Kysymyksiä vH2O2-biodekontaminaatiosta: valvonta, hallinta ja muita keskeisiä asioita

Justin Walsh | Vaisala
Justin Walsh
Business Development Engineer
Julkaistu:
Life Science
Webinaarissamme ”Valvonta ja ohjaus älykkäällä vH2O2-anturiteknologialla” saimme paljon kysymyksiä, joihin emme ennättäneet vastata. Tässä annamme niihin vastaukset.
 
K: Dekontaminaatiosyklit ovat tavallisesti aikaohjattuja. Mainitsitte, että HPP270-antureita käytettäessä syklit voivat olla parametriohjattuja. Tiedättekö lääketeollisuudessa olevista asiakkaista, jotka käyttäisivät parametriohjattuja dekontaminaatiosyklejä?
Kyllä, toimitamme nykyään HPP270-sarjan antureita useille asiakkaille höyrystyneen vetyperoksidin ppm-arvon ja suhteellisen saturaation hallintaa varten. Asiakkaisiin lukeutuu isolaattorijärjestelmien ja höyrygeneraattorien valmistajia, jotka paketoivat mittauslaitteemme kannettaviin järjestelmiinsä.

Seuraavassa on esimerkkejä:
K: Mikä on Vaisalan höyrystyneen vetyperoksidin anturin vasteaika?
V: HPP270-sarjan mittapäillä on 70 sekunnin T63-vasteaika. Voit katsoa lisätietoja myös mittapään esitteestä. Biodekontaminaatiossa vH2O2-pitoisuus kasvaa tyypillisesti vaiheittain sykli kerrallaan. Testauksemme ja asiakaspalautteemme osoittavat, että HPP270-sarjan mittapäät seuraavat tätä vaiheittaista kasvamista melko hyvin.
 
K: Liittyykö HPP-anturien käyttämiseen nebulisoidun vetyperoksidin kanssa rajoituksia?
V: HPP270-sarjan mittapäät mittaavat ilmassa olevaa vetyperoksidia riippumatta siitä, onko se höyrystynyttä, nebulisoitua vai sumuttimella muodostettua.
 
K: Tarjoaako Vaisala HPP270-anturista syklien kehityksen aikana käytettäväksi ilman kaapeleita käytettävän mobiiliversion, joka on varustettu CFR‑säädöskokoelman osan 11 vaatimusten mukaisella dataloggerilla?
V: HPP270-sarjan mittapäät vaativat virtalähteen anturin lämmitys- ja puhdistustoimintojen toiminnan varmistamiseksi. Vaikka tarjonnassamme onkin langattomia CFR-säädöskokoelman osan 11 vaatimusten mukaisia dataloggereita, meillä ei ole vielä yleistulolla varustettua versiota HPP270-mittapäitä varten.
Tavoitteenamme on saada sellainen tarjontaamme lähitulevaisuudessa.
HPP270-sarjan esitteessä on tietoja virtalähteistä.
 
V: Sovelluksemme on PET-pullojen sterilisointi. Miten suosittelisitte annostelemaan höyrykondensaattia pinnoille?
V: Kondensaation hallintaa voi helpottaa korkeampien lämpötilojen ja kuivan paineilman yhdistelmällä. Prosessin aloittaminen kuivista olosuhteista auttaa säilyttämään saturaatiotason alhaisena pidempään. Myös muilla muuttujilla, kuten höyryn muodostustavalla, voi olla vaikutusta.
 
K: Voiko Vaisalan HPP270-anturin asentaa syöttölinjaan vetyperoksidin ppm-arvon mittaamista varten? (Sovelluksemme on pullojen sterilisointi.)
HPP270-sarjan anturit voidaan asentaa syöttölinjaan, kunhan paine ei ole korkea. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon anturin vasteaika ja mahdolliset lämpötilaerot, ja kyseessä olisi pikemminkin varmistava mittaus kuin tarkka ilmaisu itse pullojen sisällöstä.
Meillä ei ole tällä hetkellä tarvikkeita mittapäiden prosessilinjaan kytkemistä varten, koska mittapäät on suunniteltu kaappien ja huoneiden mittauksia varten.
 
K: Voiko HPP270-mittapäätä käyttää puhdistetun veden järjestelmän dekontaminointia varten?
Koska vH2O2-biodekontaminaatio on pintakäsittelymenetelmä, se ei pystyisi käsittelemään puhdistetun veden järjestelmää muuten kuin itse laitteiston osalta silloin, kun se on puhdas ja kuiva. Suosittelemme tutustumaan Vaisalan K-Patents-refraktometreihin nestemittauksia varten.
 
K: Voiko suhteellisen kosteuden asettaa haluttua alhaisemmaksi?
Kosteudenpoistovaiheessa käyttäjä voi poistaa kosteutta (tai jättää poistamatta) mihin tahansa sopivaksi katsomaansa %RH-arvoon. Tämä voidaan saavuttaa kosteudenpoistajalla tai lämpötilan nostolla turvallisten rajojen puitteissa. Alkutilanteen %RH-tasossa on joustavuutta, koska biodekontaminaatio on tulosta vetyperoksidihöyryn pitoisuudesta ja altistumisajasta sille. Kondensaation välttämiseksi voidaan tarvita pidempää kestoa alhaisemmalla ppm-arvolla, jos alkutilanteen %RH-arvo on korkeampi.
 
K: Voitteko antaa esimerkkejä syklikehityksestä entsyymi-indikaattorien perusteella biologisten ja kemiallisten indikaattorien sijaan?
Biologiset indikaattorit (Geobacillus stearothermophilus) ovat alalla yleinen standardi, mutta entsyymi-indikaattorit ovat hyväksyttävä vaihtoehto tiettyihin lääketiede- ja lääkesovelluksiin. Niitä käytetään joskus biologisten indikaattorien rinnalla syklikehitystä varten, ja niitä käytetään useammin uudelleenkvalifiointien aikana. Isolaattorit ovat hyvä esimerkki.
 
K: Onko Vaisalalla ratkaisua tai suositusta vH2O2-turvallisuustason valvontaa varten?
V: Vaikka Vaisalalla ei ole tällä hetkellä tarjota matalan tason ratkaisua, markkinoilla on tiettyjä vaihtoehtoja, jotka voivat täydentää PEROXCAP®-mittauksia turvallisuustason vahvistusta varten. Paikallinen Vaisalan myyntiedustajasi voi todennäköisesti suositella anturia matalan tason mittauksia varten.
 

Kirjoita kommentti