Lääkinnällisten tarvikkeiden säilytysolosuhteiden valvonta Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskuksessa

Punaisen Ristin lääkinnällisten tarvikkeiden varaston lämpötilan valvontajärjestelmä
Miia Lahti, Brand Manager
Miia Lahti
Brand Manager
Finland
Julkaistu:
Life Science

Kaksisataa kilometriä pohjoiseen Helsingistä voit löytää suomalaiseen peruskallioon kaiverretusta varastotilasta aarteen, joka koostuu hyvästä tahdosta ja anteliaisuudesta. Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskus Tampereella on täynnä telttoja, huopia, vedenpuhdistimia, hygieniapakkauksia ja muita tarvikkeita hätätilanteita varten. Keskuksessa säilytetään myös ihmishenkiä pelastavia lääkinnällisiä tarvikkeita, joita voidaan toimittaa katastrofialueille. Vaisalan viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmä valvoo näitä arvokkaita tarvikkeita jatkuvasti.

Logistiikkakeskus on keskeinen osa Suomen Punaisen Ristin (SPR) valmiutta antaa katastrofiapua ja osallistua kehitysapuhankkeisiin. Tarvikkeiden säilyttäminen keskuksessa on yhä tärkeämpää myös Suomen kansallisen hätätilavalmiuden kannalta. ”Tässä logistiikkakeskuksessa tapahtuu kaikkien niiden avustustarvikkeiden koordinointi, varastointi, pakkaaminen ja logistiikan hallinta, joita Suomen Punainen Risti toimittaa eri paikkoihin sekä kotimaassa että maailmalla. Avun on päästävä erilaisiin kohteisiin Bahamasaarilta Bangladeshiin”, sanoo Suomen Punaisen Ristin nopean avustustoiminnan yksiköiden (ERU) lääkinnällinen suunnittelija Jari Koiranen. Lähes missä tahansa katastrofissa lääkinnällinen hätäapu on kriittinen tehokkaan avun osa.

”Aikaa ei ole hukattavaksi, kun katastrofialueelle lähetetään hätäapua. Siksi meillä on oltava tuotteita valmiina varastossa toimitettavaksi nopeasti. Lääkkeet ja rokotteet ovat tärkeässä osassa monissa operaatioissamme. Niiden varastointi on kuitenkin myös tarkimmin säänneltyä. Lääkinnällisiä tarvikkeita varten tarvitaan auditoidut varasto-olosuhteet, ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea auditoi meidät säännöllisesti”, Koiranen selittää. Jotta SPR:n toiminnot ovat hyvin reagoivia, tehokkaita ja GxP-vaatimusten mukaisia, Vaisala on lahjoittanut SPR:lle langattoman viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmän, joka valvoo lääkkeiden varastointiolosuhteita ympärivuorokautisesti.

Peruskallion sisällä

SPR:n logistiikkakeskuksen sijaintipaikalla on pitkä mutta vähemmän rauhanomainen historia. ”Tämä paikka rakennettiin ennen toista maailmansotaa ammustehtaaksi. Ampumatarvikkeiden valmistus oli riskialtista toimintaa, ja olemmekin suuressa luolassa, joka on kaivettu useita metrejä suomalaisen peruskallion sisään”, Koiranen sanoo. ”Kukin kerrostaso on pinta-alaltaan noin 140 neliömetriä, ja korkeus vastaa kolme- tai nelikerroksista kerrostaloa.” Jopa tässä epätavallisessa sijainnissa kallion sisällä ympäristön olosuhteiden on oltava sopivia laitteiden ja varusteiden säilytykseen. Paksut betoniseinät ja ympäröivä kallio asettavat omat vaatimuksensa valvontajärjestelmälle.

”Uusi viewLinc-valvontajärjestelmä on meille mahtava työkalu verrattuna vanhaan menettelyymme, jossa keräsimme tiedot manuaalisesti. Hälytykset ja raportit tehostavat työskentelyämme, ja voimme keskittyä muihin tehtäviimme, joita on paljon...” -Jari Koiranen, ERU-suunnittelija, lääkintä, Suomen Punainen Risti

Useimmat avustustarvikkeet ja lääkkeet säilytetään huoneenlämmössä, mutta jotkin rokotteet ja lääkkeet säilytetään jääkaappilämpötilassa. Vaisalan viewLinc-järjestelmä asennettiin valvomaan lämpötilaa neljässä lääkejääkaapissa sekä kosteutta ja lämpötilaa kolmessa varastohallissa. ”Meidän on valvottava varasto-olosuhteita validoidulla valvontajärjestelmällä. Osa lääkkeistä on säilytettävä viileässä, noin 2–8 °C:ssa. Mutta silloinkin, kun lääkkeet säilytetään huoneenlämpötilassa, meidän on pystyttävä tarjoamaan todistusaineisto olosuhteista Fimealle. Myös ympäröivien olosuhteiden on oltava tietyllä arvovälillä, jotta lääkkeet säilyvät täydellisessä kunnossa”, Koiranen sanoo.

