Polttokennot

Tehokkuuden ja käyttöiän maksimointi lämmitetyillä kosteusmittausmittapäillä

Polymeeri-elektrolyytti-membraani (PEM) ‑polttokenno on merkittävä vetytalouden teknologia. Matalan käyttölämpötilansa (< 100 °C) ansiosta PEM-polttokenno on hyödyllinen monissa sovelluksissa, kuten sähköntuotannossa, autoissa ja julkisessa liikenteessä.

PEM-polttokennon tehokkuus ja käyttöikä ovat riippuvaisia lämpötilan ja kosteuden tarkasta hallinnasta. Tässä sovelluksessa mitta-anturi on erittäin kosteassa ympäristössä, jossa suhteellinen kosteus on tyypillisesti yli 80 prosenttia. Tämä on haastava ympäristö, sillä kondensaation riski on jatkuva. Kondensaatio voi pilata mittauslukeman, ja anturilta voi kestää kauan palautua saturoituneesta tilasta. Vaisalan lämmitetty mittapääteknologia on täydellinen ratkaisu tähän haasteeseen, sillä mittapään lämmityksen avulla voidaan varmistaa, että anturin lämpötila on jatkuvasti prosessin lämpötilaa korkeampi.

VTT, yksi Suomen johtavista tutkimuslaitoksista, tutki sekä matalan lämpötilan (PEM) että korkean lämpötilan (SOFC) polttokennoja. VTT käyttää Vaisala HUMICAP® HMT310F ‑lämpötilalähetintä, HT337-kosteusmittalaitteita ja nyt myös uutta, Indigo-tuotesarjaan kuuluvaa HUMICAP® HMP7 ‑älymittapäätä. VTT käyttää polttokennotutkimuksessaan myös GMP343-hiilidioksidilähettimiä.

Lisätietoja saat lukemalla aiheeseen liittyvän VTT:n referenssicasen ja sovelluskuvauksen Polttokennojen tehokkuuden ja käyttöiän maksimointi optimaalisella kosteutuksella (PDF).

Lue lisää uudesta Vaisala HUMICAP® HMP7 ‑kosteus- ja lämpötilamittapäästä, joka on suunniteltu hyvin kosteisiin ja kosteustasoltaan vaihteleviin olosuhteisiin.

Polttokennoihin liittyvät tuotteet

Indigo520 mittapään kanssa

Indigo500-sarjan lähettimet

Vaisalan Indigo500‑sarjan lähettimet ovat isäntälaitteita Vaisalan Indigo-yhteensopiville itsenäisille älykkäille mittapäille. Indigo500-sarjaan kuuluvat monikäyttöinen Indigo520-lähetin ja perustoiminnot sisältävä Indigo510-lähetin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit