Vaisalasta vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungin kumppani

Lahti
Julkaistu:

Mittausteknologian asiantuntijayritys Vaisala auttaa Lahden kaupunkia saavuttamaan ympäristöhyötyjä nopeammin. Kestävä kehitys on yksi Vaisalan toiminnan kulmakivistä, joten yhtiö on Lahdelle oikea kumppani sen ympäristötyössä.

Euroopan komission lanseerasi vuonna 2008 Euroopan ympäristöpääkaupunki  tunnustuksen, jonka tarkoituksena on edistää ympäristöhaasteiden ratkaisemista innovaatioiden avulla ja palkita esimerkillisestä toiminnasta tällä saralla. Vuonna 2021 tämän arvokkaan tunnustuksen sai Lahti. Aiempia tunnustuksen saajia ovat muun muassa Nantes, Kööpenhamina, Bristol, Ljubljana, Essen, Nijmegen, Oslo ja viimeisimpänä Lissabon.

Vaisalan juuret ympäristömittauksissa ovat 1930-luvulla, jolloin professori Vilho Väisälä keksi eräitä radiosondien kantavista toimintaperiaatteista. Hieman päivitettyjä versioita hänen innovaatioistaan käytetään yhä tänäkin päivänä tärkeiden sääparametrien mittaamiseen. Vaatimattomista lähtökohdista ponnistanut Vaisala on vähitellen kasvanut maailman johtavaksi sääilmiöiden seurantalaitteiden ja  palvelujen valmistajaksi ja toimittajaksi. Vaisalan laitteilla tehtävien mittausten merkitys on erityisesti viime vuosina kasvanut huomattavasti, sillä niiden avulla tutkijat voivat seurata, mallintaa ja ennustaa ilmastonmuutosta.

Uteliaisuus ja innovaatio olivat Vaisalan varhaisen kehityksen avaintekijät. Ne ovat yrityksen toiminnan taustalla vielä tänä päivänäkin, yhdessä selkeän asiakaskeskeisyyden, tuotteiden korkean laadun ja vastuullisuuden kanssa.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys
Vastuullisuus on ydinarvo, joka vaikuttaa kaikkien Vaisalan toimintojen taustalla. Se on avainasemassa paitsi yhtiön omissa liiketoimintakäytännöissä myös tuotteiden ja niiden vaikutusten suunnittelussa. Vaisala on integroinut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet strategiseen suunnitteluunsa tukeakseen kestävää kehitystä ja saadakseen innoitusta kestävien ja vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen kehittämiseen. 

Vain harvat yritykset voivat ylpeillä toimivansa sataprosenttisesti uusiutuvan energian varassa, mutta Vaisalalle tämä on yksi tavoista, joilla kestävä kehitys voidaan ottaa huomioon päivittäisessä toiminnassa. Vaisalan ympäristösaavutukset saivat hiljattain tunnustusta Financial Times  lehdessä, joka nosti yhtiön 300 eurooppalaisen ympäristöjohtajan listallaan sijalle 14. Vaisalan suurimmat ympäristövaikutukset saavutetaan kuitenkin sen tuotteiden käytön kautta: asiakkaat voivat esimerkiksi valmistautua äärimmäisiin sääolosuhteisiin, tehostaa uusiutuvan energian tuotantoa tai vähentää teollisuusprosessiensa päästöjä.

Vaisala ei ole vain maailman johtava säämittausratkaisujen toimittaja, vaan se kehittää myös mittausteknologioita lähes kaikkien sektorien teollisuussovelluksiin. Näiden teknologioiden avulla asiakkaat voivat optimoida prosessinsa, alentaa kustannuksiaan, vähentää jätettä, pienentää energiankulutusta ja joissakin tapauksissa myös vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. 

Tuotteiden käyttökohteita on liian monia listattavaksi tähän. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita edistynyt hiilidioksidin mittausteknologia, joka mahdollistaa ruokakaupoissa ja elintarvikevarastoissa käytettävien luonnollisten jäähdytysaineiden turvallisen valvonnan. Näin kylmäaineina ei tarvitse käyttää kasvihuonekaasuiksi luokiteltuja CFC- ja HCFC-yhdisteitä. Toinen esimerkki on Vaisalan biokaasujen inline-valvontaan kehittämä ainutlaatuinen mittapää, jonka avulla käyttäjät voivat optimoida uusiutuvan energian tuotannon, hyödyntää orgaanisen jätteen aiempaa tehokkaammin, parantaa kannattavuutta, vähentää kasvihuonepäästöjä ja kierrättää maatalouden ravinteita.

Monet Vaisalan teollisuusmittausteknologiat mahdollistavat prosessien optimoinnin. Esimerkiksi nesteiden taitekerrointa mittaavat anturit ovat käytössä useilla eri aloilla, kuten kemian teollisuudessa, jalostusteollisuudessa sekä sellu- ja paperi-, elintarvike-, lääke- ja puolijohdeteollisuudessa. Yksi käyttökohde löytyy panimoalalta, jossa antureilla voidaan optimoida jokainen prosessivaihe ja varmistaa oluen yhdenmukainen laatu.

Laatu
Vaisala on perustamisestaan lähtien sitoutunut laadukkaiden tuotteiden valmistamiseen. Asiakkaat joutuvat usein tekemään tärkeitä päätöksiä Vaisalan mittalaitteiden antamien tietojen perusteella, joten yhtiö pyrkii jatkuvasti etsimään tapoja, joilla tuotteiden suorituskykyä voidaan parantaa entisestään. Tämä keskittyminen tuotteiden laatuun on osa Vaisalan arvokasta brändiä ja yksi tärkeimmistä syistä yrityksen pitkäaikaiselle menestykselle.

