Vaisala Oyj:n hallitus päätti uudesta pitkän aikavälin suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä

Office desk
17. Joulu 2020
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
17.12.2020 klo 18:00

Vaisala Oyj:n hallitus päätti uudesta pitkän aikavälin suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä

Vaisalan hallitus päätti uudesta avainhenkilöille suunnatusta suoriteperusteista osakepalkkiojärjestelmästä. Pitkän aikavälin järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Vaisalan osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2021–2023 mahdollinen palkkio perustuu Vaisalan osakkeen kokonaistuottoon (TSR) sekä liikevoittoon suorituskauden aikana. Mikäli kaikkien suorituskriteereiden osalta saavutetaan enimmäistaso, suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2021–2023 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 180 000 Vaisalan A-sarjan osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään nimetään noin 40 avainhenkilöä, mukaan lukien Vaisalan johtoryhmä.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2021–2023 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2024 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän ehtojen mukaan palkkiot maksetaan osallistujille, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa palkkioiden maksuhetkellä.

Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.


Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Puh. 040 577 5066

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi


Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi