Luotaustietojen jatkuvuus

RS41, tietojen jatkuvuus

Alla olevassa taulukossa ja tietoasiakirjoissa kuvataan huomattavia muutoksia Vaisala-radiosondien RS41-tuoteperheessä ja asiaan liittyvissä maalaitteissa.

Tyypillisissä tapauksissa vaikutus mittauksen lopputulokseen on pieni verrattuna luotauksen kokonaisepävarmuuteen.

Olemme luetelleet myös huomattavat muutokset, joilla mielestämme ei ole vaikutusta aikasarjaan; ne on merkitty huomautuksella "Ei tiedon jatkuvuusvaikutusta".

Jotta tiedon saannin jatkuvuuden asiakirjoja voidaan käyttää, seuraavat tiedot luotausjärjestelmästä tulee tietää:

 • Tutkimusajanjaksona käytettyjen radiosondien tyypit ja sarjanumerot
  • HUOM: Sarjanumero määrittää yksiselitteisesti radiosondin laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmän.
 • Tutkimusajanjaksona käytetyt maassa käytettävien laitteiden ohjelmistoversiot

Tunnistetiedot löytyvät seuraavista asiakirjoista:

Muutokset, jotka voidaan tunnistaa radioluotaimen sarjanumeron avulla

2017-10 | RS41 | RS41-mallin kannen parantaminen | Ei vaikutusta tiedon saannin jatkuvuuteen

 • Kannen parantamisen yhteydessä RS41:n kovat muovikannet on vaihdettu EPS-kansiin (polystyreenivaahto).
 • Luotaustoimintoihin ja radioluotaimen mittaussuorituskykyyn liittyen RS41-radioluotaimen kannen parantaminen ei tuo mukanaan muutoksia, mutta tämä on olennainen muutos ympäristön kannalta.
 • Parannetuilla kansilla varustetun RS41:n muovisisältö on vähentynyt 47 % ja sen paino on vähentynyt 27 % verrattuna versioon, jossa on kova muovikansi.
 • Vertailulentotiedot on julkaistu asiantuntijaraportissa, ja tiedoista ilmenee että muutos ei vaikuta lainkaan RS41:n mittaussuorituskykyyn.

RS41 vs. RS92, tiedon jatkuvuus

 • ​Vaihto RS92:sta RS41:een vaikuttaa arvion mukaan kohtalaisesti klimatologiseen aikasarjaan.
 • RS41:n parannettu tarkkuus ei vaikuta keskimääräisiin mittausarvoihin niin paljon kuin se vaikuttaa datan toistettavuuden johdonmukaisuuteen.
 • Tulokset osoittavat, että huomattavin vaikutus keskimääräisiin arvoihin nähdään kosteusmittauksessa trooppisessa ilmastossa, erityisesti kosteissa olosuhteissa ylemmässä troposfäärissä.
 • Tilastolliset eroavaisuudet RS92:n ja RS41:n välillä on kuvattu oheisessa asiantuntijaraporttivertailussa Vaisalan radioluotaimista RS41 ja RS92 käyttäen kokeellisia luotaustuloksia

RS92, tietojen jatkuvuus

Alla olevassa taulukossa ja tietojen saannin jatkuvuuden asiakirjoissa kuvataan huomattavia muutoksia Vaisala-radioluotaimien RS92-tuoteperheessä ja asiaan liittyvissä maassa käytettävissä laitteissa.

Kaikissa tapauksissa vaikutus mittauksen lopputulokseen on pieni verrattuna luotauksen kokonaisepävarmuuteen. Viitattu suorituskykyspesifikaatio löytyy oheisesta Vaisala Radiosonde RS92-SGP -esitteestä. Olemme luetelleet myös huomattavat muutokset, joilla mielestämme ei ole vaikutusta aikasarjaan; ne on merkitty huomautuksella "Ei vaikutusta tiedon saannin jatkuvuuteen".

