Fingrid valitsi muuntajiensa vikakaasujen reaaliaikaiseen valvontaan Vaisalan Optimus™ OPT100 DGA-kaasuanalysaattorin

Sähköasema
Finland
Julkaistu:
Sähköntuotanto ja -siirto

Muuntajien kunnon ja toiminnan varmistaminen on avainasemassa, koska ne ovat kaiken sähkön siirron ja jakelun perusta. Muuntajan vikaantuneen kohdan lämpötila voi nousta nopeasti vian tyypistä riippuen, ja johtaa vikakaasujen muodostumiseen. Suomalainen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj hankki uudet Vaisalan Optimus™ OPT100 DGA-kaasuanalysaattorit muuntajiensa vikakaasujen valvontaa varten.

Fingrid Oyj:llä on kantaverkkoyhtiönä tehtävänä varmistaa koko Suomen kattava häiriötön sähkönsaanti. Fingrid varmistaa sähkön saatavuuden siirtämällä sähköä kantaverkon – sähkönsiirron runkoverkon – kautta voimalaitoksista teollisille asiakkaille ja sähköyhtiöille.

Vaisalan Optimus™ OPT100 DGA-kaasuanalysaattori on kehitetty mittaamaan muuntajakaasuja. Sen avulla mitataan kaikkia yleisimpiä vikakaasuja ja niiden määriä. On suuri etu, jos vikakaasujen analysaattori kykenee mittaamaan kaikkia näitä kaasuja. Lämpötila muuntajan vika-alueella sekä sen kanssa kosketuksissa olevat materiaalit vaikuttavat siihen, millaisia kaasuja muodostuu ja kuinka paljon. Kaasuista pystytään yleensä päättelemään muuntajavian tyyppi ja vakavuus, ja vikaa voidaan alkaa korjata.

Muuntajan luona tehtävien käyntien vähentäminen

Mr Juha Mertanen, FingridVuonna 2020 suomalainen kantaverkkoyhtiö Fingrid investoi uusiin muuntajiin asennettaviin vikakaasuanalysaattoreihin. ”Osa vikakaasujen analysaattoreistamme alkoi tulla käyttöikänsä päähän, ja järjestimme tarjouskilpailun korvaavien analysaattorien hankkimista varten. Sen tuloksena valitsimme Vaisalan Optimus OPT100 DGA-kaasuanalysaattorit. Ne täyttivät tekniset vaatimuksemme, ja meillä oli jo aiempia myönteisiä kokemuksia tuotteen käytöstä”, Fingrid Oyj:n asiantuntija Juha Mertanen kertoo.

Fingridin pitkäaikainen kumppani Omexom tarjoaa rakennus-, asennus- ja huoltopalveluja sähkön tuotantoa, siirtoa ja jakelua varten. Vaisalan, Omexomin ja Fingridin välinen yhteistyö on osoittautunut tehokkaaksi toimintatavaksi, kun kukin yrityksistä tuo projektiin oman asiantuntemuksensa. Omexom hankki kaasuanalysaattorit ja asensi ne muuntajiin lokakuussa 2020.

Omexomin projektipäällikkö Mr Otso Takala, OmexomOtso Takala kertoo, että he saivat hyvää tukea Vaisalan asiantuntijoilta projektin eri vaiheissa.

Saimme tarvitsemamme tuotetiedot nopeasti Vaisalan asiantuntijoilta. Tiimimme osallistui kaasuanalysaattorien asennuksen verkkokoulutukseen, ja olimme asennuksen aikana yhteydessä Vaisalan tiimin kanssa. Koko prosessi oli sujuva”, Takala toteaa.

OPT100-analysaattorit ovat tärkeässä osassa Fingridin muuntajien kunnonvalvonnassa. Ne antavat jatkuvasti ajan tasalla olevia tietoja muuntajien vikakaasujen pitoisuuksista. Siksi muutokset muuntajissa voidaan havaita hyvin varhaisessa vaiheessa, jopa reaaliajassa.

Vikakaasut itsessään eivät häiritse muuntajan toimintaa. Ne ovat kuitenkin oire jostakin muutoksesta. Meidän on selvitettävä, onko kaasun määrän lisääntyminen merkki jostain vaarallisesta muuntajan käytön kannalta”, Mertanen selittää.

