Vaisala on julkaissut vuoden 2023 vuosiraportin

Large waves that crash into the sea cliffs
Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
29.2.2024 klo 10.00

Vaisala on julkaissut vuoden 2023 vuosiraportin

Vaisala Oyj on tänään julkaissut vuoden 2023 vuosiraportin. Vaisalan vuosiraportti 2023 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista sekä GRI (Global Reporting Initiative) Standards -ohjeiston mukaiset vastuullisuustiedot.

Vuosiraportti on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/vuosiraportti. Vuosiraporttiin sisältyvät selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat luettavissa myös erillisinä dokumentteina yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Vaisala on julkaissut tilinpäätöksensä European Single Electronic Format (ESEF) -muodossa. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot XBRL-block-merkeillä ESEF-vaatimusten mukaisesti. ESEF-muotoinen raportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat sekä tämän tiedotteen liitteenä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman varmennusraportin koskien Vaisala Oyj:n ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000:n mukaisesti.

Lisätietoja
Paula Liimatta
09 8949 2020, [email protected]

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi

 

Liitteet