Jotta tiedon saannin jatkuvuuden asiakirjoja voidaan käyttää, seuraavat tiedot luotausjärjestelmästä tulee tietää:

 • Tutkimusajanjaksona käytettyjen radiosondien tyypit ja sarjanumerot
 • Tutkimusajanjaksona käytetyt maassa käytettävien laitteiden ohjelmistoversiot

Tunnistetiedot löytyvät seuraavista asiakirjoista:

Muutokset, jotka voidaan tunnistaa radioluotaimen sarjanumeron avulla

2004-04 | RS92 | Hienosäädetyn kosteusanturin lämpötilariippuvuuden korjaus | U

 • Parannettu lämpötilariippuvuuden korjaus kosteusmittauksessa
 • Tuotannossa alkaen 6.4.2004
 • Vanhat tiedot voidaan korjata vastaamaan uusia tietoja:
  corrected humidity reading formula
  corrected humidity reading formula
  missä:
  Um = mitattu kosteus
  US = saturaatiokosteus
  dUS = kosteuskorjaus saturaatiossa
  dU0 = kosteuskorjaus 0 % RH
T US dUS dU0 T US dU0 dUs
%rh %rh %rh %rh %rh %rh
40 100,0 -1,1 -0,1 -30 74,6 0,0 -1,9
30 100,0 0,2 -0,1 -35 71,0 0,0 -2,4
25 100,0 0,5 0,0 -40 67,6 -0,1 -3,0
20 100,0 0,8 0,0 -45 64,3 -0,2 -3,7
15 100,0 0,8 0,0 -50 61,1 -0,2 -4,4
10 100,0 0,8 0,0 -55 58,2 -0,3 -5,1
5 100,0 0,7 0,1 -60 55,4 -0,5 -6,0
0 100,0 0,5 0,1 -65 52,9 -0,6 -7,0
-5 95,2 0,2 0,1 -70 50,4 -0,8 -8,2
-10 90,8 -0,2 0,1 -75 48,2 -0,9 -9,4
-15 86,5 -0,6 0,1 -80 46,1 -1,1 -10,6
-20 82,3 -1,0 0,1 -85 44,2 -1,3 -11,8
-25 78,4 -1,4 0,0 -90 42,4 -1,4 -12,8

2005-03 | RS92-SGP | Kosteusanturien pulssilämmitystä jatkettiin -60 °C:een | U

 • Jäätä kerännyt anturi ei voi mitata kosteusprofiilitietoja tarkasti alemmassa lämpötilassa. Ylemmässä ilmakehässä se näyttää liian korkean kosteuslukeman
 • Vaisala-radioluotaimessa RS92 on kaksi ohutkalvoista kosteusanturia. Kun toinen anturi mittaa kosteutta, toista lämmitetään. Lämmitystoiminto vähentää jään kerääntymistä ja kondensaatiovaikutuksia anturissa. Tämä saa aikaan luotettavat kosteusmittaukset myös palattaessa takaisin pilven sisältä
 • Kun Vaisala-radioluotain RS92-SGP julkaistiin ensimmäisen kerran, vaihtoehtoinen lämmitys poistettiin käytöstä, kun radioluotain saavutti lämpötilan -40°C. Maaliskuusta 2005 alkaen lämmitystoimintoa on jatkettu -60 °C:een. Tätä ominaisuutta käytettiin myös WMO:n radioluotaimien vertailussa Mauritiuksella vuonna 2005. Muutos johtaa luotettavampiin kosteusmittauksiin luotauksissa, joissa on korkeat kosteusolosuhteet lämpötilojen -40 °C ja -60 °C välillä

2006-09 | RS92-SGP | Parannettu pinnoite kosteusanturien kontakteissa | U

Parannettu liite vähentää auringon säteilyn aiheuttamaa lämpenemistä.

