny nivå. Utbytbara smarta prober, transmittrar och programvaran Indigo Insight skapar en kraftfull datakedja som säkerställer energieffektiviteten, säkerheten och slutproduktskvaliteten inom din verksamhet. ​

De smarta proberna i Indogo-familjen erbjuder en flexibel lösning för att mäta fuktighet, daggpunkt, temperatur, fukt i olja, koldioxid (CO2) eller förångad väteperoxid (H2O2).  

Ta reda på mer om Vaisala Indigo-familjen.  
 

Ny kommentar