case

Vaisalan teknologia ja ilmanlaatuosaaminen auttavat pian kaupunkeja muuttumaan älykkäämmiksi ja puhtaammiksi

Modern City skyline . city silhouette. vector illustration in flat design
Finland
Julkaistu: 09. Tammi 2018
Innovaatio ja inspiraatio
Vastuullisuus

Vaisala on mukana asiantuntijaorganisaatioiden Helsinki Metropolitan Air Quality Testbed (HAQT) –hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota paikallista tietoa ilmanlaadusta pääkaupunkiseudulla. Tietoa käytetään uusien innovatiivisten sovellusten ja palvelujen kehittämiseen sekä päätöksenteon tehostamiseen ilman- ja elämänlaadun parantamiseksi. Tavoitteet ovat korkealla, mutta kenties kaupunkien ilmanlaadun tietotaidosta tuleekin Suomen seuraava vientimenestys?

Smart & Clean -säätiö on nyt ollut toiminnassa vuoden, ja yhteistyön tulokset ovat pian näkyvissä: maailman ensimmäinen operatiivinen, koko kaupungin kattava ilmanlaadun mittausverkosto rakennetaan Suur-Helsingin seudulle alueelle 2017–2018. Uusi verkko täydentää nykyisiä, eri puolilla kaupunkia sijaitsevia mittausasemia. Aiempaa tiheämmästä mittausverkostosta kerättävällä datalla parannetaan etenkin ilmanlaatuennusteita.

Vaisala ei suinkaan ole toteuttamassa verkkoa yksin. Suomen Ilmatieteen laitos on hankkeen vetäjä ja vastuussa myös ennustusmallin luomisesta tulosten pohjalta. Vaisala ja Pegasor tuovat hankkeeseen maailmanluokan mittalaitteensa, Helsingin seudun ympäristöpalveluilla (HSY) on keskeinen rooli datan analysoijana ja välittäjänä, ja Helsingin yliopisto varmentaa järjestelmän toimivuuden.

HAQT on pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön hanke. Säätiö on määräaikainen ja se toimii vuosina 2016 –2021. Säätiön tavoitteena kiihdyttää muutosta kohti entistä kestävämpää ja vauraampaa tulevaisuutta. Ainutlaatuisessa yhteistyössä on mukana kumppaneina kaupunkeja, yrityksiä, tutkimusyhteisöjä ja valtion organisaatioita. Vaisala on yksi näistä kumppaneista.
 

City vector illustration

 

Tavoitteena parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua

Ilmanlaatu on kasvava terveysongelma kaikkialla maailmassa. Yli 80 % kaupungeissa asuvista ihmisistä joutuu alttiiksi ilmansaastemäärille, jotka ylittävät WHO:n rajat. Vaikka ongelma koskee kaikkia maailman alueita, eniten ongelma vaikuttaa niihin, jotka asuvat taajaan asutuissa alhaisen tulotason kaupungeissa. Saasteet ovat ongelma myös suurissa Euroopan kaupungit, kuten Pariisissa ja Lontoossa.

Suomessa ilmanlaatu on yleensä hyvä, mutta täälläkin 40 % kaupunkilaisista saa oireita katupölystä, ja ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan noin 1 600 ennenaikaista kuolemaa Suomessa. Terveysongelmien ja ennenaikaisten kuolemien kasvu vaikuttaa talouteen kohonneiden sairaanhoidon kulujen ja alentuneen tuottavuuden seurauksena.

Ilmanlaatu vaihtelee merkittävästi hyvin pienilläkin alueilla esimerkiksi sään, päästöjen ja liikennevirtojen takia. Ilmanlaadun parantamiseksi tarvitaankin paikallista ja helposti kohdennettavaa tietoa. Kohdennettavan tiedon avulla pystytään puuttumaan ongelmakohtiin ja sitä kautta parantamaan kaupunkilaisten elämänlaatua.

Tässä uusi ilmanlaadun mittausverkosto näyttää kyntensä. Se auttaa kokoamaan kattavasti tietoa ilmanlaadusta, sillä jokainen verkossa oleva anturi toimittaa dataa kaupungin eri osista. Tuloksia käytetään pääkaupunkiseudun ilmanlaadun parantamiseen, uusien innovatiivisten sovellusten luomiseen sekä vientiin soveltuvien ratkaisujen pilotointiin.

Kaikkien ilmanlaadun parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden on pohjauduttava luotettavalle mittausdatalle. Uusi ilmanlaadun valvontajärjestelmä käyttää Vaisalan innovatiivisia AQT400-sarjan lähettimiä, jotka ovat kustannustehokas ratkaisu tärkeimpien ilmansaasteiden mittaamiseen: hiukkasten, typpidioksidin, rikkidioksidin, otsonin ja hiilimonoksidin.

Lähetinten asentaminen, käyttöönotto ja ylläpito on helppoa. Ne voidaan myös liittää Vaisalan säämittauslaitteisiin sekä erilaisiin ilmanlaadun mallinnusjärjestelmiin. Yhdistelmä voi parantaa huomattavasti reaaliaikaisten ilmanlaadun mittausten ja ennusteiden luotettavuutta erilaisissa maastoissa ja kaupunkiympäristöissä.
 

City skyline vector illustration

 

Helsinki Air Quality Test Bed

Helsinki Air Quality Testbed on yksi Smart & Clean -säätiön mahdollistamista useista hankkeista. Säätiön toiminnan kohdealueita ovat liikenne ja liikkuvuus, rakentaminen, energia, jätteet ja vesi sekä digitalisaatio, kiertotalous ja puhdas teknologia kuluttajille. Säätiö perustettiin pääkaupunkiseudulla, ja se jatkaa toimintaansa vuoteen 2021.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö on Sitran käynnistämä viisivuotinen (2016–2021) muutosprojekti. Sen tehtävä on kiihdyttää muutosta Helsingin seudulla ja Lahdessa siten, että vuoteen 2021 mennessä niistä kehittyy maailman parhaat testialueet älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen kokeilemiseen. Smart & Clean -kumppaneita ovat: Helsingin, Vantaan, Espoon, Lahden ja Kauniaisen kaupungit sekä Uudenmaan liitto; yrityksistä Fortum, St1, Neste, Caverion, Lassila & Tikanoja, YIT, Helen, KONE, Gasum, Vaisala, Siemens, Ramirent; yliopistot ja tutkimus- ja koulutuslaitokset Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan tekninen yliopisto ja VTT; valtiolliset toimijat, kuten Sitra, TEM, LVM, YM ja Tekes.