case

Vaisala ja tiedekeskus tarjoavat tietoa ilmakehästä

Diverse kindergarten students learning energy producer from solar windmill in science class
Vantaa
Finland
Julkaistu: 15. Tammi 2018
Vastuullisuus

Vaisala toimii yhteistyössä tiedekeskus Heurekan kanssa lisätäkseen ihmisten tietoisuutta ilmakehän tutkimuksesta ja sen merkityksestä. Yhteistyö on yksi Vaisalan keinoista kannustaa sekä nuoria että vanhempia ikäpolvia kiinnostumaan tieteistä ja edistämään innovaatioiden kehittämistä.

Pallonmuotoinen kokemus

Vaisala sponsoroi Heurekan Tiedettä pallolla -näyttelyä. Siinä neljän videoprojektorin laitteisto heijastaa parimetrisen pallon pinnalle animoituja kuvia, jotka kuvaavat nykyilmiöitä maapallolla ja avaruudessa. Opastettujen esitysten aikana osallistujat pääsevät analysoimaan valtameristä, ilmastosta, maankuoresta ja avaruudesta kerättyä satelliittidataa.

Tiedettä pallolla -näyttely tuli Heurekaan syyskuussa 2009. Sen jälkeen tiedekeskuksessa on käynyt yli puolitoista miljoonaa kävijää. Näyttely on olennainen osa Heurekan tapahtumia, ja sitä on hyödynnetty esimerkiksi tapahtumissa ja hankkeissa, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja avaruuden tutkimiseen.

Tiedettä pallolla -näyttelyn on suunnitellut Yhdysvaltain kansallinen ilmakehä- ja merentutkimusjärjestö (NOAA).

Älyä kaupungeissa

Vaisala tukee myös Heurekan Älykäs kaupunki -näyttelyä. Se esittelee, miten tieto- ja viestintätekniikalla parannetaan kaupunkien liikennettä, turvallisuutta ja energiatehokkuutta sekä säästetään ympäristöä.

Älykäs kaupunki kehittää sähköisiä palveluita, jotka helpottavat ihmisten elämää ja liikkumista kaupungeissa. Älykäs kaupunki panostaa myös vahvasti julkisen tiedon saatavuuteen, sillä avoin data lisää läpinäkyvyyttä, joka johtaa uusien kaupunkipalvelujen kehittämiseen.

Kaupunkiympäristöön sulautuva, arjessa mukana oleva teknologia on keskeistä älykkäille kaupungeille. Älykkäässä kaupungissa sen asukkailla on riittävästi tietoa arjen valintojensa tueksi ja päätösten tekemiseksi jokapäiväisessä elämässään. Yksi esimerkki tällaisesta tiedosta on paikallinen ilmanlaatutieto, joka voi auttaa pyöräilijää valitsemaan aamuisin parhaan reitin töihin.

Vaisala sponsoroi näyttelyä yhdessä Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi), Liikenneviraston, liikenne- ja viestintäministeriön sekä muiden kumppaneiden kanssa.

Space


Tiedekeskus Heurekassa tutustutaan tieteeseen ja teknologiaan hauskalla tavalla itse tehden ja kokeillen. Yleisö voi kokea oivaltamisen iloa elämyksellisissä vuorovaikutteisissa näyttelyissä, planetaariossa, oppimisohjelmissa ja tapahtumissa.