Vaisalan hallitus päätti uudesta pitkän aikavälin suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä

Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
14.2.2024 klo 9.15

Vaisalan hallitus päätti uudesta pitkän aikavälin suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä

Vaisalan hallitus päätti uudesta avainhenkilöille suunnatusta suoriteperusteista osakepalkkiojärjestelmästä. Kannustinohjelman tarkoituksena on edistää Vaisalan kasvustrategian toteuttamista, yhdenmukaistaa Vaisalan osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2024–2026 mahdollinen palkkio perustuu Vaisalan osakkeen kokonaistuottoon (TSR) sekä liiketulokseen suorituskauden aikana. Mikäli kaikkien suorituskriteereiden osalta saavutetaan enimmäistaso, suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2024–2026 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 295 000 Vaisalan A-sarjan osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään nimetään noin 65 avainhenkilöä, mukaan lukien Vaisalan johtoryhmän jäsenet.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2024–2026 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2027 osittain yhtiön A-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän ehtojen mukaan palkkiot maksetaan osallistujille, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa palkkioiden maksuhetkellä.

Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää. 

Lisätietoa        
Timo Leskinen, henkilöstöjohtaja
Puh. 040 647 1842

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys, Yli 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi, Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa, Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa, Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä, vaisala,fi twitter,com/VaisalaSuomi