Laadukkaat mittaukset etusijalla

Focus on High-quality Measurement
anne-irene.leino
Espoo
Finland
Julkaistu:
Innovaatio ja inspiraatio

Vaisala ja MIKES Metrologia, joka on nykyään osa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:tä, ovat tehneet yhteistyötä erilaisissa projekteissa jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Yhteistyön pohjana on yhteinen kiinnostus laadukkaiden, luotettavien ja tarkkojen mittausten kehittämiseen.

Mikä MIKES Metrologia on?

Mittaustieteeseen ja  tekniikkaan erikoistuva MIKES Metrologia on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osa. MIKES toteuttaa SI-mittayksikköjärjestelmän Suomessa, tekee korkeatasoista mittaustieteen tutkimusta, kehittää mittausmenetelmiä teollisuuden ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä tarjoaa kalibrointi-, asiantuntija- ja koulutuspalveluita. MIKESin huippuluokan laboratoriot tekevät tarkimmat mittaukset ja kalibroinnit koko maassa ja myöntävät yli 1600 todistusta vuodessa. Lisäksi MIKES tekee korkeatasoista metrologista tutkimusta ja kehittää mittaussovelluksia yhteistyössä teollisuuden kanssa.

Aikaisemmat projektit

Hiljattain tehdyssä haastattelussa MIKESin johtaja Martti Heinonen kertoo eräästä varhaisesta yhteistyöprojektista, jossa kehitettiin kalibrointijärjestelmä Vaisalan radiosondille.

LIFT-mika-heinonen-800x450.jpg
Mika Heinonen, MIKES.

Nykyinen yhteistyö

Vaisala ja MIKES ovat osallistuneet Euroopan metrologian innovaatio- ja tutkimusohjelmaan (EMPIR) projektilla, jonka nimeksi on annettu HIT. Projektissa kehitetään menetelmiä suhteellisen kosteuden mittaamiseen ja kalibrointiin korkeissa lämpötiloissa (yli +100 °C) sekä dynaamisiin mittauksiin. Vaisala on ollut mukana tässä tutkimusprojektissa yhteistyökumppanina.

Vaisala ja MIKES ovat myös kehittäneet yhdessä uusia optisia mittaustekniikoita CLEEN Oy:n viisivuotisessa ympäristön mittauksen ja monitoroinnin SHOK-ohjelmassa. Meteorologisten mittausten tekniikkaa kehittävä MeteoMet-projekti on toinen Vaisalan ja MIKESin yhteishanke. Projektin tavoitteena on varmistaa meteorologisten havaintojen ja ilmastotietojen metrologinen jäljitettävyys SI-mittayksikköihin kansallisten standardien kautta. Hanke kattaa useita meteorologisten havaintojen osa-alueita yläilmakehän mittauksista maanpinnalla tehtäviin mittauksiin, ja sen tavoitteena on kehittää ja testata uusia mittauslaitteita sekä parantaa kalibrointimenetelmiä ja  laitoksia. Lisäksi projektissa tehdään käytännön kalibrointeja paikan päällä, vertaillaan mittalaitteiden suorituskykyä todellisissa muuttuvissa olosuhteissa ja jaetaan parhaita käytäntöjä.

Myös Vaisalan vertailulaitteina käyttämät kosteuspistelähettimet kalibroidaan MIKESissa, ja MIKES varmistaa kosteusmittausten NIST-jäljitettävyyden.

Yhteistyön hyödyt

Vaisalan teknologiapäällikkö Heikki Turtiaisen mukaan yhteistyö MIKESin kanssa on aina ollut erittäin hedelmällistä. Martti Heinonen jatkaa: ”On hienoa työskennellä sellaisen laitevalmistajan kanssa, joka on aidosti kiinnostunut mittausten laadusta. Sen sijaan, että tekisimme tutkimuksia vain tutkimuksen vuoksi, voimme löytää hyödyllisiä ratkaisuja, joilla on laajoja, maailmanlaajuisia vaikutuksia.”

Yhteistyö MIKESin kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa ja käsittää kalibroinnin lisäksi MIKESin kehittämiä uusia, edistyneitä mittaustekniikoita.

VTT MIKES Metrology

MIKES on osa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ta.