 • Suhteellinen kosteus on kosteuden ja lämpötilan ominaisuus
 • Päiväaikaan tehtävissä luotauksissa kosteusanturit ja niiden kontaktit ovat lämpimämpiä kuin ympäröivä ilma, jota mitataan. Tästä seuraa liian matala suhteellisen kosteuden lukema.
 • Vaikutus on huomattava ylemmässä troposfäärissä ja alemmassa stratosfäärissä erityisesti korkeissa kosteusolosuhteissa. Saatavana on radioluotaimia, joille parannettu pinnoitus tarjoaa jopa 5–6 %RH suuremmat kosteusarvot verrattuna vanhaa pinnoitetta käyttäviin.
 • Uutta pinnoitetta käytettiin WMO:n laadukkaiden radioluotainjärjestelmien vertailussa Mauritiuksella vuonna 2005
Coating of humidity sensor contacts

2007-09 | RS92 | Vahvistettu lämpötila-anturi | T

 • Kvartsikuitu on integroitu tiiviisti anturin rakenteeseen
 • Tämä parantaa mekaanista kestävyyttä viisinkertaisesti
 • Runkokehyksen puuttuminen parantaa anturin ventilaatiota ja kompensoi suurempaa termaalista massaa ja anturin pintaa
 • Runkokehyksen poistaminen vähentää kaksoisluotauksissa aiemmin läsnä ollutta lämpötilavaihtelua
 • Lisää tietoa ilmiöstä: lämpötilasuodatus yli 10 hPa raskaassa laitteistossa
 • Vahvistettuja antureita toimittu vuodesta 2007 alkaen, anturin tyyppi voidaan tunnistaa radioluotaimen sarjanumeron avulla
Reinforcement to temperature sensor

 

lämpötila-anturin rakentaminen

Temperature sensor construction

Vanhojen ja vahvistettujen anturien aikavakiot

Reinforced sensors table

2008-06 | RS92 | Anturin puomin pinnoitemuokkaus | U,T | Ei vaikutusta tiedon saannin jatkuvuuteen

 • Anturin rungon takaosa on nyt hopeankiiltävä rungon etuosan tapaan
 • Muutos paransi valmistettavuutta: runkoa on helpompi käsitellä valmistusprosesseissa, jonka ansiosta tuotto on parempi ja laatu on tasaisempi
 • Ei vaikutusta lämpötilan mittaukseen, koska lämpötila-anturin ympärillä mikään ei ole muuttunut
 • Mahdollinen vaikutus kosteuteen on positiivinen. Testilennoissa ero oli toistettavuusrajojen sisällä.
 • Muutos otettiin tuotantoon vuoden 2008 puolivälissä. Pinnoitustapa voidaan tarvittaessa tunnistaa radioluotaimen sarjanumeron avulla
Sensor boom coating

2010-11 | RS92 | Anturin rungon kontaktien muokkaus | U,T | Ei vaikutusta tiedon saannin jatkuvuuteen

 • Anturin rungon kontaktit on pinnoitettu kullalla kuparin sijaan, jotta kontakteista saadaan kestävämpiä esim. ikääntymistä vastaan
 • Muutos paransi myös valmistettavuutta: runkoa on helpompi käsitellä valmistusprosesseissa, mikä aiheuttaa paremman tuoton ja tasaisemman laadun
 • Muokkauksella ei ole vaikutusta lämpötilan tai kosteuden mittaukseen, koska lämpötila-anturin ympärillä mikään ei ole muuttunut
 • Muokkaus otettiin asteittain tuotantoon syksyllä 2010. Rungossa käytetyt kontaktit voidaan tarvittaessa tunnistaa radioluotaimen sarjanumeron avulla

Anturin rungon kontaktien muokkaus, etuosa

sensor boom contacts modification front

Anturin rungon kontaktien muokkaus, takaosa

sensor boom contacts modification back

Muutokset, jotka voidaan tunnistaa DigiCORA®-luotausohjelmistoversiolla ja/tai käyttäjäasetuksella