Vaisalan tuotteiden laatu, joustavuus ja luotettavuus ovat tuoneet sille poikkeuksellisen laajan asiakaskunnan eri puolilla maailmaa, mutta niille on löytynyt käyttöä myös kaukana maapallon ulkopuolella. Kehittäessään Mars-mönkijöitä NASAn tieteilijät tarvitsivat luotettavia antureita, jotka kestäisivät toimintakuntoisina myös Marsin haastavassa ilmastossa. Valinta osui Vaisalaan, jonka kosteus- ja paineanturit laskeutuivat Marsin kamaralle Curiosity-mönkijän mukana elokuussa 2012. Kestävyytensä ja luotettavuutensa osoittaneet anturit olivat selvä valinta myös Perseverance-mönkijän mittalaitteisiin, jotka ovat mitanneet punaisen planeetan olosuhteita helmikuusta 2021 alkaen. Näissä antureissa käytettävät ydinteknologiat ovat samat kuin maan päällä käytettävissä sovelluksissa.

Uteliaisuus, innovaatio ja asiakaslähtöisyys
Vaisala etsii jatkuvasti joukkoonsa tekijöitä, joilla on uteliaisuutta, intoa ja mielikuvitusta. Uusien innovaatioiden lisäksi yhtiö kehittää tuotteita, jotka täyttävät asiakaskohtaiset tarpeet tarkasti. Tämä saavutetaan sijoittamalla huomattava osa yrityksen tuotosta tutkimus- ja kehitystyöhön sekä edistämällä jatkuvan parantamisen kulttuuria.

Vaisalan kyky ratkaista asiakkaiden ongelmia on perua jo kaukaa yrityksen historiasta. 1970-luvun alkupuolella kosteutta mitattiin hiuskosteusmittareilla tai psykrometreilla, jotka olivat suurikokoisia ja tunnetusti epäluotettavia. Vaisala esitteli vuonna 1973 HUMICAPin®, maailman ensimmäisen ohutkalvoisen kapasitiivisen kosteusanturin. Tämän jälkeen Vaisalasta on tullut markkinajohtaja suhteellisen kosteuden mittaamisessa, ja ohutkalvoiset kapasitiiviset kosteusanturit ovat kehittyneet yhden yrityksen innovaatiosta maailmanlaajuiseksi standardiksi. Alun perin meteorologisia sovelluksia varten kehitettyjä HUMICAP-antureita käytetään nykyään muun muassa kasvihuoneissa, leipomoissa, varastoissa, rakennustyömailla, tiilien ja puutavaran kuivatusuuneissa, viinikellareissa, museoissa ja taidegallerioissa.

Viime aikoina Vaisalan teknologia on valjastettu myös Covid-19:n vastaiseen taisteluun: asiakkaat tarvitsevat nyt tarkkoja, luotettavia ratkaisuja esimerkiksi rokotekehityksessä tarvittavien virusten viljelyssä käytettävien inkubaattorien hiilidioksidipitoisuuden mittaamiseen.

Kumppanuus vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungin kanssa
Vaisalan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tarina jatkuu nyt yhteistyöllä Euroopan ympäristöpääkaupungin kanssa. Ilmansaasteet aiheuttavat maailmassa vuosittain arviolta 7 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa, joista 400 000 tapahtuu Euroopassa. Vaikka Suomessa ilmanlaatu on parempi kuin useimmissa muissa Euroopan maissa, täälläkin ilmansaasteiden arvioidaan lyhentävän joka vuosi noin 1 800 ihmisen elämää. Vaisalan ja Lahden kumppanuuden painopiste on siksi ilmanlaadussa, ja yhteistyön myötä kaupungin keskustaan asennetaan kaksi kompaktia ilmanlaadun valvonta-asemaa.

Vaisalan pienikokoiset anturit valvovat ilmanlaatua jatkuvasti ja täydentävät mittausasemia, joita Lahti on tähän asti käyttänyt kaupunki-ilman laadun arviointiin. Tiedot auttavat myös selvittämään saasteiden, kuten typpidioksidin ja pienhiukkasten, alkuperää. Tällaiset saasteet ovat todennäköisesti lähtöisin dieselautoista ja puu-uuneista.

Lahdessa Vaisala jatkaa pitkäaikaista tavoitettaan: antaa asiakkaille maailman luotettavimmat mittaukset siellä, missä niillä on todellista merkitystä. Näiden tietojen avulla tutkijat ja päätöksentekijät voivat optimoida toimintonsa ja tehdä päätöksiä aikamme suurimpien ilmasto- ja kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Tarja Österberg, viestintäpäällikkö, VAISALA
[email protected]

Miia Lahti, viestintäpäällikkö, VAISALA
[email protected]

Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. 85 vuoden kokemukseensa tukeutuen Vaisala auttaa tekemään havaintoja paremman maailman rakentamiseksi myös avaruuden olosuhteet kestävällä teknologialla, jota on käytössä jopa Marsissa ja vieläkin kauempana. Olemme luotettava kumppani asiakkaille ympäri maailman. Tarjoamme kattavan valikoiman edistyksellisiä havainto- ja mittaustuotteita sekä  palveluita. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki -arvopaperipörssissä. www.vaisala.com
twitter.com/VaisalaGroup, linkedin.com/vaisala