Kysymyksiä ja vastauksia VH2O2-laskelmista

Höyrystyneen vetyperoksidin laskelmat
Life Science
Järjestimme hiljattain englanninkielisen webinaarin vesiperoksidihöyryyn liittyvistä laskelmista ja kaavoista. Kiitämme kaikkia osallistujia! Rekisteröityneitä oli ennätysmäärä. Jos et päässyt mukaan webinaariin, voit katsoa sen nyt.
 
Webinaarin aikana meille esitettiin useita kysymyksiä, joihin emme ehtineet vastata. Tässä blogissa vastaamme joihinkin näistä kysymyksistä.
 
Kysymys: Onko saatavilla trenditietoja, jotka voidaan tallentaa myöhempää tarkastelua varten?
Vastaus: 
Kyllä. HPP270-sarjan mittapäillä voidaan luoda trenditietoja kahdella eri tavalla: Ensimmäinen tapa on yhdistää mittapää Indigo520-lähettimeen, joka sisältää trendinäkymän, tietojen tallennuksen sekä edistyneet trenditieto-ominaisuudet, mukaan lukien tietojen vienti .CSV-tiedostoon.  Toinen tapa on yhdistää mittapää Vaisalan ilmaiseen Insight PC-ohjelmistoon. Näin voit tallentaa kahden parametrin tietoja jopa 48 tunnin ajalta ja viedä tiedot CSV-tiedostoon.
 
Kysymys: Mikä on lämpötilamittapään ja PEROXCAP®-anturin suurin toimiva etäisyys?
Vastaus:
Etäisyydellä ei ole merkitystä,  kunhan lämpötila-anturi on edustavissa ympäristöolosuhteissa ja PEROXCAP®-anturi on edustavassa kaasuseoksessa. Esimerkiksi seisovan ilman olosuhteissa on vältettävä lämpötila-anturin asentamista PEROXCAP-anturin päälle, sillä PEROXCAP-anturi muodostaa hieman lämpöä. Asenna lämpötila-anturi paikkaan, jossa lämpölähteet (PEROXCAP-mittapää mukaan lukien) eivät vaikuta siihen. Lisätietoa on HPP270-mittapään käyttöoppaan osassa 4: Asennus.
 
Kysymys: Voidaanko HPP270-mittapää integroida isolaattoreihin steriiliystestausta varten?
Vastaus:
Kyllä. Isolaattorit ovat yksi yleisimmistä HPP270-sarjan mittapäiden käyttökohteista. Tämä sovelluskuvaus saattaa kiinnostaa sinua: Höyrystynyt vetyperoksidi isolaattoreissa, suljetuissa rajoitetun käytön järjestelmissä (cRABS, closed restricted access barrier systems) ja läpiantoluukuissa.
 
Kysymys: Voidaanko tätä mittapäätä käyttää höyrygeneraattorin ohjausanturina suhteellisen saturaation pitämiseksi noin 95 prosentissa suljetussa piirissä, jonka tilavuus on 4 m3?
Vastaus:
Kyllä, HPP270-sarjan mittapäät voidaan integroida höyrygeneraattoriin suhteellisen saturaation ohjaamiseksi. Suhteellisen saturaation pitäminen 95 prosentissa riippuu monesta tekijästä, kuten ohjausjärjestelmän palautteesta ja lämpötilan hallinnasta. Suhteellisen saturaatioarvon tarkkuus on ±4 %RS, mutta toistettavuus on erinomainen: ±0,5 %RS. HPP270-sarjan mittapäät sopivat erinomaisesti kuvailemiisi prosessiolosuhteisiin.
 
 
Tässä tapauksessa yritys käyttää suhteellista saturaatioprosenttia ja vetyperoksidihöyrypitoisuutta ohjausparametreina.
 
