Sisäpiiritieto: Vaisala tarkentaa liikevaihtoennustettaan ja alentaa liiketulosennustettaan vuodelle 2023 ja julkaisee vuoden 2023 toisen neljänneksen alustavat tilaus-, liikevaihto-, bruttokatemarginaali- ja liiketulosluvut

Vaisala Project Services - Training
Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Sisäpiiritieto
17.7.2023 klo 9.00

Sisäpiiritieto: Vaisala tarkentaa liikevaihtoennustettaan ja alentaa liiketulosennustettaan vuodelle 2023 ja julkaisee vuoden 2023 toisen neljänneksen alustavat tilaus-, liikevaihto-, bruttokatemarginaali- ja liiketulosluvut

Vaisala Oyj tarkentaa vuoden 2023 liikevaihtoennustettaan ja alentaa liiketulosennustettaan. Vaisalan vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan 530–560 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 65–75 miljoonaa euroa.

Heikoista talousnäkymistä ja korkeasta inflaatiosta seurannut liiketoimintaympäristön epävarmuus on hidastanut teollista aktiviteettia erityisesti Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Tämän seurauksena Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tuotteiden ja palveluiden kysyntä sekä liikevaihto olivat arvoitua alemmat toisella vuosineljänneksellä asiakkaiden lykätessä investointipäätöksiään. Hintakilpailu oli ennakoitua kireämpi erityisesti Kiinassa, mikä heikensi Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen bruttokateprosenttia epäsuotuisan tuotemiksin lisäksi.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä jatkui vahvana erityisesti tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä uusiutuvan energian markkinalla. Jatkuvan tilausmyynnin kasvu jatkui myös erittäin vahvana. Kannattavamman tuoteliiketoiminnan suhteellisesti korkeampi osuus ja jatkuvan tilausmyynnin kasvu paransivat liiketoiminta-alueen bruttokateprosenttia.

Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen jatkuivat molemmilla liiketoiminta-alueilla kasvattaen kiinteitä kuluja, joskin edellisiä vuosineljänneksiä maltillisemmin. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen negatiivinen vaikutus väheni toisen neljänneksen aikana ennakoidusti.

Vaisalan vuoden 2023 toisen neljänneksen ja tammi–kesäkuun alustavat saadut tilaukset, liikevaihto, bruttokateprosentti ja liiketulos ovat seuraavat:

Saadut tilaukset

Milj. euroa Q2/2023 Q2/2022 1-6/2023 1-6/2022
Teolliset mittaukset 52,6 56,2 112,6 111,0
Sää ja ympäristö 76,6 67,2 148,7 131,2
Vaisala 129,3 123,4 261,3 242,2

Liikevaihto

Milj. euroa Q2/2023 Q2/2022 1-6/2023 1-6/2022
Teolliset mittaukset 52,8 54,7 115,8 107,8
Sää ja ympäristö 78,0 65,9 146,8 131,6
Vaisala 130,8 120,5 262,6 239,3

Bruttokateprosentti

% Q2/2023 Q2/2022 1-6/2023 1-6/2022
Teolliset mittaukset 59,7 63,2 61,3 63,7
Sää ja ympäristö 51,9 48,8 51,1 49,2
Vaisala 55,1 55,3 55,6 55,7

Liiketulos (EBIT)

Milj. euroa Q2/2023 Q2/2022 1-6/2023 1-6/2022
Teolliset mittaukset 6,8 11,5 21,8 26,1
Sää ja ympäristö 4,9 -1,1 3,2 1,8
Vaisala 11,9 10,3 25,2 27,9

Vaisalan aiempi 5.5.2023 julkaistu taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 oli:
Vaisala arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 70–85 miljoonaa euroa.

Vaisala julkaisee vuoden 2023 tammi–kesäkuun osavuosikatsauksen perjantaina 28.7.2023.

Lisätietoja
Paula Liimatta
09 8949 2020, [email protected]

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. Yli 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi