Vaisalan sään havainto- ja ennustamisjärjestelmäprojekti Etiopiassa käynnistyy

Ethiopia
Julkaistu:
Lehdistötiedotteet

Vaisala
Lehdistötiedote
14.6.2021

Vaisalan sään havainto- ja ennustamisjärjestelmäprojekti Etiopiassa käynnistyy

Vaisala on saanut kaikki tarvittavat hyväksynnät Etiopiasta ja Suomesta sään havainto- ja ennustamisjärjestelmäprojektille Etiopiassa. Vaisala toimittaa yhteistyössä Suomen Ilmatieteen laitoksen kanssa meteorologisen kokonaisratkaisun Etiopian Ilmatieteen laitokselle. Projekti tukee Etiopiaa sopeutumaan äärisääilmiöistä ja ilmastonmuutoksesta aiheutuviin vaikutuksiin. Projektin odotetaan käynnistyvän kolmannella neljänneksellä 2021, ja sen toteutuksen arvioidaan kestävän 2-3 vuotta. Projektin arvo on 13 miljoonaa euroa, mikä kirjataan saatuihin tilauksiin vuoden 2021 toiselle neljännekselle.

Vaisala, maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys, uudistaa Etiopian sään ja ympäristön havainto- ja ennustamisjärjestelmän yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Projekti julkistettiin lokakuussa 2019, ja sen avulla Etiopia laajentaa sääinfrastruktuuriaan ja parantaa ennustekyvykkyyttään, mikä mahdollistaa luotettavat varoitukset ja sääennustepalvelut. Hankkeen ansiosta etiopialaisille voidaan tarjota parempia sää- ja ilmastopalveluita, jotka auttavat varjelemaan ihmishenkiä ja suojelemaan omaisuutta.

“Etiopiassa esiintyy äärisääilmiöitä, kuten kuivuutta, tulvia, raekuuroja ja rankkasateita. Näiden määrän ja voimakkuuden odotetaan lisääntyvän, minkä vuoksi Etiopiassa tarvitaan toimenpiteitä vaikutuksien vähentämiseksi monella yhteiskunnan tasolla. Yksi keskeinen elementti on luotettavat sään havainto- ja ennustejärjestelmät, joiden merkitys ihmishenkien ja omaisuuden suojelemiseksi kasvaa äärisääilmiöiden pahentuessa jatkuvasti. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on tärkeää kaikille Afrikan maille, jotka ovat erityisen haavoittuvia”, kertoo Jarkko Sairanen, sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja.

“Luotettavat varoitukset ovat äärisääilmiöiden iskiessä erittäin merkittäviä ihmisten ja organisaatioiden valmistautumiselle. Vaisalan meteorologisen ratkaisun sekä Suomen Ilmatieteen laitoksen tarjoaman ennustejärjestelmän, osaamisen ja koulutuksen avulla Etiopian Ilmatieteen laitos voi tarjota etiopialaisille parempia sääpalveluita ja siten vähentää äärisääilmiöiden vaikutuksia paikalliselle taloudelle”, kertoo Vaisalan sää- ja ympäristöliiketoiminnasta Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa vastaava johtaja Panu Partanen.

“Tämä ainutlaatuinen suomalainen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö mahdollistaa saumattoman ja integroidun ratkaisun toimittamisen. Vaisalan korkealaatuinen säähavaintojärjestelmä yhdistettynä Suomen Ilmatieteen laitoksen ennusteiden tuotantojärjestelmään kattaa Etiopian Ilmatieteen laitoksen koko arvoketjun. Tämä mahdollistaa erittäin tarpeelliset sääpalvelut yhteiskunnan eri alueille”, kertoo Harri Pietarila, asiantuntijapalvelujen päällikkö, Suomen Ilmatieteen laitos.

Projekti rahoitetaan Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyöhön kuuluvalla investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentilla (PIF). Instrumentilla tuetaan kehitysmaiden julkisen sektorin investointeja, jotka vastaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja hyödyntävät suomalaista asiantuntemusta ja teknologiaa. Vaisalan hanke on ensimmäinen PIF-projekti, joka on edennyt sopimusvaiheeseen.

Lisätietoja lehdistölle:
Tarja Österberg, viestintäpäällikkö
Puh. 050 4871974
[email protected]

Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.
vaisala.fi
twitter.com/VaisalaSuomi
linkedin.com/vaisala
###

 

Liite