Kysymys: Kestääkö HPP272 tyhjiöolosuhteita?
Vastaus:
HPP270-sarjan mittapäät on suunniteltu vain normaaliin ilmanpaineeseen.  Mittapää todennäköisesti  kestäisi ali- ja ylipainetta, mutta kyseiset olosuhteet voisivat vaikuttaa mittaustarkkuuteen. Arviomme mukaan mittapää kestää vähintään normaalin ilmanpaineen +/-0,5 baaria (eli 0,5–1,5 bar). Emme ole kuitenkaan testanneet sitä, joten emme takaa toimivuutta normaalin ilmanpaineen ylä- tai alapuolella.
 
Kysymys:   Onko olemassa jokin yksinkertainen kaava kylläisyyspisteen ja höyrystyneen vetyperoksidin höyrynpaineen laskentaan suljetussa kiertojärjestelmässä?
Vastaus:  Höyrystyneen vetyperoksidin höyrynpaine suljetussa kierrossa voidaan laskea tilavuuden perusteella. Laske ensin VH2O2-tilavuuden miljoonasosat (ppmv). H2O2:n ppmv on H2O2-höyryn tilavuuden suhde kammion tilavuuteen. H2O2-höyryn tilavuus voidaan laskea nestemäisen H2O2:n tilavuudesta käyttämällä ideaalikaasulakia (pV=nRT). Huomaa, että nestemäisen H2O2:n tilavuus on ainoastaan H2O2-osa vesi-H2O2-liuoksesta.
Tämän jälkeen voit laskea H2O2:n höyrynpaineen ppmv-lukemasta käyttämällä yhtälöä 1 seuraavasta asiakirjasta: Vetyperoksidihöyryn tekninen e-kirja.

Seuraavaksi lasketaan H2O2:n höyrynpaine. H2O2:n kylläisen höyryn paine voidaan laskea saman e-kirjan yhtälöllä 6.
Kysymys:   Onko kukaan kehittänyt kaavoja sen määrittämiseksi, kuinka kauan tasapainon saavuttaminen kestää vapaassa haihtumisympäristössä esimerkiksi seuraavan alkuolosuhteiden joukon perusteella:  vakaa lämpötila, nesteen pinta-ala ja ympäristön kaasun tilavuus?
Vastaus: Tiedossamme ei ole kaavoja, joiden avulla voitaisiin laskea tarvittava aika. Omien testiemme perusteella voimme todeta, että haihtuminen on melko nopeaa. Nesteen lämpötila vakautuu yleensä hitaimmin, sillä nestemäistä vetyperoksidia säilytetään usein jäähdytettynä. Pinta-alan on oltava riittävän suuri tiettyä kaasun tilavuutta varten.
 
Jos pinta-ala on liian pieni, H2O2 -pitoisuus on pienempi kuin laskelmassa. Tämä voi johtua siitä, että H2O2-höyry hajoaa vedeksi ja hapeksi eikä pienemmän pinta-alan haihtumisnopeus riitä kompensoimaan hajoamisnopeutta.
 
Kysymys:  Kun vetyperoksidi on höyrynä suljetussa ympäristössä, miten nopeasti se saavuttaa tasaisen pitoisuuden ympäristössä?
Vastaus: Kokemuksemme mukaan H2O2-höyry ei muodosta tasaista höyrypitoisuutta seisovaan ilmaan. Siihen tarvitaan aina jonkin verran ilmankiertoa. Testeissämme tämä ilmiö on havaittu jo säiliöissä, joiden tilavuus on vain 500 ml.
 
 

Englanninkielinen rokotteiden valmistusta ja säilytystä koskeva webinaari

Tässä webinaarissa käymme läpi rokotteiden tuotannossa ja käsittelyssä käytettäviä mittausratkaisuja. Webinaari sisältää kolme esitystä, joissa käsitellään nestemittausten refraktrometrejä, vetyperoksidihöyryn biodekontaminaatiota, CO2-mittausta ja säilytysolosuhteiden valvontaa.  Opi vähentämään kustannuksia ja säästämään aikaa tinkimättä rokotteiden tutkimuksen, valmistuksen ja säilytyksen laadusta.

Lue lisää ja rekisteröidy

Kirjoita kommentti