Metallin lämpökäsittelyuunit

Onnistunut metallin lämpökäsittely edellyttää kastepisteen mittaamista

Liittyykö toimintaasi sintrausta, juottoa, hehkutusta tai muita metallurgisia prosesseja? Metallin lämpökäsittely on monimutkainen ja kriittinen prosessi, joka edellyttää uunissa vallitsevien olosuhteiden tarkkaa hallintaa. 

Uunin ilman kosteuspitoisuus vaikuttaa lämpökäsittelyprosessin laatuun ja tasaisuuteen sekä lopputuotteiden ominaisuuksiin ja suorituskykyyn. Siksi on tärkeää mitata ja säätää uunin ilman kastepistettä tarkasti ja luotettavasti.

Mitä kastepisteen mittaamiseen metallien lämpökäsittelyuuneissa tarvitaan?

Kastepiste on lämpötila, jossa kaasussa oleva vesihöyry tiivistyy nestemäiseksi vedeksi. Se ilmaisee, miten paljon kaasussa on kosteutta. Matala kastepiste tarkoittaa kuivaa kaasua, korkea puolestaan kosteaa kaasua. Erilaiset lämpökäsittelyprosessit edellyttävät erilaisia ​​kastepistetasoja metallityypin ja halutun lopputuloksen mukaan.

Koska käytössä on hyvin erilaisia lämpökäsittelyprosesseja, tavoitekastepiste voi vaihdella –60 °C:sta +35 °C:een tai vieläkin korkeampaan lämpötilaan. Lämpökäsittelyssä käytettävien uunien äärimmäisen korkeiden lämpötilojen takia tarvitaan yleensä uunista kastepistemittapäähän ulottuva näytteenottolinja, jotta prosessikaasua voidaan jäähdyttää ennen sen pääsyä anturin luo.

Vaisala DRYCAP®: täydellinen ratkaisu kastepisteen mittaamiseen metallien lämpökäsittelysovelluksissa

Kastepisteen luotettava mittaaminen näytteenottolinjassa edellyttää laadukkaita kastepistemittalaitteita ja näytekennoja, jotka kestävät haastavia olosuhteita. Niiden täytyy olla tiiviitä, helppoja asentaa ja huoltaa sekä yhteensopivia erityyppisten uunien ja kaasujen kanssa. Lisäksi mittalaitteiden täytyy antaa tarkkoja, vakaita ja nopeita lukemia, jotka voidaan välittää näytölle tai ohjausjärjestelmään. 

Vaisala DRYCAP® ‑kastepistemittalaitteet täyttävät korkealaatuisten metallien lämpökäsittelysovellusten kriteerit. Katso DRYCAP-anturiteknologiaa käyttävät mittalaitteet alta.

Metallinvalmistuksen mittausresurssit