Valitse oikea CO2-anturi ilmanvaihtosovellukseesi

Valitse oikea ilmanvaihdon hiilidioksidianturi
Lars Stormbom, Product Manager
Lars Stormbom
Senior Product Manager
Julkaistu:
Rakennukset ja sisäilman laatu
Teollisuuden mittaukset
Innovaatio ja inspiraatio

Ympäristöllä, josta CO2-pitoisuutta mitataan, on suuri merkitys sen kannalta, mikä on paras anturivaihtoehto sovellukselle. Tässä julkaisussa tarkastelemme, miten antureille esitettävät vaatimukset vaihtelevat mittausympäristön mukaan.

Jos teet mittauksia laboratorioympäristössä, tarvitset tarkkoja ja jäljitettäviä mittauksia. Siksi kannattaa miettiä myös, miten jäljitettävyys toteutuu. Tällaisissa ympäristöissä kannattaa sijoittaa laitteeseen, jonka mittapäät ja moduulit ovat vaihdettavia. Muita vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi kenttäviritys kalibroidun kannettavan mittalaitteen tai kalibrointikaasujen perusteella. Laboratorioissa on myös usein monenlaisia kemikaaleja, joten sekä anturin että kotelon kemikaalien kesto on tärkeää. Erityisesti biotieteiden laboratorioissa dekontaminaatio voi olla tekijä, johon on kiinnitettävä huomiota. Vaisalan Indigo-sarjan lähettimissä on vaihdettava GMP252-hiilidioksidimittapää, ja niiden mukana tulee kalibrointitodistus sekä IP65-luokituksen mukainen kotelo. Yksikkö kestää useimpia yleisiä desinfiointiaineita sekä vetyperoksidia, jota käytetään usein dekontaminaatiossa. Vaihdettava mittapää auttaa jäljitettävyyden ylläpitämisessä ja kalibroinnista johtuvien käyttökatkosten pitämisessä vähäisinä.

Julkisissa tiloissa anturien on tarvittava mahdollisimman vähän huoltoa, ja niiden on kyettävä toimimaan ympäristöissä, jotka ovat käytössä ympärivuorokautisesti. Huoltotehtävien on oltava selkeitä, sillä koulutettua henkilöstöä ei ehkä aina ole saatavilla. Tuotteiden on myös oltava huomaamattomia, ja koteloinnin on kestettävä ilkivaltaa. Vaisalan GMW80-sarjan lähettimet täyttävät kaikki nämä vaatimukset. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat seuraavat: 

Vihreän rakentamisen mukaisiin rakennuksiin ja muihin haastaviin ympäristöihin, joissa tarvitaan tarkkaa mittausta, tarjoamme Vaisala GMW90 -sarjan tuotteita, joilla on seuraavat ominaisuudet:

  • Tarkkuus ±50 ppm CO2-arvolla 1 000 ppm, mikä täyttää LEED-sertifioinnin vaatimukset
  • Viiden vuoden kalibrointiväli ja kolme eri kalibrointivaihtoehtoa 
  • Helppo viritys referenssikaasujen tai kannettavan Vaisala GM70 -mittalaitteen mukaisesti
  • Käyttäjäystävällisestä näytöstä näet huollon aikana, mitä olet tekemässä
  • Liukuva etukansi helpottaa huoltoa

Ulkotilojen CO2-mittausta varten valittu anturi on tärkein koko rakennuksessa, koska sen tekemiä mittauksia käytetään rakennukseen raitisilman oton ohjaamiseen. Tällaisia sovelluksia varten Vaisalalla on tarjota GMP252-lähetin, joka on suunniteltu vaativiin suuren ilmankosteuden ympäristöihin. 

Asennus

Seinään asennettavat anturit tulisi asentaa pään korkeudelle edustavaan sijaintiin eikä esimerkiksi kaapin taakse, kattoon tai lähelle ilmanottokanavaa. Kannattaa myös miettiä, mitä seinän takana on. Jos huoneessa on esimerkiksi alipainetta, anturi saa ilmaa rakennuksen rakenteista, jolloin mitattava ilma eroaa huomattavasti huoneen olosuhteista. Tällaisessa tilanteessa mahdolliset vuotokohdat kaapelien läpivienneissä on tiivistettävä.

Toinen yleinen virhe on kahden mittalaitteen asentaminen päällekkäin. Tämä ei varsinaisesti ole ongelma CO2-antureille, mutta jos asennat kosteus- tai lämpötila-anturin CO2-anturin päälle, CO2-anturin valonlähteen tuottama lämpö vääristää mittaustuloksia.

Kalibrointi

Lähetinlaitteiden huollossa kannettava referenssimittalaite, kuten Vaisala MI70, voi olla erittäin hyödyllinen, koska se nopeuttaa ja helpottaa lähettimen viritystä: kytke huoltokaapeli laitteeseen, niin voit yhdellä painikkeen painalluksella säätää lähettimen lukeman samaksi kuin referenssimittalaitteen. Muista, että ihmiset ovat suurin hiilidioksidin lähde, joten älä hengitä suoraan kohti referenssimittapäätä tai anturia, jota olet kalibroimassa. Tämä voi vaikuttaa itsestään selvältä, mutta virheitä tapahtuu helposti!

Myös mittalaitteen paineasetusten säätäminen on tärkeää. Koska hiilidioksidia mitataan osina miljoonasta, anturit kalibroidaan tietyn ilmanpaineen tai korkeuden merenpinnasta mukaan. Kun asennat mittalaitetta, määritä oikea korkeus merenpinnasta mittaustarkkuuden varmistamiseksi. Vielä tärkeämpää on, että jos suoritat kenttävirityksiä säätämällä kiinteästi asennettua laitetta kannettavan laitteen mukaan, molemmissa laitteissa on oltava sama paine- tai korkeusasetus.

Lue lisää, kuinka voimme auttaa sinua ilmanvaihtomittauksissa, tai ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja.

Kirjoita kommentti