Vaisala K-PATENTS® SAFE-DRIVE ‑prosessirefraktometrin PR-23-SD turvallisen käytön koulutus

SAFE-DRIVE-prosessirefraktometrejä käytetään sulfaattisellutehtaiden linjastossa kuiva-aineiden, nesteen tiheyden, pitoisuuden ja titrautuvan kokonaisalkalin mittaukseen. Ne ovat sisäänvedettäviä laitteita, ja käytössä noudatetaan BLRBAC:n suositusta mustalipeän turvalliseen ruiskutukseen soodakattilaan. 

Vaisalan ohjattu SAFE-DRIVE-järjestelmän käyttäjäkoulutus antaa uusille käyttäjille mahdollisuuden oppia ja kokeilla turvallisessa ympäristössä, ja kokeneet käyttäjät voivat kerrata osaamistaan laitteiden käytöstä ja turvallisuudesta.

Koulutus koostuu luokkahuoneopetuksesta, esittelystä ja käytännön osiosta, jossa käytetään SAFE-DRIVE Generation 2.1 -esittelylaitteistoa asiantuntijan opastuksella.

Koulutus sopii kaikille käyttäjille. 

Tärkeimmät hyödyt

Ohjattu käytännönläheinen koulutus

 

Kattava käytännönläheinen koulutus todenmukaisilla työkaluilla ja järjestelmillä asiantuntevan kouluttajan opastamana.

Täysin räätälöitävissä

 

Koulutus on täysin räätälöitävissä erityistarpeiden mukaan.

Monipuoliset materiaalit

 

Monipuoliset materiaalit tukevat yksilöllisiä oppimistapoja. Mukana on kirjallista materiaalia, videoita ja käytännön harjoituksia.