Vaisalan hallitus päätti uudesta pitkän aikavälin suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä

Vaisala Project Services - Training
Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
16.2.2023 klo 9.15

Vaisalan hallitus päätti uudesta pitkän aikavälin suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä

Vaisalan hallitus päätti uudesta avainhenkilöille suunnatusta suoriteperusteista osakepalkkiojärjestelmästä. Kannustinohjelman tarkoituksena on edistää Vaisalan kasvustrategian toteuttamista, yhdenmukaistaa Vaisalan osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025 mahdollinen palkkio perustuu Vaisalan osakkeen kokonaistuottoon (TSR) sekä liiketulokseen suorituskauden aikana. Mikäli kaikkien suorituskriteereiden osalta saavutetaan enimmäistaso, suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 222 100 Vaisalan A-sarjan osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään nimetään noin 60 avainhenkilöä, mukaan lukien Vaisalan johtoryhmän jäsenet.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2026 osittain yhtiön A-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän ehtojen mukaan palkkiot maksetaan osallistujille, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa palkkioiden maksuhetkellä.

Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää. 

Lisätietoa        
Timo Leskinen, henkilöstöjohtaja
Puh. 040 647 1842

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi linkedin.com/Vaisala