Boston IVF varmistaa hedelmöityshoidoissaan alkioille ihanteellisen CO2-pitoisuuden Vaisalan kalibroinnin avulla

Kannettava CO2-hiilidioksidimittalaite inkubaattorissa Boston IVF:llä
United States
Julkaistu:
Life Science

Boston IVF tarjoaa hedelmöityshoitoteknologiaa, kuten koeputkihedelmöitystä (IVF), Bostonin metropolialueella 28 eri toimipisteessä. Vuodesta 1986 lähtien Boston IVF:n hedelmöityshoidot ovat johtaneet 90 000 ihmisen syntymään. Boston IVF:n toimipisteissä tärkeimpiä laitteita ovat inkubaattorit alkioille.

Boston IVF Waltham Fertility Centerin pääembryologi Pam Jarmuz sanoo: ”Valvomme lämpötilaa, kosteutta ja pH-arvoa varmistaaksemme ihanteelliset olosuhteet alkioille. PH-arvon mittaus inkubaation aikana on tärkeää, ja se saadaan tehtyä valvomalla kaappien hiilidioksidipitoisuutta, koska pH-arvo on riippuvainen hiilidioksidipitoisuudesta.” Anturin on kuitenkin oltava erittäin tarkka, koska suuretta mitataan epäsuorasti ja siitä voi aiheutua epävarmuuksia.

Kaappien olosuhteet tarkistetaan päivittäin Vaisalan kannettavilla mittalaitteilla, jotta voidaan varmistaa, että mahdollinen inkubaattorien sisäisten anturien tarkkuudessa esiintyvä ryömintä havaitaan heti. Useimmat inkubaattorin anturit kalibroidaan yhteen pisteeseen, joten tarvittavaa hiilidioksidipitoisuuden säätöä varten vaaditaan tarkempaa mittausta. Päivittäistä laadunvalvontaa varten Boston IVF käyttää CARBOCAP®-antureilla varustettua kannettavaa GM70-hiilidioksidimittalaitetta.

 ”Ihanteelliset olosuhteet IVF-inkubaattoreissa ovat seuraavat: lämpötila 37°C, suhteellinen kosteus 85–100 % ja CO2-pitoisuus 6,8–7,2 %, mikä pitää elatusaineen pH-arvon välillä 7,2–7,4. Vaikka käytämme kaikkein laadukkaimpia antureilla varustettuja inkubaattoreita, tarkistamme inkubaattorit silti päivittäin, kirjaamme pitoisuudet ja säädämme kaapin hiilidioksidipitoisuutta Vaisalan mittarin erittäin tarkan mittaustuloksen perusteella.”

- Pam Jarmuz, pääembryologi, Boston IVF Waltham Fertility Center


Innovatiivista CO2-teknologiaa

CO2-antureissa kosteus ja kuumuus ovat tarkkuuden vihollisia. Vaisalan kehittämä NDIR-anturiteknologia (non-dispersive infrared, ei-dispersiivinen infrapuna) soveltuu hiilidioksidin mittaamiseen myös ankarissa ja kosteissa olosuhteissa. NDIR-antureissa valo kulkee läpi putkesta, jossa tietyn aallonpituuden kanssa samankokoiset kaasumolekyylit absorboivat vain kyseisen valon ja muut aallonpituudet pääsevät läpi. Vaisala on tehnyt tästä teknologiasta yksinkertaisempaa käyttämällä itse kehittämäänsä pitkäikäistä ja vähän virtaa kuluttavaa microglow-infrapunalähdettä. Microglow-valonlähde on integroitu Vaisalan CARBOCAP®-hiilidioksidianturiin, joka tuottaa sekä ppm- että prosenttiarvojen CO2-mittaukset ja vaatii hyvin vähän huoltoa ja kalibrointia.

CARBOCAP® sisältää ainutlaatuisen, sähköisesti säädettävän Fabry-Perot-interferometrisuodattimen, joka mahdollistaa mittauksen kahdella eri aallonpituudella. Tämä tarkoittaa, että CARBOCAP®-anturi tekee hiilidioksidin absorptiomittauksen lisäksi myös referenssimittauksen, jolla kompensoidaan mahdollisia valonvoimakkuuden muutoksia sekä epäpuhtauksien aiheuttamia mittausvirheitä. Referenssimittaus tekee anturista erittäin stabiilin pitkällä aikavälillä. Siksi se sopii ihanteellisesti tarkkaa CO2-mittausta vaativiin inkubaattoreihin.