2005-11 | Muutettu auringon säteilyn korjaustaulukko lämpötila-anturia varten | T

Säteilykorjaustaulukko RSN2005

 • Hienosäädetty säteilykorjaustaulukko Vaisala Radiosonde RS92:lle
 • Uusi säteilykorjaus vahvistettiin WMO:n radioluotaimien vertailussa Mauritiuksella, helmikuu 200

Auringon säteilyn korjaustaulukko RSN2005

Solar radiation correction table RSN2005​

HUOMAUTUKSET:

 • Korjaukset RSN2005-taulukossa paineen ja auringon korkeuskulman funktiona on näytetty yllä olevassa taulukossa
 • Oikaisut vähennetään mitatusta lämpötilasta

Ero RSN2005- ja RSN96-taulukon välillä

Difference between RSN2005 and RSN96 tables

HUOMAUTUKSET:

 • Ero RSN2005-taulukon ja alkuperäisen RSN96-taulukon välillä paineen ja auringon korkeuskulman funktiona on näytetty yllä olevassa taulukossa
 • Korjaus on valtaosin lisääntynyt, ja näin muutoksen vaikutus vähentää raportoituja lämpötiloja ja tämän seurauksena pienentää laskettuja korkeuksia
 • 100 hPa:n alapuolella muutos on alle 0,05 °C, ja 30 hPa:n yllä noin 0,2 °C

2010-11 | Raportoitujen TEMP-kosteusmittausten jatkaminen -100 °C:aan | U | Ei vaikutusta tiedon saannin jatkuvuuteen

 • Useilla meteorologiapalveluilla on ollut yleinen käytäntö jättää pois kosteustiedot TEMP-sanomista matalissa lämpötiloissa. Useimmin käytetty kylmän ilman lämpötilaraja on ollut -40 °C, ja sitä on käytetty anturin mallista riippumatta
 • Vaisala on vuosien kuluessa parantanut jatkuvasti polymeeripohjaista kosteusanturiaan. Suorituskykyä parannettiin huomattavasti jo Vaisala Radiosonde RS80 -laitetyypeillä. Vaisala Radiosonde RS92 -tuoteperhe tarjosi lopulta anturilaadun, joka salli Vaisalan suositella lämpötilarajan poistamista kokonaan
 • Vaisala suositteli, että RS92-radioluotaimien käyttäjät asettaisivat lämpötilarajaksi -100 °C, ja RS80-käyttäjät asettaisivat rajaksi -70 °C

2008-08 | Suodatinalgoritmiä muokattiin, jotta voitiin ottaa huomioon vaatimukset lämpötilan mittaukseen yli 10 hPa:ssa otsoniluotauksissa ja luotauksissa raskaissa testilentokalusteissa | T

 • Useissa luotaustestauksissa käytetyn testilaitteiden varaan asetetun radioluotaimen liikkuminen ei ole sama asia kuin yksittäisen radioluotaimen lento (kiinnitettynä suoraan sääpalloon)
 • Hitaampi liikkuminen voi aiheuttaa ylimääräistä lämpötilalukemien vaihtelua. Lämpötila-anturit lämpenevät enemmän kuin ympäröivä ilma lyhyiksi ajanjaksoiksi. Tämä havaitaan vain erittäin suurissa korkeuksissa
 • Sama ilmiö tapahtuu otsoniluotauksissa, koska otsoniluotausasennus on paljon raskaampi kuin tavallinen RS92-radioluotain
 • Raakahavaintojen suodattamiseksi raportoituihin arvoihin käytettyä ohjelmistoa muokattiin, jotta voitiin ottaa huomioon vaatimukset hitaalle liikkumiselle otsoniluotauksissa ja testausolosuhteissa
 • Saat lisätietoja katsomalla WMO:n suorittaman lopullisen raportin laadukkaiden radioluotaimien vertailusta Mauritiuksella, 2005

2010-12 | Kosteusmittauksen parannettu algoritmi | U

 • Kosteusmittauksen algoritmia on parannettu, jotta voidaan ottaa huomioon anturien vasteaika ja anturin lämpeneminen auringon säteilyn seurauksena. Jäljempi on aiemmin ilmaistu kuivapoikkeamina kosteuslukemissa suurissa korkeuksissa.
 • Algoritmin suurin vaikutus esiintyy päiväluotauksissa noin 10–15 kilometrin korkeuksissa riippuen kosteusprofiilista ja tropopaussin korkeudesta.
 • Uutta algoritmiä käytettiin WMO:n radioluotaimien vertailussa Yangjiangissa, Kiinassa, heinäkuussa 2010.
 • Huom! Algoritmin sovellettavuus on esitetty taulukossa "Vaisala Radiosonde RS92, tekniset muutokset".
 • Ohjeet vanhojen tietokantatiedostojen simulointiin DigiCORA®-ohjelmistoversiolla 3.64 löytyvät seuraavasta asiakirjasta: Parannetut laskutoimitukset MW31 3.64

Vaikutus integroituun vesihöyryyn, sarake-esimerkki, trooppiset olosuhteet

 • 17 päiväluotausta ja 18 yöluotausta
 • Päiväluotausten keskiarvo uusilla algoritmeilla on 59,3 kg/m2 ja vanhoilla algoritmeilla 57,4 kg/m2
 • Yöluotausten keskiarvo uusilla algoritmeilla on 60,4 kg/m2 ja vanhoilla algoritmeilla 60,4 kg/m2

Luotausesimerkki, trooppiset olosuhteet

Sounding example for solar radiation algorithm

Luotausesimerkki auringon säteily -algoritmia varten
Sininen = suhteellinen kosteus auringon säteily -algoritmilla ja vasteaika-algoritmilla
Harmaa = suhteellinen kosteus ilman uusia algoritmeja
Luotaus päiväaikaan (trooppiset olosuhteet)

Luotausesimerkki, suuren korkeuden olosuhteet

Sounding example for solar radiation algorithm

Luotausesimerkki auringon säteily -algoritmia varten
Sininen = suhteellinen kosteus auringon säteily -algoritmilla ja vasteaika-algoritmilla
Harmaa = suhteellinen kosteus ilman uusia algoritmeja
Luotaus päiväaikaan (suuren korkeuden olosuhteet)

Luotaussarjan tilastoesimerkki, trooppiset olosuhteet

Sounding series statistics example, tropical conditions

Vertailun tulokset uuden ja vanhan laskelman välillä. Trooppisissa olosuhteissa päiväaikaan tehtyjen lentojen tilastotiedot, 20 lentoa
Sininen = suhteellinen kosteus auringon säteily -algoritmilla ja vasteaika-algoritmilla
0 %RH vertailukohta = suhteellinen kosteus ilman uusia algoritmeja

Luotaussarjan tilastoesimerkki, suuren korkeuden olosuhteet

Sounding series statistics example, high latitude conditions

Vertailun tulokset uuden ja vanhan laskelman välillä. Tilastotiedot päiväaikaan tehdyistä lennoista, 50 lentoa
Sininen = suhteellinen kosteus auringon säteily -algoritmilla ja vasteaika-algoritmilla
0 %RH vertailukohta = suhteellinen kosteus ilman uusia algoritmeja

 • Lennon toistettavuustesti vahvistaa yhtäpitävyyden samankaltaisten radioluotainten välillä mitattaessa samoja ilmakehän olosuhteita.Testi todistaa, että toistettavuus pysyy hyvällä tasolla. Uusien ohjelmistopohjaisten korjausten testitulosten perusteella, kun se on tehokas, se säilyttää myös korkean toistettavuustason joka vastaa Vaisala RS92 Radiosonde -kosteusanturia.

Luotauksen toistettavuus

Twin sounding differences with standard deviations using new algorithms, high latitude conditions.