Jokainen muuntaja on yksilöllinen

Hän huomauttaa, että muuntajat ovat yksilöllisiä, ja jokaisessa niistä muodostuu kaasuja hieman eri tavalla. Siksi muuntajilla ei ole yhteisiä absoluuttisia kynnysarvoja muutoksen vakavuuden arvioimiseksi.

On tärkeää tuntea muuntajan käyttäytyminen erilaisissa tilanteissa ja tunnistaa muutokset. Vikakaasuanalysaattorien avulla voimme havaita käännekohdan ja sen perusteella arvioida, mikä on muutoksen syy. Esimerkiksi normaaliin käyttökuormitustilanteeseen liittyvä ulkoinen tapahtuma voi muuttaa muuntajan toimintaa.

Aiemmin valvonta on suoritettu ottamalla muuntajasta öljynäyte muutaman kerran vuodessa ja analysoimalla vikakaasut näytteestä. Uusi OPT100-kaasuanalysaattori antaa tarkkoja tietoja muuntajasta säännöllisesti.

Totta kai tietojen saaminen päivittäin on paljon parempi vaihtoehto meille kuin harvemmin otetun öljynäytteen analysointi. Molempia menetelmiä tarvitaan yhä, mutta kaasuanalysaattori auttaa meitä havaitsemaan ongelmat nopeasti. Käynnit muuntajien luona ovat vähentyneet huomattavasti, ja säästämme kustannuksissa”, Mertanen toteaa.

Päivitetty Optimus™ OPT100 DGA-kaasuanalysaattori auttaa myös tunnistamaan ilmavuodot

Vaisala OPT100 DGA MonitorVuoden 2020 syksyllä Vaisala esitteli päivitetyn Optimus™ OPT100 DGA-kaasuanalysaattorin, joka mittaa nyt myös muuntajan eristeöljyyn liuenneiden kaasujen kokonaispaineen. Tämän perusteella asiakkaat voivat havaita ilmavuodot varhaisessa vaiheessa, ja vika voidaan korjata nopeasti, mikä tuo huomattavia kustannussäästöjä.

Etsimme jatkuvasti uusia mittausratkaisuja, jotka täyttävät asiakkaidemme erilaiset tarpeet. Kaasujen kokonaispaineen mittaukseen perustuva menetelmä on täysin uusi, tarkka ja kestävä ratkaisu muuntaja-asiakkaidemme ongelmaan”, Vaisalan tuotepäällikkö Teemu Hanninen sanoo.

Uusissa Optimus™ OPT100 DGA-kaasuanalysaattoreissa kaasujen kokonaispaineen mittaus on vakiona, ja vanhoihin asennuksiin se lisätään ohjelmistopäivityksen yhteydessä.

 


 

Omexom lyhyesti

Fingrid Oyj lyhyesti

OMEXOM toimii energiasektorilla ja on osa maailmanlaajuista VINCI Energies ‑konsernia, joka työllistää 82 500 ihmistä yli 50 maassa. OMEXOM tarjoaa laajan valikoiman palveluja, jotka liittyvät esimerkiksi sähkön jakeluun, rautateiden kuituverkkoon, valaistukseen, sähköturvallisuuteen sekä sähköautojen latausasemapalveluihin.

OMEXOM rakentaa, ylläpitää ja suojaa kriittistä infrastruktuuria, joka pitää nykyaikaisen yhteiskuntamme toiminnassa mahdollisimman sujuvasti. Konsernin nettomyynti vuonna 2019 oli 13,75 miljardia euroa. Suomessa OMEXOM työllistää noin 300 ihmistä ja Pohjoismaissa yhteensä 1 600.

www.omexom.fi
www.vinci-energies.com

Fingrid on yhtiö, joka ylläpitää Suomen sähkönsiirron runkoverkkoa.

Fingrid varmistaa kustannustehokkaasti asiakkaidensa ja yhteiskunnan luotettavan sähkönsaannin ja kehittää tulevaisuuden puhdasta, markkinalähtöistä energiajärjestelmää.


Perustettu 1996.
Liikevaihto 789 milj. € (2019)
Henkilöstö 380 (2019)

www.fingrid.fi