Prosessirefraktometri: usein kysyttyjä kysymyksiä

K-Patents on nyt osa Vaisalaa

Tuotteen nimi on Vaisala K-PATENTS® ‑prosessirefraktometri PR-43-G. Mitä K-PATENTS tarkoittaa?
K-Patents Oy on integroitu Vaisalan Teollisten mittalaitteiden liiketoiminta-alueeseen. Refraktometrien tuotenimiin on lisätty Vaisala ilmentämään tätä yhdistymistä, esimerkiksi Vaisala K-PATENTS® PR-43-PC refraktometri lääketeollisuuden tarpeisiin.

Mistä voin ostaa Vaisala K-PATENTS ‑tuotteita?
Voit jatkaa Vaisala K-PATENTS ‑prosessirefraktometrin tuotteiden ja palvelujen tilaamista entiseen tapaan nykyisen paikallisen jälleenmyyjäsi kautta.

Mistä saan tukea vanhoille K-Patents-tuotteilleni?
Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiisi mielellään. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Mitä prosessirefraktometri tekee?

Prosessirefraktometri mittaa pitoisuutta prosessin aikana. Sitä käytetään teollisuusprosessien ja tuotteiden laadun ohjaukseen. Itse mittaus perustuu nesteen taitekertoimeen, ja se on erittäin tarkka ja luotettava.

Mitä taitekerroin tarkoittaa?
Taitekerroin on nesteen fyysinen ominaisuus, joka on riippuvainen pitoisuudesta. Sitä voidaan ajatella valon kykynä taipua nesteen pinnassa.
Lue lisää: Taitekerroin pitoisuuden mittauksessa (PDF).

Miksi refraktometri on paras työkalu nesteen pitoisuuden mittaamiseen?
Prosessirefraktometrien käytöllä saavutetaan muun muassa seuraavat hyödyt:

  • Kuplat, epäpuhtaudet tai nesteen väri eivät vaikuta mittaukseen.
  • Mittaus itsessään on erittäin tarkka ja luotettava.
  • Prosessirefraktometri on kestävä mittalaite, joka on erityisesti suunniteltu vaativiin olosuhteisiin.


Mikä tekee Vaisala K-PATENTS ‑prosessirefraktometrista niin ainutlaatuisen?
Vaisala K-PATENTS ‑prosessirefraktometri on suunniteltu hyödyntämään mittausperiaatteen tarjoamat hyödyt maksimaalisesti:

  • Täysin digitaalinen järjestelmä: ei signaalin ryömintää, ei tarvetta säännölliselle uudelleenkalibroinnille, ei kuplien tai leijuvien kiintoaineiden aiheuttamia häiriöitä.
  • Kestävä ja hygieeninen rakenne täyttää monien alojen tarpeet. Se sopii muun muassa elintarvikealalle, raskaaseen teollisuuteen, syövyttäviä aineita käyttäviin teollisuussovelluksiin sekä erittäin puhtaat olosuhteet vaativille aloille.


Millaista taloudellista hyötyä saan, jos aloitan Vaisala K-PATENTS ‑prosessirefraktometrin käytön prosessissani?
Vaisala K-PATENTS ‑prosessirefraktometrin käyttö tuo merkittäviä kustannushyötyjä mahdollistamalla muun muassa raaka-aineiden tehokkaan käytön, resurssien kestävän käytön ja energiankulutuksen pienentämisen. Lisäksi sen avulla voidaan eliminoida viallisten tuotteiden takaisinvedon tarve.

Mitä Vaisala K-PATENTS ‑prosessirefraktometrit voivat mitata?

Mittaako Vaisalan refraktometri samoja materiaaleja, joita voidaan mitata kannettavalla refraktometrilla ja laboratoriorefraktometrilla?
Kyllä. Vaikka Vaisala K-PATENTS ‑refraktometrin mittalaite on digitaalinen, sen mittausperiaate on sama.

Voiko prosessirefraktometrin mittaustarkkuuden tietää etukäteen?
Tarkkuus vaihtelee käyttökohteen mukaan. Liuenneiden kiintoaineiden tapauksessa mittaustarkkuus on yhtä kuin taitekerroin nD ±0,0002, mikä vastaa tyypillisesti ±0,1:tä Brix-astetta tai painoprosenttia. Muissa liuoksissa tarkkuus määräytyy taitekertoimen mukaan.

Voiko prosessirefraktometri mitata vedessä olevia selluloosakuituja ("koostumusta")?
Ei voi, sillä ne ovat leijuvia kiintoaineita, joten kyseessä ei ole liuos, josta voitaisiin mitata pitoisuus.

Voiko prosessirefraktometri mitata vedessä olevaa kaoliinia (kiinansavea)?
Ei voi, sillä kaoliini on kemiallisesti reagoimaton eikä liukene veteen. Vedessä ei siis ole kaoliinipitoisuutta vaan vain hiukkasia.

Voiko prosessirefraktometri mitata vedessä olevaa titaanidioksidia (TiO2)?
Ei voi. Molekyylitasolla toimivista väriaineista poiketen pigmentit (esimerkiksi TiO2) ovat yleensä veteen liukenemattomia hiukkasia, joten refraktometrin mitattavissa olevaa nesteen pitoisuutta ei ole.

Pystyykö refraktometri mittaamaan matalissa lämpötiloissa, kuten 0 ºC:ssa?
Kyllä voi. Refraktometri pystyy mittaamaan myös miinuslämpötiloissa. Paikalliset lähettimet ja käyttöliittymät täytyy kuitenkin sijoittaa lämpimämpään ympäristöön.

Vaisala K-PATENTS ‑prosessirefraktometrin kalibrointi

Voiko refraktometrin lähdön kalibroida käyttämällä tiheysyksikköä (ominaispainoa)?
Kyllä voi.

Voiko refraktometrin lähdön kalibroida käyttämällä Baumé-asteita? Entä Balling-, Brix-, Plato- tai Oeschle-asteita? Grammoja litrassa?
Kyllä, yksikkö kuin yksikkö kelpaa, kunhan se on (nesteen) pitoisuuden yksikkö.

Miksi Vaisala K-PATENTS ‑refraktometrin tehdaskalibrointi tehdään huoneenlämpötilassa käyttämällä tietyn taitekertoimen omaavia standardiliuoksia? Eikö todellinen prosessineste todellisessa prosessin lämpötilassa olisi parempi?
Kalibrointi tietyn taitekertoimen omaavien standardiliuosten avulla on helposti toistettavissa milloin tahansa myös muualla. 

Tarvitaanko käynnistyksen jälkeen kenttäkalibrointia?
Joissakin tapauksissa se voi olla tarpeen. Refraktometrin kenttäkalibrointi tehdään asiakkaan todellisissa prosessiolosuhteissa käyttämällä referenssinä asiakkaan haluamaa pitoisuuden määritystapaa.

Prosessirefraktometrin materiaalien kestävyys

Mikä on alhaisin lämpötila, jossa refraktometri toimii?
Refraktometri toimii ympäristön lämpötiloissa –40 … +45 °C.

Voitteko taata, että materiaalinne kestävät prosessiolosuhteitamme?
Ostaja vastaa materiaalin valinnasta sekä sen varmistamisesta, että materiaali sopii tarkoitettuihin käyttöolosuhteisiin. Valmistajana Vaisala varmistaa, että materiaali vastaa määrityksiä.

Prosessirefraktometrin asennus ja käyttö

On erittäin tärkeää yrittää järjestää hyvä prosessinesteen nopeus prismassa. Suositeltava virtausnopeus on vähintään 1,5 m/s, jotta prisma pysyy puhtaana.

Prosessini nopeus on 1,5 m/s, mutta virtaus ei ole jatkuvaa vaan pysähtyy ajoittain. Aiheuttaako tämä ongelmia refraktometrille?
Kyllä, mutta ongelmat voidaan välttää asentamalla refraktometri uudelleenkiertosilmukkaan, jossa on jatkuva virtaus.

Mitä jos virtaus on vain 0,6 m/s?
Joissakin tapauksissa voidaan saavuttaa suurempi nopeus käyttämällä prosessilinjaa, jolla on pienempi halkaisija.

Entä painehäviö?
Venturityyppisessä rajoituksessa jäljelle jäävä painehäviö on pieni. Tämäntyyppistä rajoitusta käytetään usein magneettisissa virtausmittareissa.

Onko jotain muuta, mitä voin tehdä pienemmän prosessilinjan käytön sijasta?
Jos virtausnopeus ei riitä tai prosessineste on tahmeaa, suosittelemme asentamaan pesusuuttimen, joka puhdistaa prisman määritetyin väliajoin paineistetulla vedellä tai höyryllä.

Milloin suositellaan prisman säännöllistä automaattista pesua?
Suosittelemme prisman automaattista pesua, jos prosessin nopeus on pieni tai prosessiaine on niin tahmeaa, että se hyvästä nopeudesta huolimatta tarttuu prismaan.

Refraktometrimme lähtö poikkeaa laboratorioarvoistamme. Mitä meidän pitäisi tehdä?
Voitte saada uudet kalibrointivakiot (katso kenttäkalibrointiohjeet tuotteen käyttöoppaasta). Voitte myös ottaa yhteyttä Vaisalaan tai paikalliseen valtuutettuun Vaisalan jälleenmyyjään.

Nesteiden pitoisuuksien mittaaminen

Vaisala tarjoaa laajan valikoiman räätälöityjä tuotteita eri alojen nestemittaustarpeisiin . Lue lisää refraktometriteknologiasta ja sen käyttökohteista ja tutustu tuotemateriaalikirjastoomme.