Vaisala suoriutuu erinomaisesti vastuullisuusmittareilla mitattuna globaalisti

Greenery and finance buildings
Julkaistu:
Lehdistötiedotteet

Vaisala
Tiedote
1.6.2022

Vaisala suoriutuu erinomaisesti vastuullisuusmittareilla mitattuna globaalisti

Toukokuussa 2022 Vaisala, maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys, sai Sustainalyticsin analyysissa ESG-riskituloksen 9,7 eli riski sille, että Vaisalaan kohdistuisi olennaisia taloudellisia vaikutuksia ESG-tekijöiden seurauksena, arvioitiin vähäiseksi.

Tämä tarkoittaa, että ympäristön, yhteiskunnan ja hallinnon (ESG) kannalta Vaisala on hyvin vähäriskinen sijoituskohde vahvan ESG-riskienhallinnan ansiosta. Sustainalyticsin arvioima ESG-riskitulos sijoittaa Vaisalan kahden prosentin parhaimmistoon elektroniikkateollisuudessa. Lisää analyysista ja Vaisalan tuloksesta voi lukea Sustainalyticsin verkkosivuilta. Sustainalyticsin arvion lisäksi Vaisalan vastuullisuustyö palkittiin Carnegien vastuullisuuspalkinnolla 2022 juuri äskettäin 31.5.2022.

”Olemme jatkuvasti pyrkineet parantamaan vastuullisia toimintatapojamme, ja on hienoa nähdä, että työmme heijastuu myös Sustainalyticsin ESG-arvioinnissa. Toisaalta vaikka ESG-riskienhallinta on ehdottoman tarpeellista, on myös tärkeää, että yritysten liiketoimintastrategiat vastaavat globaaleihin kestävyyshaasteisiin. Vaisalan merkittävin positiivinen vaikutus syntyy tuotteidemme käytöstä, kun asiakkaamme voivat esimerkiksi tutkia ja hillitä ilmastonmuutosta sekä tehdä sopeutustoimia”, kommentoi Vaisalan vastuullisuuspäällikkö Marjo Hietapuro.

Sustainalyticsin ESG-riskiarviointi mittaa yrityksen ESG-riskienhallintaa sekä alttiutta olennaisille ESG-riskeille sen omalla alalla. Tässä monitahoisessa ESG-riskien mittaustavassa yhdistyvät hallinnan ja alttiuden käsitteet, joiden pohjalta ESG-riskit arvioidaan: laskutavan perusteella saadaan koko ei-hallittu ESG-riski tai ESG-riskitulos, joka on vertailukelpoinen eri alojen välillä. Sustainalyticsin ESG-riskiarviointi tarjoaa numeerista dataa ei-hallitusta ESG-riskistä ja jaottelee tulokset viiteen eri riskitasoon: vähäinen (negligible), matala (low), kohtalainen (medium), korkea (high) ja merkittävä (severe). Lue lisää ESG-riskiarvioinneista Sustainalyticsin sivuilta.

Arvioinnissa Vaisala saa loistavat tulokset kaikissa kategorioissa hiilijalanjäljestä ja toimitusketjun hallinnasta henkilöstöasioihin. Vastuullisuudessa on kuitenkin olennaista jatkuva parantaminen.

”Sustainalyticsin ESG-riskiarvio puhuu paljon sen vastuullisuustyön puolesta, mitä teemme Vaisalassa joka päivä. Haluamme jatkaa tätä työtä – viimeisimpinä esimerkkeinä sitoutumisemme tieteeseen pohjautuvan SBT-tavoitteen asettamiseen ja enenevä painotuksemme diversiteetin ja inkluusion eli osallistavan työkulttuurin saralla. ”, Hietapuro kiteyttää.

Mikä on Sustainalytics?
Sustainalytics on Morningstarin tytäryhtiö ja johtava itsenäinen toimija, joka on keskittynyt ESG-tutkimukseen, -arviointiin ja -dataan sekä tukee sijoittajia ympäri maailman vastuullisten sijoitusstrategioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Sustainalytics työskentelee satojen maailman johtavien varainhallinnan yritysten ja eläkerahastojen kanssa, jotka hyödyntävät sijoituksissaan tietoa ja arviointeja yritysten ESG-asioista ja hallinnoinnista. Sustainalytics työskentelee myös satojen yritysten ja niiden välittäjien kanssa auttaakseen niitä huomioimaan vastuullisuuden poliitikoissaan, toimintatavoissaan ja pääomahankkeissaan. Lisätietoja löytyy sivulta http://www.sustainalytics.com/.

Lisätietoja tiedotusvälineille
Hanna Ruokomäki, Vanhempi viestintäasiantuntija
Puh. +358 40 554 3341, [email protected]

Marjo Hietapuro, Vastuullisuuspäällikkö
Puh. +358 44 016 3131, [email protected]

​​​​​Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. Yli 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.

vaisala.fi
twitter.com/VaisalaSuomi

Copyright ©2021 Sustainalytics. All rights reserved. This press release contains information developed by Sustainalytics (http://www.sustainalytics.com/). Such information and data are proprietary of Sustainalytics and/or its third party suppliers (Third Party Data) and are provided for informational purposes only. They do not constitute an endorsement of any product or project, nor an investment advice and are not warranted to be complete, timely, accurate or suitable for a particular purpose. Their use is subject to conditions available at https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.