Sisäpiiritieto: Vaisala nostaa liikevaihtoennustettaan ja liiketulosennustettaan vuodelle 2022 ja julkaisee vuoden 2022 kolmannen neljänneksen alustavat tilaus-, liikevaihto- ja liiketulosluvut

Vaisala Project Services - Training
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Sisäpiiritieto
14.10.2022 klo 9.00

Sisäpiiritieto: Vaisala nostaa liikevaihtoennustettaan ja liiketulosennustettaan vuodelle 2022 ja julkaisee vuoden 2022 kolmannen neljänneksen alustavat tilaus-, liikevaihto- ja liiketulosluvut

Vaisala Oyj nostaa vuoden 2022 liikevaihtoennustettaan ja liiketulosennustettaan. Vaisalan vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 500–520 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 62–72 miljoonaa euroa.

Vaisalan vuoden 2022 kolmannen neljänneksen alustavat saadut tilaukset olivat vahvat 137,2 (109,9) miljoonaa euroa ja kasvoivat 25 %. Alustava liikevaihto oli vahva 133,3 (111,5) miljoonaa euroa ja kasvoi 20 %. Alustava liiketulos (EBIT) oli 22,0 (19,2) miljoonaa euroa eli 16,5 (17,3) % liikevaihdosta.

Vaisalan tammi–syyskuun 2022 alustavat saadut tilaukset olivat vahvat 394,1 (336,2) miljoonaa euroa ja kasvoivat 17 %. Alustava liikevaihto oli vahva 372,6 (312,9) miljoonaa euroa ja kasvoi 19 %. Alustava liiketulos (EBIT) oli 49,9 (38,3) miljoonaa euroa eli 13,4 (12,2) % liikevaihdosta.

Vaisalan tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä jatkui vahvana molemmilla liiketoiminta-alueilla kolmannella neljänneksellä. Komponenttien saatavuushaasteista huolimatta Vaisala onnistui säilyttämään hyvän toimituskyvyn tekemällä yhteistyötä toimittajien kanssa sekä hankkimalla kalliimpia komponentteja spot-markkinoilta.

Liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidut vaihteluvälit ovat edelleen suhteellisen laajat, koska liiketoimintaympäristön epävarmuus jatkuu korkeana johtuen heikentyneistä talousnäkymistä ja kasvavasta inflaatiosta. Globaalin komponenttipulan arvioidaan jatkuvan neljännellä neljänneksellä aiheuttaen lisämateriaalikustannuksia. Kiinteiden kulujen arvioidaan edelleen kasvavan suunnitellusti johtuen investoinneista It-järjestelmien uusimiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvustrategian mukaisesti.

Vaisalan aiempi 22.7.2022 julkaistu taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022 oli:
Vaisala arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 465–495 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 55–70 miljoonaa euroa.

Vaisala julkaisee vuoden 2022 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen perjantaina 28.10.2022.

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Puh. 040 577 5066, [email protected]

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi linkedin.com/Vaisala