Viranomaisvaatimusten noudattaminen kalibrointipalvelun avulla

”Toimintojamme tarkastavat useat viranomaiset ja akkreditointielimet”, Jarmuz sanoo. ”Olemme FDA:n rekisterissä ja he tekevät meille tarkastuksia, olemme myös CAP:n akkreditoimia, ja meillä on Society for Reproductive Technology -järjestön sertifikaatti, muiden muassa.”

Lisääntymiseen liittyviä kudoksia säädellään ihmisen soluina, kudoksina sekä solu- ja kudospohjaisina tuotteina. Organisaatioiden, jotka käsittelevät, varastoivat tai jakelevat niitä, on rekisteröidyttävä Yhdysvalloissa FDA:han ja noudatettava CFR-säädöskokoelman 21 osan 1271 vaatimuksia. College of American Pathologists (CAP) tarjoaa akkreditoinnin hedelmöityshoitolaboratorioille yhteistyössä American Society for Reproductive Medicine -järjestön kanssa. CAP tarkastaa Boston IVF:n säännöllisesti osana akkreditointiohjelmaa.

”Meidät tarkastetaan vähintään kerran vuodessa, ja on tärkeää, että meillä on kattava dokumentaatio inkubaattoriemme olosuhteista sekä kaikkien laitteidemme kalibrointitiedot”, Jarmuz sanoo. ”Harvinaisissa tilanteissa inkubaattorin sisäinen anturi voi antaa Vaisalan mittalaitteesta poikkeavan hiilidioksidilukeman. Siirrämme elatusaineen välittömästi oikeita arvoja näyttävään tyhjään kaappiin, ja seuraamme vaihtelevaa kaappia katsoaksemme, tasapainottuvatko pitoisuudet.

”Teemme kaapissa tarkistuksia Vaisalan kannettavalla mittalaitteella, ja jos hiilidioksidipitoisuudet vaihtelevat edelleen, teknikko huoltaa inkubaattorin. Joskus kyseessä on elektroniikkaan liittyvä ongelma esimerkiksi emolevyllä. Vaisalan mittalaite on kuitenkin ensimmäinen ennakoivan huollon puolustuslinja, joten pidämme huolta, että kannettavat mittalaitteet kalibroidaan aikataulun mukaan.”

Kalibrointihuolto

Vaisalan kalibrointilaboratoriot on akkreditoitu ISO/IEC 17025 -standardin A2LA-akkreditoinnilla Yhdysvalloissa ja FINAS-akkreditoinnilla Suomessa. ”Vaisalan kalibrointipalvelu on nopea ja helppo, ja arvostamme sitä, miten kätevästi prosessi pitää mittalaitteemme tarkkoina”, Jarmuz sanoo. ”Inkubaattorimme ovat ensisijaisen tärkeitä palveluillemme, ja Vaisala tuo toimintoihimme lisäarvoa.”

Vuonna 2015 The Clinical Sciences Institute of Optum antoi Boston IVF:lle Infertility Center of Excellence -kunnianosoituksen esimerkillisestä kliinisestä osaamisesta hedelmöityshoitoteknologiassa. Tämän kunnianosoituksen saaminen edellyttää alan parasta potilaista huolehtimista, laatuvaatimusten noudattamista ja kliinisten tulosten saavuttamista. Boston IVF auttaa joka vuosi perheiden muodostamisessa ja kasvattamisessa käyttämällä uudenaikaista teknologiaa sekä Vaisalan kalibrointipalveluita, jotka varmistavat ihanteelliset olosuhteet inkubaatiokaapeissa. Näiden inkubaatiokaappien varassa ovat tuhansien pariskuntien toiveet Bostonin alueella.

”Käytämme Vaisalan kalibrointipalveluita, koska se on helpoin tapa varmistaa CO2-mittausten luotettavuus. Olemme mieluiten tekemisissä mittalaitteen valmistajan kanssa, sillä jos laitteeseen tulisi joskus ongelmia, valmistaja pystyisi korjaamaan ne. Vaisala tekee asiat meille helpoiksi: teemme tilauksen verkkokaupasta, ja toimitusaika on vain muutamia päiviä.”

- Pam Jarmuz, pääembryologi, Boston IVF Waltham Fertility Center

Ota yhteyttä

Webinar: CO2 handhelds and incubators

Webinar: CO2 Measurement in Life Science Incubators

Discover how our CO2 technologies fit your measurement needs:

  • CO2 measurement technologies for incubators
  • Challenge problems of accurate CO2 measurements
  • Benefits of IR technology and Vaisala CARBOCAP® measurement principle
  • CO2 measurement examples and solutions
  • Options for field-services performed by users