 

Twin sounding differences with standard deviations using new algorithms, high latitude conditions.

Kaksoisluotauksen erot keskihajonnalla käytettäessä uutta algoritmia, suuren korkeuden olosuhteet.
Vasemmalla = päiväaika, 25 lentoa
Oikealla = yöaika, 5 lentoa

2010-12 | Muutettu auringon säteilyn oikaisutaulukko RSN2010 | T

 • Vaisala Radiosonde RS92:n auringon säteilyn oikaisutaulukkoon on tehty pieniä muutoksia. Lisäksi auringon säteilyn korjausalgoritmi ottaa nyt huomioon radioluotaimen ilmanvaihdon lennon aikana.
 • Uutta oikaisutaulukkoa käytettiin WMO:n radioluotaimien vertailussa Yangjiangissa, Kiinassa, heinäkuussa 2010.
 • Huom! Algoritmin sovellettavuus on esitetty taulukossa "Vaisala Radiosonde RS92, tekniset muutokset".
 • Ohjeet vanhojen tietokantatiedostojen simulointiin DigiCORA®-ohjelmistoversiolla 3.64 löytyvät seuraavasta asiakirjasta: Parannetut laskutoimitukset MW31 3.64

Lämpötila-anturin auringon säteilyn erotuskaavio RSN2010 - RSN2005

Temperature sensor solar radiation correction table RSN2010


HUOMAUTUKSET:

 • RS92, auringon säteilyn korjaustaulukko RSN2010 DigiCORA®-luotausohjelmistoversiolle 3.64
 • Taulukon oikaisuarvot ovat paineen ja auringon korkeuskulman funktioita. Todellinen oikaisu ottaa huomioon radioluotaimen ilmanvaihdon lennon aikana. Esitetyssä taulukossa arvot on laskettu tyypillisellä ilmanvaihdolla 5 m/s.
 • Oikaisut vähennetään mitatusta lämpötilasta.

Lämpötila-anturin auringon säteilyn erotuskaavio RSN2010 - RSN2005

Temperature sensor solar radiation difference table RSN2010 - RSN2005

Luotaussarjan tilastoesimerkki: päiväaika, trooppinen

Sounding series statistics example: day time, tropical

Päiväaikaerot keskihajonnoilla uuden ja vanhan laskelman välillä (RSN2005). Trooppisissa olosuhteissa päiväaikaan tehtyjen lentojen tilastotiedot, 20 lentoa.

Sininen = uusi laskelma
Vertailukohta = vanha laskelma
Keskimääräinen nousunopeus 5,3 m/s, std 0,4 m/s. Yksittäiset luotaukset, vaijerin pituus 30 metriä.

Luotaussarjan tilastoesimerkki, yöaika, suuri korkeus

Sounding series statistics example, night time, high latitude

Erot yöaikaan keskihajonnoilla vanhan ja uuden laskelman välillä (RSN2005). Tilastotiedot päiväaikaan tehdyistä lennoista suuren korkeuden olosuhteissa, 30 lentoa

Sininen = uusi laskelma
Vertailukohta = vanha laskelma
Keskimääräinen nousunopeus 5,2 m/s, std 0,2 m/s. Yksittäiset luotaukset, vaijerin pituus 30 metriä.

Lennon toistettavuustesti vahvistaa yhtäpitävyyden samankaltaisten radioluotainten välillä mitattaessa samoja ilmakehän olosuhteita. Testi todistaa, että toistettavuus pysyy hyvällä tasolla.

Luotauksen toistettavuus

Reproducibility in sounding

Kaksoisluotauksen erot keskihajonnoilla käytettäessä uutta laskelmaa, suuren korkeuden olosuhteet,{ut6}25 lentoa.
Keskimääräinen nousunopeus on 5,3 m/s, keskihajonta luotausten välillä on 0,3 m/s. Sääpallon vaijerin pituus on 50 metriä.