H2O2-biodekontaminaation indikaattorit ja jatkuva mittaus prosessilinjassa

Steriloinnin ja biodekontaminaation isolaattorit sekä biologiset indikaattorit, kemialliset indikaattorit, entsyymi-indikaattorit
Piritta Maunu
Piritta Maunu
Life science -alan vaatimustenmukaisuuden ja teollisuuden asiantuntija
Julkaistu:
Teollisuustuotanto ja -prosessit
Life Science
Kemiallisia indikaattoreita (CI), biologisia indikaattoreita (BI) ja entsyymi-indikaattoreita (EI) käytetään biodekontaminaatiosyklin kehittämistutkimusten osana. Näissä tutkimuksissa käytetään tyypillisesti erittäin suuria määriä indikaattoreita ilmaisemaan pahimmat sijainnit, millä tarkoitetaan niitä ympäristön alueita, joissa tavoitellun steriloinnin varmuustason (SAL) saavuttaminen edellyttää pisintä altistumista.

Luotettavien mittaustietojen saamiseksi mittaus on aina parasta tehdä prosessilinjasta sen sijaan, että otettaisiin ilmanäyte käyttämällä pumppua ja putkia. H2O2-anturi voidaan asentaa joko isolaattorin sisälle tai sen seinän läpi. Tässä tilanteessa indikaattoreista on hyötyä, sillä niiden avulla voidaan määrittää, mihin anturi sijoitetaan (eli sinne missä H2O2-kattavuuden saavuttaminen on hankalinta) isolaattorin sisällä. Joskus anturin asentaminen tällaiseen sijaintiin ei ole mahdollista eikä toivottavaa. Siinä tapauksessa valitaan edustava mittauspaikka.

Syklin kehittämistutkimusten jälkeen validointi- ja uudelleenvalidointitutkimuksia suoritetaan jatkuvasti. Validointi- ja uudelleenvalidointitutkimuksissa käytetään indikaattoreita pahimmissa paikoissa varmistamaan, että prosessissa saavutetaan SAL-tavoitetaso. Mittauksen H2O2-antureita voidaan käyttää jatkuvasti syklin kehittämistutkimuksista validointiin ja uudelleenvalidointiin sekä rutiininomaisissa biodekontaminaatioprosesseissa. Linjastosta tehtävillä anturimittauksilla, kuten niillä jotka tehdään Vaisalan HPP272-anturilla, saadaan jatkuvasti mittaustietoja, jotka ilmaisevat, saavutetaanko riittävät ppm-pitoisuudet.

Kun ympäristöä valvotaan jatkuvasti anturin avulla biodekontaminaation aikana, rutiiniprosesseissa käytettävien indikaattorien määrää voidaan vähentää, sillä käytettävissä on tarkkoja linjastosta saatavia mittaustietoja. Lisäksi samanaikaisesti voidaan seurata (ja mahdollisesti myös hallita) prosessien kondensaatiota.

Jatkuvan linjastossa tehtävän mittauksen ansiosta mittausarvot näkyvät reaaliaikaisesti, ja niiden avulla voidaan varmistaa, että prosessissa ei ole ongelmia. Jatkuvalla H2O2-mittauksella voidaan myös hallita höyryn ruiskutusnopeutta biodekontaminaation aikana, jotta H2O2-höyrypitoisuus pysyy toivotulla tasolla. Linjaan asennettavan anturin avulla voi hallita kondensaatiotasoa käyttämällä suhteellisen kosteuden parametria. (Lisätietoja siitä, miten se tehdään suhteellisen kosteuden parametrilla on tässä asiantuntijaselvityksessä.) Nämä tiedot on myös helppo tuoda validointiraporttiin, mikä yksinkertaistaa merkittävästi asianmukaista dokumentaatiota.

Vaisalalla on myös Indigo-sarjan lähettimiä, joita voi käyttää yhdessä höyrystynyttä vetyperoksidia mittaavan mittapääsarjan HPP270 kanssa, mukaan lukien HPP271 vetyperoksidihöyryn (ppm) mittaamiseen tai HPP272-mittapäätä vetyperoksidihöyryn (ppm), lämpötilan ja kosteuden (suhteellinen kosteus ja suhteellisen saturaatio) mittaamiseen.

Indigo -lähetin sallii tietojen nopean arvioinnin ja visualisoinnin, ja IP65-luokiteltu kotelo kestää vaativiakin olosuhteita sekä pölyä ja useimpia kemikaaleja.
 
Webinaari

Opi integroimaan Vaisalan HPP270-sarjan anturit valvontajärjestelmään tämän Englanninkielisen webinaaritallenteen avulla:
 

 

 

 

Kirjoita kommentti