Jatkuva valvonta, etähälytykset ja automaattiset raportit

GxP-säädösten mukaisena ja validoituna paikkana SPR:n logistiikkakeskuksella oli jo käytössä valvontajärjestelmä ennen viewLinc-järjestelmän asennusta. Uusi järjestelmä korvasi vanhat, manuaalisesti käytetyt dataloggerit. Uuteen asennettuun järjestelmään kuuluvat Vaisalan langattomat RFL100 VaiNet -dataloggerit ja langattomat AP10 VaiNet -tukiasemat, Vaisalan viewLinc 5.1 -ohjelmisto sekä validoinnin IQ/OQ-protokollat asennus- ja toimintatarkistuksia varten. Uusi valvontajärjestelmä on tuonut monia etuja, kuten pitkän kantaman dataloggeriviestit haastavassa tilassa, tarkan ja luotettavan kosteuden ja lämpötilan mittauksen, etähälytykset tekstiviestillä sekä automaattiset raportit.

”Vanhan järjestelmän kanssa meidän oli ladattava tiedot dataloggereista manuaalisesti ja luotava niistä raportit kerran tai kahdesti kuussa. Se oli hyvin työlästä. Jonkun oli aina käytävä kunkin yksittäisen dataloggerin luona, ladattava tiedot ja luotava raportti. Ylimääräisen työn lisäksi meiltä puuttui etähälytystoiminto ja luottamus siihen, että kaikki toimi normaalisti”, Koiranen toteaa. Kun Vaisalan dataloggerit oli asennettu ja viewLinc-ohjelmisto oli validoitu SPR:n palvelimessa, saatiin heti havaintotietoja.

”Joissakin jääkaapeissa oli lämpötilanäyttö”, Koiranen sanoo. Kun asensimme dataloggerit jääkaapin sisälle, näimme mittausarvojen vaihtelun jääkaapin tehdasasennetun lämpömittarin ja dataloggerin arvon välillä. Molemmat lämpötilat olivat kyllä varaston sallitun lämpötilavälin sisällä, mikä on tärkeää, jotta lääkkeet pysyvät hyvässä kunnossa, mutta tämä oli hyvä muistutus Vaisalan tarkkojen ja nopeasti reagoivien mittausten arvosta. ”Uusi viewLinc-valvontajärjestelmä on meille mahtava työkalu verrattuna vanhaan menettelyymme, jossa keräsimme tiedot manuaalisesti. Hälytykset ja raportit tehostavat työskentelyämme, ja voimme keskittyä muihin tehtäviimme, joita on paljon. Maailmassa on paljon hätää”, hän päättää.

Jatkuvan valvonnan viewLinc‑valvontajärjestelmä ja langaton VaiNet-teknologia

Vaisalan langaton valvontajärjestelmä tarjoaa tarkkoja ja luotettavia tietoja kriittisten resurssien varasto-olosuhteista säännellyissä ympäristöissä, kuten lääkevarastoissa, laboratorioissa, jääkaapeissa, pakastimissa ja puhdastiloissa. Järjestelmän avulla saadaan aukottomat tiedot, luotettavat etähälytykset sekä raportit, jotka auttavat GxP-vaatimusten ja -ohjeiden noudattamisessa.

viewLinc-järjestelmä koostuu viewLinc-ohjelmistosta, dataloggereista, jotka voi yhdistää Ethernetin, Wi-Fin tai Vaisalan oman langattoman VaiNet-protokollan kautta, sekä valinnaisista IQOQ-protokollista ja muusta GxP/GAMP-dokumentaatiosta. Vaisalan innovatiivinen langaton VaiNet-teknologia tarjoaa sisätiloissa tavallisesti yli 100 metrin signaalin kantaman dataloggerien ja tukiasemien välillä, vaikka välissä olisi betoniseiniä, metallihyllyjä ja muita tyypillisiä esteitä. Esteettömissä tiloissa langattoman signaalin kantama voi olla useita kertoja pidempi.

Langattomat dataloggerit ja tukiasemat on helppo yhdistää, ne säästävät energiaa tehokkaasti ja tuottavat tarkkoja lämpötilan ja kosteuden mittauksia. viewLinc-ohjelmisto kerää ja tallentaa dataloggereiden mittaustiedot, lähettää automaattisesti hälytyksiä, jos parametrit poikkeavat sallituista arvoista, sekä luo ja lähettää automaattisesti raportteja määritetyille käyttäjille.

Ota yhteyttä

Webinaari: Helppoa kartoitusta: minne anturit kannattaa asentaa ja miksi

Opi viisi parasta käytäntöä lämpötilan ja kosteuden validointia/tarkistusta varten, jotta kartoitustutkimuksesi ovat säädösten mukaisia.
 

Lisätietoja