Kasvata biokaasutuotannon kannattavuutta tarkalla metaanin tilavuuden laskennalla

Värikäs salaatti ja vesipisaroita
Antti Heikkilä
Product Manager, Vaisala
Julkaistu:
Biokaasun tuotanto

Yksi tärkeimmistä näkökohdista biokaasulaitosta perustettaessa on yleensä biokaasun tuotannon saaminen taloudellisesti kannattavaksi mahdollisimman nopeasti. Usein tukien saaminen edellyttää tietyn arvon ylittävää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) tehokkuutta. Tehokkuuslaskenta aloitetaan laskemalla energian syöttö CHP-moottoriin eli metaanin tuotanto (kuutiometreinä tunnissa). Energian syötön yliarviointi vaikeuttaa tuen saamiseen tarvittavan tehokkuuden saavuttamista, millä voi olla merkittävät seuraukset koko laitokselle.

Riittävän tehokkuuden saavuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että metaanimittausten tulokset eivät ole vääriä virheellisen kompensoinnin vuoksi. Biokaasulaitoksissa metaanin tilavuus lasketaan yleensä kertomalla kuiva metaanipitoisuus (uuttomittaus) märällä virtausnopeudella (mittaus paikan päällä). Tämän vuoksi laskettuun tilavuuteen tulee virhe, joka on verrannollinen kaasun kosteuteen.

Methane volume calculation

Yllä olevassa kuvassa on esitetty kuivaperustaisen ja märkäperustaisen mittauksen sekoittamisesta aiheutuva virhe. Metaanin kokonaistuotannon arvo on virheellinen, koska laskelmasta puuttuu veden viemä tilavuus.
Hyvä uutinen on, että tietojen virheellisyyden voi helposti välttää mittaamalla metaanin, kosteuden ja hiilidioksidin suoraan märkäperusteisesti linjalla olevalla mittalaitteella. Näin metaanin tilavuusvirran voi laskea tarkasti.

Vaisalan CARBOCAP® MGP261 -monikaasumittapää metaanin, hiilidioksidin ja kosteuden mittaukseen auttaa tehostamaan prosessia ja varmistamaan tietojen oikeellisuuden. Se on suoraan prosessilinjaan asennettava laite, jonka huollon tarve on vähäinen. Lue lisää osoitteesta www.vaisala.com/MGP261.

 

Kirjoita kommentti