Riskikartta

Vaisalan liiketoiminta on altis erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan. Vaikka alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä, siinä esitetään joitakin riskejä ja niiden mahdollisia vaikutuksia sekä miten Vaisala pyrkii hallitsemaan kyseisiä riskejä.

Image
Vaisala riskienhallintakartta 2021
Image
Vaisala riskienhallinta 2021

Vuosiraportti 2021