Laddningsekonomin är här

Elbil ansluten till laddstation
China
Published:
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning

Hur miljötestkammare från Guangdong LIK Industry, med stöd av Vaisalas sensorer, revolutionerar batteritillverkningen

Batteritillverkningen ökar globalt, vilket skapar efterfrågan på en rad relaterade teknologier, inklusive högkvalitativa miljötestkammare.

Batteritillverkning i industriell skala sker i miljöer av närapå renrumstyp, där omgivningsförhållandena måste vara konstant stabila och under kontroll, med en superlåg luftfuktighet som bibehålls för säkerhet, kapacitet och effektivitet. Fuktkontrollen sträcker sig genom hela tillverkningskedjan, och med den ständigt ökande komplexiteten och omfattningen inom industriell produktion kan fel på en enda komponent på grund av miljöfaktorer relaterade till temperatur eller luftfuktighet orsaka att ett helt produktionssystem slutar fungera. Av denna anledning måste många industriprodukter med hög precision genomgå allt strängare och mer detaljerade miljöanpassningstester innan de kommer ut på marknaden.

Som svar på detta snabbt växande behov har Guangdong LIK Industry utvecklat en rad miljötestkammare för batteritillverkning som är beroende av Vaisalas högprecisionssensorer. Dessa testkammare används redan av såväl Kinas nationella inspektionscenter som av stora företag, såväl inom Kina som internationellt.

General Managern för Guangdong LIK Industry, dr Wang Jiangang, förklarar: "Miljöanpassningsförmågan hos högprecisionsprodukter blir allt viktigare ur ett effektivitets- och kostnadsperspektiv. För närvarande betjänar våra testkammare huvudsakligen tre sektorer: nya energifordon, batteriskyddskretskort (PCB) och akademisk testutrustning för miljöforskning."

Image
Vaisala high precision sensors support the stable operation of the products developed by Guangdong LIK Industry.
Vaisala high precision sensors support the stable operation of the products developed by Guangdong LIK Industry.


Mer exakta tester är nyckeln till framtida framgång

I och med den snabba utvecklingen av elfordonstekniken har också behovet av att testa miljöanpassningsförmågan hos olika fordonskomponenter som exempelvis batterier ökat snabbt. I synnerhet har både temperatur och luftfuktighet en betydande inverkan på försämringen av en bildel, vilket innebär att det är särskilt viktigt att exakt kunna förutsäga hur deras prestanda påverkas av dessa variabler. Dr Wang påpekar: "För närvarande kan våra konkurrenter endast tillhandahålla mätkammare med ett temperaturspann på -80 till +200. Tack vare våra gemensamma ansträngningar med Vaisala kan vi tillhandahålla en exakt temperaturkontroll från -250 till +200, och detta bredare spann löser stora utmaningar relaterade till förkolning av köldmedier, isoleringsskikt och kontroll av linjär logik."

Image
Supported by partners including Vaisala, Guangdong LIK Industry provides test chambers and environmental cabin products with wider temperature ranges and better spatial uniformity.
Supported by partners including Vaisala, Guangdong LIK Industry provides test chambers and environmental cabin products with wider temperature ranges and better spatial uniformity.


När det gäller den framtida utvecklingen av testkammare tror dr Wang att dessa gradvis kommer att utvecklas i riktning mot obemannad drift, såväl som mot ökad miniatyrisering och energibesparing.

Medan många av deras konkurrenter fortfarande använder energikrävande varma och kalla säkringar för temperaturreglering, har Guangdong LIK Industry gjort flera framsteg som stödjer energibesparingar. Vid uppvärmning är exempelvis deras lösning att ställa in kylmodulen på noll effekt, och vid kylning stoppar de värmemodulen direkt.

Dr. Wang förklarar: "Denna metod för att spara energi verkar enkel, men vi behövde ändå stöd från Vaisalas högprecisionsmätprodukter för att samla in exakta temperatur- och luftfuktighetsavläsningar. Ju högre precision den insamlade signalen har, desto mindre fluktuationer finns det i datan – och desto stabilare blir den kontrollerade utmatningen. Resultatet blir en lägre energiförbrukning."


Förändra världen – tillsammans med Vaisala

Sedan deras samarbete inleddes år 2013 har Guangdong LIK Industry byggt upp en nära och mycket fördelaktig relation med Vaisala. Som dr Wang förklarar: "Under de senaste 15 åren har vi haft konsekvent tydlig och fokuserad kommunikation och samarbete med Vaisala angående såväl produktapplikation som teknisk innovation."

Guangdong LIK Industry använder i första hand två Vaisala-produkter i sina testkammare. Vaisala HMM100 är en fuktmodul med öppen arkitektur som kan integreras i deras testkammare och är utrustad med Vaisalas HUMICAP® 180R-sensorer, som ger idealisk mätnoggrannhet. HMM100 kräver mycket lite underhåll och är lätt att installera och kalibrera.

Image
HMM100 group
The Vaisala HMM100 humidity module


Vaisalas temperatur- och fuktighetsmodul HMM170 är särskilt väl lämpad för Guangdong LIK Industrys testkammare för produkter som är resistenta mot tuffa miljöer. Den har en högre luftfuktighetstolerans och ett bredare temperaturmätområde, och kan noggrant mäta och mata ut parametrar över flera dimensioner. Utrustad med en Vaisala HUMICAP R2-sensor som ger större korrosionsbeständighet. Den kan användas i vakuummiljöer och tryckkammare, och kan till och med mäta vattennivåer i olja.

Image
Vaisala HMM170 module
The Vaisala HMM170 temperature and humidity module


I takt med att producenterna i allt högre grad efterfrågar större noggrannhet och användbarhet kommer fler och fler kunder att vilja uppdatera sin mätutrustning. Som dr Wang så insiktsfullt uttrycker det: "Tillsammans med Vaisala är vårt gemensamma mål och uppdrag att förändra världen genom innovation och att förbättra kvaliteten genom fokuserad applikation av bättre teknik."

 

 

 

Batteritillverkning

Batteritillverkning

Läs mer om exakta fukt- och koncentrationsmätningar för tillverkning av bly- och syrabatterier från vår sida för batteriindustrin