Kestävien innovaatioiden ja kasvun vuosi

Raimo Voipio, Chairman of the Board of Directors, and Kjell Forsén, President and CEO

Vaisalan tieteeseen pohjautuvat ja kestävät innovaatiot tarjoavat havaintoja parempaan huomiseen ja ovat aina olleet toimintamme ytimessä. Vuonna 2019 jatkoimme työtämme aikamme kriittisten ympäristö- ja yhteiskunnallisten haasteiden parissa.

Ilmastonmuutos on eittämättä tämän päivän suurimpia globaaleja haasteita, ja Vaisalan tieteeseen pohjautuvilla innovaatioilla on yhä suurempi rooli nyky-yhteiskunnassa. Olemme kehittäneet maailmanluokan mittausinstrumentteja jo vuodesta 1936 ja olemme yhä sitoutuneita luomaan ratkaisuja, jotka auttavat monissa aikamme haasteissa. Luotettavien, tarkkojen ja laadukkaiden mittaustulosten avulla voidaan kehittää kestävämpiä teollisia prosesseja sekä havainnoida sää- ja ympäristöilmiöitä. Mittauslaitteemme antavat asiakkaillemme tietoa siitä, millaisia toimia tarvitaan, ja laitteiden avulla voidaan tarkkailla myös näiden päätösten vaikutuksia.

Äärisääilmiöt ovat ilmastonmuutoksen näkyvimpiä seurauksia, ja niistä huomattavimpiin lukeutui viime vuonna hurrikaani Dorian. Vuonna 2016 Bahama päätti sijoittaa Vaisalan uuteen säähavaintoverkkoon parantaakseen sään ennustekyvykkyyttään. Kun Dorian iski syyskuussa 2019, Vaisalan toimittama mittausteknologia mahdollisti oikea-aikaiset ja tarkat säävaroitukset, joiden ansiosta tuhannet ihmiset pystyivät hakeutumaan ajoissa turvaan.

Vaisalalla on meneillään vastaavia projekteja Vietnamissa ja pian myös Etiopiassa. Lokakuussa allekirjoitimme uuden merkittävän sopimuksen projektista, joka tuo paremmat sääpalvelut etiopialaisten saataville ja vauhdittaa paikallista talouskasvua säästä riippuvaisilla sektoreilla. Projektin arvioidaan alkavan vuonna 2020, ja laitteiston arvioidaan olevan käyttövalmis kahden vuoden kuluttua.

Ratkaisumme vaikuttavat myös moniin muihin globaaleihin megatrendeihin, kuten kaupungistumiseen, digitalisaatioon, hyvinvointiin ja terveyteen sekä resurssitehokkuuteen ja kiertotalouteen. Teollisten mittausten liiketoiminnallamme on merkittävä rooli, kun luomme ratkaisuja näiden ilmiöiden haasteisiin ja tarpeisiin. Teollisten ratkaisujemme avulla asiakkaamme saavat paremman näkyvyyden prosesseihinsa ja voivat siten säästää energiaa ja luonnonvaroja, parantaa laatua ja tuottavuutta sekä vähentää hävikkiä.

Kestävä kehitys liiketoiminnan ytimessä

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen, minkä lisäksi olemme tunnistaneet ja sitoutuneet myös niihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka ovat kiinteässä yhteydessä Vaisalan toimintaan. Monet näistä tavoitteista linkittyvät suoraan liiketoimintaamme, sillä tuotteillamme ja ratkaisuillamme on vaikutuksia sairaaloiden keskoskaapeista aina prosessien optimointiin, ilmanlaadun mittaamiseen sekä liikenteen turvaamiseen niin maalla, merellä kuin ilmassa. Vastaisuudessa haluamme vahvistaa tätä yhteyttä ja toteuttaa näitä tavoitteita yhä kunnianhimoisemmin. Asiakkaamme osaltaan kehittävät meidän tuotteidemme avulla omia toimintojaan yhä kestävämmiksi.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeitä myös omille toiminnoillemme, joissa pyrimme noudattamaan korkeinta vastuullisuuden tasoa. Seuraamme ja parannamme jatkuvasti esimerkiksi energiatehokkuutta ja tuotteidemme ympäristöjalanjälkeä. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia, vaalimaan monimuotoisuutta ja tasa-arvoa, huolehtimaan työterveydestä ja -turvallisuudesta sekä ehkäisemään korruptiota. Toimimme näiden arvojen mukaan niin työnantajana kuin globaalissa yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Erinomainen vuosi kautta liiketoiminta- ja markkina-alueiden

Vuosi 2019 oli erinomainen Vaisalalle. Kaikki liiketoiminta- ja maantieteelliset alueet suoriutuivat hyvin, ja monet ylittivät odotuksemme.

Hyvän orgaanisen kasvun lisäksi saimme esimakua loppuvuoden 2018 yritysostojen positiivisista vaikutuksista. Ranskalainen tuulen etämittauslaitteita valmistava Leosphere ja suomalainen nestemittausten pioneeri K-Patents vaikuttivat Vaisalan kasvuun ja avasivat monia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vaisala on ollut tieteeseen pohjautuvien innovaatioiden edelläkävijä läpi historiansa, ja jatkoimme tällä tiellä vuonna 2019 tuomalla uusia tuotteita markkinoille. Yksi vuoden huippukohdista koettiin jo tammikuussa, kun lanseerasimme maailman ensimmäisen biokaasun mittaukseen tarkoitetun instrumentin, joka mittaa vaativissa olosuhteissa metaania, hiilidioksidia ja kosteutta suoraan prosessista. Lanseeraus avasi meille kokonaan uuden markkinan ja laajentaa osaamistamme biokaasumittausten kentälle.

Vuonna 2019 siivitimme myös digitaalista osaamistamme ja täydensimme digipalettiamme ostamalla elokuussa sääpalveluyritys Forecan yrityssääpalvelut. Tulevaisuudessa kehitämme digitaalisia ratkaisuja liikenteen, uusiutuvan energian, salamapaikannuksen ja datavetoisten toimintojen saralla. Näin voimme jatkossakin auttaa asiakkaita tekemään luotettavia päätöksiä säästä riippuvaisten toimintojensa suhteen.

Haluamme taata, että meillä on vastakin parhaat mahdolliset olosuhteet tehdä huipputasoista tutkimusta ja kehitystä, minkä vuoksi investoimme uuteen tuotekehitysrakennukseen. Vuonna 2019 rakennustyöt edistyivät hyvin, ja odotamme innolla uuden kiinteistön valmistumista Vantaan-pääkonttorimme viereen vuoden 2020 loppupuolella.

Luotettavien mittausten lisääntyvä kysyntä luo kasvun mahdollisuuksia

Kautta historiansa Vaisala on ollut tärkeä osa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa. Nykypäivänä tarvitaan läpinäkyvyyttä sekä perinpohjaista ymmärrystä maailmaa koettelevista haasteista; päätösten perustaksi on yhä tärkeämpää saada todennettavaa, vertailukelpoista ja tarkkaa dataa.

Vaisalan tulevaisuus pohjautuu asemallemme maailmanlaajuisena markkinajohtajana, joka mahdollistaa maailman tarkimmat ja luotettavimmat mittaukset. Investoimme jatkossakin tutkimukseen ja kehitykseen sekä teemme aktiivista yhteistyötä kumppaneidemme ja tiedeyhteisön kanssa. Tällä tavoin pyrimme löytämään ratkaisuja, joiden avulla planeettamme voidaan säilyttää turvallisena ja kestävänä paikkana elää myös tuleville sukupolville.

Haluamme kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme, kumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme heidän arvokkaasta panoksestaan ja yhteistyöstä kuluneena vuonna 2019. Jo 83 vuoden ajan Vaisala on tehnyt työtä paremman huomisen puolesta, ja jatkamme ilolla matkaamme teidän kanssanne uudella vuosikymmenellä.
 

Raimo Voipio
Hallituksen puheenjohtaja

Kjell Forsén
Toimitusjohtaja