Vaisala Oyj:n osakepalkkiojärjestelmien mukainen omien osakkeiden luovutus

Office workers walking in financial district
Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
1.3.2024 klo 13.00

Vaisala Oyj:n osakepalkkiojärjestelmien mukainen omien osakkeiden luovutus

Vaisala Oyj on luovuttanut yhteensä 49 932 yhtiön hallussa olevaa Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön suoriteperusteisiin osakepalkkiojärjestelmiin 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025 kuuluville 43 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 28.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 135 544 omaa A-sarjan osaketta.

Lisätietoja
Paula Liimatta
09 8949 2020, [email protected]

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi